HTC Dream vs iPhone — zabawne porównanie

Dodano: 19.05.2009 Kategorie: HTC, iPhone, Newsy Tagi: , ,

HTC Dream, czyli przenosząc na pol­ski język — Era G1 w zabawnym porów­na­niu z tele­fonem iPhone. Czyżby iPhone musiał się aż tak spocić w tej rywal­iza­cji — zobacz sam fun story:)

era-g1-vs-iphone-zdjecieVia

Sky Map — nowa aplikacja dla Androida

Dodano: 18.05.2009 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, HTC, Newsy Tagi: , ,

Sky Map to aplikacja skierowana na tele­fony oparte o sys­tem oper­a­cyjny Google (w Polsce taki tele­fon to Era G1). Sky Map to nic innego jak mapa nieba, wskazu­jąca gwiaz­dozbiór. Twórcą mapy jest oczy­wiś­cie Google, które wyrasta “między­plan­e­tarnego planistę” tworząc mapy i plany ziemi, oceanu czy jak w tym przy­padku nieba.

Aplikacja jest do pobra­nia na stronie Android Market.

Jak wygląda HTC Magic — nowy telefon z Androidem? (video)

Dodano: 29.04.2009 Kategorie: Android, HTC, Newsy, Zapowiedzi Tagi: ,

android-magic

HTC Magic to nowy tele­fon z sys­te­mem oper­a­cyjnym Android. Tele­fon jest dostępny już w sprzedaży na zachodzie europy — między innymi w Wielkiej Bry­tanii i Hisz­panii. Magic będzie dostępny w Polsce w sieci Plus GSM, ponieważ model ten jest zarez­er­wowany dla sieci Voda­fone, do której należy również Plus.

Powiem szcz­erze, że HTC Magic bardziej przy­padł mi do gustu, niż jego poprzed­nik HTC Dream (znany również jako Era G1), który posi­adał nie miłe dla oka, toporne ksz­tałty. Jeśli chodzi o specy­fikacje tech­niczną oba mod­ele zasad­niczo nie różnią się od siebie niczym.

Video zostało nakrę­cone na Mobile Bar­camp w Dreźnie. Bardzo dobre nagranie, tylko moim zdaniem osoba prezen­tu­jąca ten tele­fon cierpi chyba na ADHD:)

Via

Kolejny chiński klon — T-Mobile G1

Dodano: 20.04.2009 Kategorie: Android, HTC, Newsy Tagi: ,

t-mobile-g1-clone-06.jpg

Co jakiś czas przed­staw­iam kole­jne tele­fony z rynku azjaty­ck­iego, które są nieau­t­en­ty­cznymi rep­likami ory­gi­nal­nych mod­eli tele­fonów, które można zamówić poprzez sklep inter­ne­towy. Zazwyczaj podra­bi­ane są tele­fony znanych marek, takich jak: Nokia, Apple czy Sony Eric­s­son. Tym razem inżynierowie z kraju środka podro­bili tele­fon T-Mobile G1. Wygląd nie różni się prak­ty­cznie niczym od ory­gi­nału — zresztą zobacz­cie sami.

Zeemote JS1 — bezprzewodowy kontroler do gier dla Era G1 (video)

Dodano: 07.04.2009 Kategorie: Akcesoria - pozostałe, Android, HTC, Newsy Tagi: , , ,

g1-zeemote-20090406-500

Zeemote JS1 to bezprze­wodowy kon­troler do gier. Skierowany on jest głównie do pasjonatów gier, w których należy dosyć dużo oper­ować klaw­iaturą lub joy­stick­iem tele­fonu. Doty­chczas ten wspo­ma­gacz gier był wyko­rzys­tany w starszych mod­elach tele­fonów komórkowych. Tym razem pro­jek­tanci Zeemote JS1 dos­tosowali go na potrzeby najnowszego tele­fonu z Androi­dem — Era G1 (HTC Dream). Bezprze­wodowy Joy­stick łączy się z tele­fonem dzięki tech­nologii Bluetooth.

Poniższe video ukazuje przykład­owe funkcjonowanie Zeemote JS1 dla Era G1.

Prezentacja telefonu HTC Snap (foto + video)

Dodano: 04.04.2009 Kategorie: HTC, Newsy, Zapowiedzi Tagi:

htc-snap

HTC Snap został ofic­jal­nie zaprezen­towany na tar­gach CTIA 2009 w Las Vegas. Chci­ałbym nieco bardziej przy­bliżyć syl­wetkę tego właśnie modelu.

HTC Snap to tele­fon typu Smart­phone i posi­ada typowy, jak na mod­ele w tej klasie, wygląd zewnętrzny — a więc klaw­iatura typu QWERTY, która jest prosta w użytkowa­niu. Pon­adto duży, wygodny ekran — choć w przy­padku tego mod­elu ekran wydaje się troche mało prak­ty­czny — wygląda tak jak­byśmy nor­malny ekran w tele­fon komórkowy oglą­dali w poziomie. W przy­padku Snap ekran posi­ada rozdziel­czość 240x320 (2,4 cala). To co jed­nak będzie wyróż­niać tego smart­phona spośród innych mod­eli to jego wymi­ary — grubość — tylko 12mm rzeczy­wiś­cie jest imponu­ją­cym wynikiem i wpływa pozy­ty­wnie na este­tykę tego telefonu.

Tele­fon został wyposażony w stan­dar­d­owe dodatki, jak na tele­fon tej klasy - WiFi, GPS czy HSDPA. Cieszy bardzo obec­ność WiFi w tym mod­elu, ponieważ jest to niezwykle ważny i prak­ty­czny dodatek w tele­fonie. Sys­tem oper­a­cyjny tele­fonu to Win­dows Mobile 6.1 z pro­ce­sorem 528MHz — zapew­ni­a­jący sta­bil­ność i szy­bkość dzi­ała­nia sys­temu. Wśród nowych rozwiązań możemy tutaj znaleźć funkcję zwaną Inner Cir­cle pozwala­jącą na bardziej sprawną obsługę skrzynki odbior­czej e-maili.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002