Nokia Lumia 900, Samsung Galaxy Note i inne smartfony w szalonych cenach w Orange

Dodano: 23.11.2012 Kategorie: Android, LG, Motorola, Newsy, Nokia, Operatorzy, Pozostałe modele telefonów, Samsung, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , ,

Jeśli zamierza­cie spraw­ić sobie nowy smart­fon, zwróć­cie uwagę na najnowszą ofer­tę Orange — w jego nowej pro­mocji po nieba­gatel­nej obniżce ceny moż­na otrzy­mać cho­ci­aż­by Nok­ię Lumia 900, LG Swif­ta L9 czy Sam­sun­ga Galaxy Note.

LG Spectrum 2 — fajny smartfon, ale czy zyska popularność?

Dodano: 02.11.2012 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , , ,

Najnowsze smart­fony LG nie cieszą się dużą pop­u­larnoś­cią. LG Swift 4X HD miał być odpowiedz­ią na Sam­sun­ga Galaxy S III i HTC One X, lecz szy­bko został zepch­nię­ty na dru­gi plan. Może tym razem warto się przyjrzeć nowe­mu Kore­ańczykowi?

LG Nexus 4 — diament ze skazą

Dodano: 31.10.2012 Kategorie: Android, LG, Newsy Tagi: , , ,

Wraz z pojaw­ie­niem się Androi­da 4.2 Jel­ly Bean, pre­mierę miały także nowe urządzenia z linii Nexus: jeden nowy smart­fon i również jeden tablet. Tutaj zajmiemy się pier­wszym z nich — oto LG Nexus 4. Wywołu­je niesamowite wraże­nie, lecz… No właśnie — przekon­a­j­cie się, co mnie niepokoi.

Google odwołuje konferencję z powodu huraganu.

Dodano: 29.10.2012 Kategorie: Android, LG, Newsy, Tablety Tagi: , , , , ,

Kon­fer­enc­ja Google’a, która miała się odbyć dzisi­aj, nieste­ty została prze­nie­siona na kole­jny ter­min. Powo­dem, przez który nie ujrzymy dzisi­aj nowych Nexusów jest… sil­ny wia­tr.

The playground is open” — Google zaprasza na konferencję. Czy pokaże Androida 4.2?

Dodano: 18.10.2012 Kategorie: Android, LG, Newsy, Sony, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , ,

 

29 październi­ka będzie mieć miejsce kon­fer­enc­ja Google’a, na której może­my poz­nać wiele intere­su­ją­cych infor­ma­cji.

Przepisy.pl – najpopularniejsza aplikacja kulinarna na Windows Phone

Dodano: 11.10.2012 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, HTC, LG, Newsy, Nokia, Samsung, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , ,

przepisy na telefon

To nie praw­da, że posi­adacze smart­fonów Nokia Lumia nie potrafią gotować! Co więcej z aplikacją Przepisy.pl gotowanie może stać się naszą pasją wystar­czy ją pobrać z Mar­ket­place na swój smart­fon z Win­dows Phone. Zobaczmy czy warto?

Mobile Choice Consumer Awards 2012 — Samsung Galaxy S III telefonem roku 2012!

Dodano: 07.10.2012 Kategorie: Android, Blackberry, HTC, Huawei, iPhone, LG, Motorola, Newsy, Nokia, Operatorzy, Pozostałe modele telefonów, Samsung, Sony, Symbian^3, Tablety, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , , ,

4 październi­ka w Lon­dynie odbyła się gala Mobile Choice Con­sumer Awards 2012, wyła­ni­a­ją­ca najlep­sze smart­fony tego roku. Nagrody zostały przyz­nane w 16 różnych kat­e­go­ri­ach. Naszych czytel­ników powin­no ucieszyć to, że Nokia także została dostrzeżona, choć nie obyło się bez małego skan­dalu.

Przeciek: Specyfikacja LG Optiumsa G Nexus

Dodano: 07.10.2012 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , , ,

LG Opti­mus G. Do tej pory nie ist­nieje żadne zdję­cie przed­staw­ia­jące Opti­musa G w wer­sji Nexus.

LG Opti­mus G Nexus to pier­wszy smart­fon tej firmy z rodziny Nexus. Zda­je się, że debi­ut Kore­ańczyków na tym polu wypad­nie rewela­cyjnie — otrzy­mamy najszyb­szy tele­fon na rynku, który wyda­jnoś­cią bez najm­niejszych prob­lemów pobi­je obec­nego króla, Sam­sun­ga Galaxy S III.

Plotka: Jeszcze w tym miesiącu otrzymamy kolejnego smartfona z serii Nexus

Dodano: 01.10.2012 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , , , , ,

Nexus to gru­pa urządzeń opar­tych na Androidzie, która posi­a­da jed­ną cechę wspól­ną: czyste, pozbaw­ione jakichkol­wiek nakładek pro­du­cen­ta wer­sje sys­te­mu Google’a, przez co są pier­wsze w kole­jce, jeśli chodzi o aktu­al­iza­c­je do kole­jnych wer­sji. Plot­ka głosi, że wkrótce poz­namy kole­jnego smart­fona z tej rodziny.

LG Optimus G — Czterordzeniowy mocarz ze Snapdragonem S4 Pro

Dodano: 26.08.2012 Kategorie: Android, Galeria, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Kore­ańskie LG zamierza namieszać na rynku i już wkrótce wprowadzi na rynek smart­fona, jakiego jeszcze nie widzi­ał nikt w tej częś­ci globu — oto przed Wami LG Opti­mus G.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002