Huawei na tegorocznych, trwa­ją­cych właśnie tar­gach CES 2012 zaprezen­tował bardzo ciekawy smart­fon z intere­su­ją­cym wnętrzem. Czyżby Huawei miał zamiar stać się kole­jnym moc­nym graczem na rynku? Jego nowe tele­fonu na to wskazują.  Wszys­t­kich zain­tere­sowanych zapraszam do wpisu