LG Uni8 — smartfonz Windows Phone 8.1 od kolejnego producenta

Dodano: 13.05.2014 Kategorie: LG, Newsy, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , ,

uni89

Wyglą­da na to, że Nokia już wkrótce będzie mieć konkurencję — inne firmy także zaczy­na­ją intere­sować się mobil­ny­mi okienka­mi. Do tego grona dołączyło LG.

LG prezentuje smartwatcha G Watch na klipie promocyjnym

Dodano: 12.05.2014 Kategorie: Android, LG, Newsy, Video, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

LG-G-Watch

Zegar­ki z Androi­dem to bard­zo bliska przyszłość. Motoro­la i LG w tym roku wypuszczą swo­je pier­wsze smart­watche wyposażone w sys­tem Android Wear. Co praw­da pre­miera tych urządzeń jeszcze przed nami, lecz LG prezen­tu­je swo­je urządze­nie już ter­az na krótkim filmiku.

Nexus 6 z czytnikiem linii papilarnych zostanie pokazany pod koniec roku

Dodano: 04.05.2014 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Nexus-Awesome

Doszły do nas wieś­ci na tem­at następ­nego smart­fona z linii Nexus. Będzie to mod­el wypro­dukowany przez fir­mę LG i możli­we, że zostanie zaprezen­towany w październiku lub listopadzie bieżącego roku.

Znamy datę światowej premiery i wygląd LG G3

Dodano: 30.04.2014 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , ,

140427-lg-g3-leaked-back-buttons

Nad­chodzą­cy LG G3 ma stać się nowym flagow­cem kore­ańskiego pro­du­cen­ta. Jak na razie zapowia­da się naprawdę intere­su­ją­co, głównie za sprawą niezwyk­le szczegółowego ekranu o rozdziel­czoś­ci 2560x1440 pik­seli.

Aplikacje Android, iPhone: Nudno – zagraj w 2048 – ta gra odmieni Twoje życie

Dodano: 20.04.2014 Kategorie: Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Gry, HTC, Huawei, iPhone, LG, Samsung, Sony Tagi: , ,

2048-android

Może to trak­tować dosłown­ie lub w przenośni ale gra 2048 rzeczy­wiś­cie odmieni Wasze życie – gra jest banal­nie pros­ta, zabi­ja wol­ny czas, niesamowicie wcią­ga a przy tym nie jest iry­tu­ją­ca i moty­wu­je do dal­szego dzi­ała­nia. Czym jest i jak się gra w 2048?

Google pracuje nad aktualizacją Androida KitKat o numerze 4.4.3

Dodano: 29.03.2014 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , ,

nexusae0_wm_4.4.3_thumb

Android 4.4.2 KitKat to na tą chwilę najnowsza wer­s­ja mobil­nego sys­te­mu Google’a. Być może już wkrótce straci na ważnoś­ci, gdyż nieśmi­ało z hory­zon­tu wyła­nia się Android KitKat o numerze 4.4.3.

Światowa premiera LG G2 Mini — słabszy i mniejszy od pierwowzoru, lecz wciąż spory

Dodano: 28.03.2014 Kategorie: Android, LG, Newsy Tagi: , ,

g2mini

LG dzisiejszego dnia zaprezen­towało glob­al­nie swój nowy smart­fon. LG G2 Mini — bo o nim mowa — to pom­niejs­zona wer­s­ja mod­elu flagowego tej firmy.

Powalające demo technologiczne Unreal Engine 4 odpalone na Nexusie 5

Dodano: 24.03.2014 Kategorie: Android, LG, Newsy, Video Tagi: , , , ,

Unreal-Engine-4-Nexus-5-620x343

Unre­al Engine to jeden z najpop­u­larniejszych sil­ników wyko­rzysty­wanych w grach na kom­put­ery oso­biste. Jego twór­cy chcą zachę­cić do wyko­rzysty­wa­nia swo­jego narzędzia w urządzeni­ach mobil­nych i w tym celu zaprezen­towali niezwyk­le efek­towny pokaz jego możli­woś­ci.

Wyciekła specyfikacja smartwatcha od Google

Dodano: 14.03.2014 Kategorie: LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , ,

google-smartwatch

Wychodzi na to, że Google w tym roku zamierza pokazać nie tylko smart­fona lub tablet z linii Nexus, lecz także inteligent­ny zegarek .

LG D850 — tajemniczy smartfon z ekranem 2,560 x 1,440 pikseli to LG G3?

Dodano: 14.03.2014 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , ,

BimNjTACQAEBNi8

 

Wyglą­da na to, że natrafil­iśmy na nowe infor­ma­c­je doty­czące przyszłego flagow­ca kore­ańskiego LG. Ten praw­dopodob­nie otrzy­ma nazwę G3, lecz na razie kry­je się pod kodem D850.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002