LG GD900 Crystal w prezentacji video

Dodano: 28.05.2009 Kategorie: LG, Video, Zapowiedzi Tagi: , ,

lg-gd900-crystal-pictures-zdjecia

Tele­fon komórkowy LG GD900 Crys­tal to model wyjątkowy, z racji na innowa­torskie rozwiązanie przeźroczys­tej klaw­iatury. Nie tylko to wyróż­nia ten model, oprócz tego, że klaw­iatura tele­fonu jest tylko podświ­et­lana i bez tej funkcji wygląda jak kawałek plas­tiku, to z pomocą tego dodatku możemy miedzy innymi przy­bliżać i odd­alać fotografowany punkt z pomocą zoomu, a także pom­niejszać lub pow­ięk­szać okno przeglą­darki inter­ne­towej i pewnie na tym nie koniec.

Przeźroczysta klaw­iatura w tym tele­fonie pełni także za zadanie “przedłuże­nia” ekranu dotykowego. Fak­tem jest, że klaw­iatura nie zastępuje tutaj ekranu, ale możemy wykony­wać na niej podobne funkcje jeśli chodzi o ten “dotykowy” aspekt.

Model LG GD900 Crys­tal jest bardzo ciekawy i z pewnoś­cią pewnego rodzaju nowinką tech­no­log­iczną. Sam jestem ciekaw jak obsługa tego cuda będzie się sprawdzała. Przy tym tele­fonie każdy inny model wygląda po prostu jak nor­malny tele­fon, ten jest czymś więcej.

Zobacz koniecznie, jakie możli­wości daje tele­fon komórkowy LG GD900 Crys­tal na poniższym video.

LG Renoir KC910 w różowej wersji

Dodano: 28.04.2009 Kategorie: LG, Newsy Tagi:

lg-renoir-pink

To dość dzi­wne na co zde­cy­dowali się twórcy LG Renoir KC910 — przemi­anowanie tele­fonu o charak­terze biz­ne­sowym, o ciem­nych, klasy­cznych barwach na różowy dziew­częcy tele­fon, który robi z niego mało poważny model dla klien­tów biznesowych.

Oczy­wiś­cie zgodzę się, że model ten niekoniecznie musiał trafiać w ręce zamożnych biz­nes­menów, ale patrząc na sam wygląd zewnętrzny można dojść do takiego wraże­nia. Tym samym kolor różowy jest dosyć odważnym posunię­ciem, jed­nakże nic nie pozostaje robione bez powodu. Najwidoczniej najnowsza kolorystyka musi mieć jakieś przesłanie, a co za tym idzie musi przynosić pieniądze azjaty­ck­iej fir­mie LG.

Czerwony LG Lotus w sprzedaży w sieci Sprint

Dodano: 21.04.2009 Kategorie: LG, Newsy Tagi: ,

lg-lotus-red-2

LG Lotus został 19 kwiet­nia wprowad­zony do sprzedaży w amerykańskiej sieci Sprint. Koszt tele­fonu to 49.99$ przy pod­pisa­niu umowy.

LG Lotus to tele­fon typu Smart­phone utrzy­many w nieco zabawnej kolorystyce, przy­pom­i­na­jącą koszulę hawa­jską. Poza niety­powym kolory­tem tele­fonu, posi­ada on także unikalne wymi­ary przy­pom­i­na­jące kwadrat. Bryła tele­fonu została tak zapro­jek­towana by umieś­cić klaw­iaturę typu QWERTY. Lotus posi­ada aparat cyfrowy o rozdziel­czości 2 megapik­sela — to i tak dobry wynik jeśli chodzi o Smartphone’y.  Tele­fon posi­ada soft firmy Sprint (One Click) oraz slot kart pamięci do 12GB.

LG GC900 Viewty 2 — już wkrótce

Dodano: 15.04.2009 Kategorie: LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: ,

lg-gc900-01

LG Viewty Smart, czyli LG Viewty 2 — od dzisiaj znana jest już ofic­jalna specy­fikacja tech­niczna tego mod­elu. Jak można się było spodziewać tele­fon zachacza o górną półkę, ale jak to bywa z firmą LG po cza­sie okazuje się, że każdemu z mod­eli czegoś brakuje. Jak będzie tym razem? Możliwe, że przekon­amy się już w czer­wcu, gdy tele­fon będzie ofic­jal­nie dostępny w bry­tyjskiej sieci Orange.

LG GC900 Viewty 2 posi­ada ciekawy wygląd — klasy­czny, ele­gancki i gus­towny. Z pewnoś­cią spodoba się ele­ganckim panom, jak i panią - świet­nie będzie współ­grał z gar­ni­turem i aktówką. Viewty 2 wyposażony został w dotykowy ekran 16 mil­ionów kolorów, 3 cale. Tele­fon posi­ada także HSDPA do 7,2 Mbps i 1,4 Mbps HSUPA — to bardzo dobre wyniki przesyłu danych. Dodatkowo tele­fon posi­ada wbu­dowane WiFi, co umożli­wia bezprob­le­mową komu­nikację z inter­netem. Jeden z głównych atutów LG GC900 to aparat — 8 megapik­sela połąc­zony z optyką Schneider-Kreuznach powinno zad­owolić nawet najbardziej zagorza­łych adep­tów robi­enia zdjęć przez komórkę. Minusem jest to, że aparat nie posi­ada Xenonowej lampy, która nie została wymieniona w ofic­jal­nej prezen­tacji tech­nicznej. Nie jest jed­nak wyk­luc­zone, że jest to pewnego rodzaju błąd. Oczy­wiś­cie model ten posi­ada jeszcze dużo ciekawych rozwiązań — pro­gram do odt­warza­nia plików biurowych, wbu­dowany GPS, wyjś­cie TV (TV-out), a także stan­dar­d­owe już dodatki: slot kart pamięci do 16 GB, USB, możli­wość nagry­wa­nia filmów, odt­warzacz filmów DivX, XviD i innych, odt­warzacz plików audio, MP3 itp.,  akcelerometr.

Nadchodzi japońska magia w telefonach komórkowych

Dodano: 03.04.2009 Kategorie: LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: ,

lg-gd900-crystal
Japończycy znani są z nowych, innowa­tors­kich pomysłów w elek­tron­ice. Tym razem pro­jek­tanci i twórcy tele­fonu LG GD900 Crys­tal zaskoczyli wszys­t­kich — przeźroczysta klaw­iatura — czy to możliwe (zapyta pewnie nie jeden z Was)? A jed­nak, najnowszy tele­fon wypro­dukowany przez LG został wyposażony właśnie w najnowszą tech­nologię umożli­wia­jące podświ­etle­nia klaw­iszy — bez tego jest to zwykła prześwitu­jąca powłoka — zresztą zobacz to sam! Robi wrażenie.

Tele­fon na rynku pojawi się już w maju i można przy­puszczać, że będzie to wyróż­ni­a­jący się model spośród innych ofert pro­du­cen­tów komórek.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002