Przegląd mobilnych systemów operacyjnych na świecie – luty 2011

Dodano: 10.03.2011 Kategorie: Android, Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Newsy, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Symbian, Symbian^3, Windows Mobile

Mobile OS market 02.2011

Są takie rynki na naszym glo­bie, gdzie Apple posi­ada 77% udzi­ałów w rynku mobil­nych sys­temów oper­a­cyjnych, a Nokia prawie wcale się tam nie liczy. Są także takie rynki, gdzie Nokia domin­uje i to bardzo – są to zazwyczaj rynki wschodzące, które coraz bardziej się liczą.

Ewolucja mobilnych systemów operacyjnych na przestrzeni lat 1996 – 2011

Dodano: 02.03.2011 Kategorie: Android, Blackberry, HTC, iPhone, Symbian, Symbian^3, Windows Mobile, Winodws Phone 7

Android girl

Oto ciekawa info­grafika przed­staw­ia­jąca ewolucję mobil­nych sys­temów oper­a­cyjnych na przestrzeni lat 1996–2011. Pokazuje ona nie tylko w jakim roku pojaw­iała się dana wer­sja sys­temu oper­a­cyjnego, ale także opisuje pod­sta­wowe cechy danej wer­sji. Zapraszam do przes­tu­diowa­nia infografiki.

HTC prezentuje trzy nowe modele – Desire S, Wildfire S oraz Incredible S

Dodano: 16.02.2011 Kategorie: Android, HTC, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , ,

HTC Desire S HTC Wildfire S HTC Incredible S

Firma HTC poszła wybit­nie w tonacje S-klasy przed­staw­ia­jąc trzy nowe mod­ele tele­fonów – HTC Desire S, HTC Wild­fire S oraz HTC Incred­i­ble S. Zaawan­sowane smart­fony mają dodać coś nowego do kore­ańskiego pro­du­centa. Każdy z nich wyko­rzys­tuje HTC Sense, każdy dzi­ała na Androidzie, wszys­tkie są do siebie podobne – czym więc się różnią?

Wyniki sprzedaży telefonów komórkowych w 2010 – Android urósł 10-krotnie!

Dodano: 09.02.2011 Kategorie: Android, HTC, iPhone, LG, Motorola, Newsy, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Symbian, Symbian^3, Winodws Phone 7

mobile stats

Gart­ner przed­stawił najnowsze dane, które pod­sumowują sprzedaż samych smart fonów i tele­fonów komórkowych razem wzię­tych w 2010 roku. W tym cza­sie rynek tele­fonów z sys­te­mem Android pow­ięk­szył się 10-krotnie, czy to jed­nak wystar­czyło by dogo­nić Nokię z sys­te­mem Symbian?

Android nowym liderem wśród mobilnych OS’ów!

Dodano: 31.01.2011 Kategorie: Android, HTC, LG, Motorola, Newsy, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Symbian

Android king of mobile os

I stało się! Sys­tem Android stał się najpop­u­larniejszym mobil­nym OS’em na świecie. Tym samym Nokia z sys­te­mem Sym­bian została zepch­nięta na pozy­cję vice lid­era, po 10 lat­ach panowania.

Facebook Phone stworzony przez HTC z Androidem na pokładzie?

Dodano: 26.01.2011 Kategorie: Android, HTC, Newsy, Zapowiedzi

Facebook Phone

Nie tylko w świecie tech­nologii mobil­nych często mówi się o pow­sta­niu pier­wszego tele­fonu od Face­book’a. Choć pogłoski te szy­bko były negowane przez wło­darzy najwięk­szego por­talu społecznoś­ciowego na świecie to plotki wciąż nie cichną, a wrzawa pod­nosi się na hasło: Face­book Phone z Androi­dem od HTC.

Infografika: Porównanie telefonów z Windows Phone 7

Dodano: 02.01.2011 Kategorie: Galeria, HTC, LG, Newsy, Samsung, Windows Mobile

Windows Phone 7 logo

Jeśli nie jesteś­cie na bieżąco z tele­fon­ami z sys­te­mem Win­dows Phone 7 to poniższa info­grafika w prze­jrzysty sposób przed­stawi Wam takie dane w tele­fonach, jak m.in.: waga, ROM/RAM wyświ­et­lacz, grubość, aparat foto czy najlep­szą baterię.

Demo 10 nowych gier HD na Androida od Gameloft

Dodano: 27.12.2010 Kategorie: Aplikacje Android, Gry, HTC, Motorola, Newsy, Samsung, Sony Ericsson, Video

Android HD Games

Gameloft wydał nowe gry w wer­sji HD na tele­fony z sys­te­mem Android. Wśród nowości zna­jdą się znane tytuły, zarówno dla zwolen­ników gier sportowych czy też strzel­ni­anek. Zapraszam do obe­jrzenia zapowiedzi nowych tytułów na Androida.

Pilot do telewizora w telefonie – Google TV Remote

Dodano: 16.12.2010 Kategorie: Android, Aplikacje Android, HTC, LG, Motorola, Newsy, Samsung, Sony Ericsson, Video, Zapowiedzi

Google TV Remote app

Już od dzisiaj można ścią­gać z Android Mar­ket dar­mową aplikację Google TV Remote, która pozwala zamienić nasz tele­fon z Androi­dem w pilota telewiz­yjnego. Oprócz pod­sta­wowych funkcji przełącza­nia kanałów, aplikacja ta umożli­wia także wyszuki­wanie kanałów, filmów we wbu­dowanej wyszuki­warce. Jak dzi­ała aplikacja i jakie są jej plusy i minusy, przeczyta­cie w dal­szej części wpisu.

Facebook Chat na Androida już dostępny!

Dodano: 15.12.2010 Kategorie: Android, Aplikacje Android, HTC, LG, Motorola, Samsung, Sony Ericsson

Android Facebook Chat

Face­book wydał kole­jną ofic­jalną wer­sję aplikacji przez­nac­zonej na tele­fony z sys­te­mem Android. Twórcy nie zapom­nieli o poprawkach i udoskonale­ni­ach – jed­nym z najważniejszych jest dodanie czatu.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002