Archery – symulator strzelania z łuku dla telefonów z S60v5 OS

Dodano: 16.05.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Gry, Nokia, Samsung, Sony Ericsson Tagi: , , , , ,

Gra Archery na Symbian S60v5 OS

Archery to ciekawa gra przez­nac­zona dla wszys­t­kich entuz­jastów sportowych wyzwań – strze­la­nia z łuku. Gra przez­nac­zona jest dla wszys­t­kich dotykowych mod­eli tele­fonów wyposażonych w sys­tem Sym­bian S60v5 – pełną listę kom­paty­bil­nych tele­fonów oraz link do pobra­nia dar­mowej gry zna­jdziecie w dal­szej części wpisu.

Google Nexus One i Quake 3

Dodano: 15.05.2010 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Gry, Video Tagi: , ,

Google Android Quake

Mogłoby się wydawać, że połącze­nie kul­towej gry PC z tele­fonem komórkowym, który pozbaw­iony jest fizy­cznej klaw­iatury nie wróży najlep­szych efek­tów. Jed­nak jesteś w błędzie jeśli tak właśnie myślisz – flirt Quake’a 3 z tele­fonem Google Nexus One wyposażonym w sys­tem Android 2.1 jest jak najbardziej udany – zobacz sam.

Gry S60v5: Sonic Jump

Dodano: 04.05.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Gry, Nokia Tagi: ,

gra sonic jump

Sonic Jump to prosta i intere­su­jąca gra JAVA skierowana do posi­adaczy dotykowych Nokii z sys­te­mem Sym­bian S60v5. Gra nie wyróż­nia się może świetną grafiką, ale za to skutecznie wciąga gracza w pokony­wanie kole­jnych lev­eli z pomocą swo­jego skoczka. Gra dostępna jest za darmo w Ovi Store, niestety w wielu europe­js­kich kra­jach, także w Polsce, pozy­cja ta jest niedostępna. Jeżeli chce­cie ją ściągnąć na swój tele­fon, wystar­czy prze­jść do dal­szej części wpisu.

Gry S60v5: Gears dla zegarmistrzów

Dodano: 17.04.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Gry, Nokia, Video Tagi: , ,

Gra Gears polega na ustaw­ia­niu przekładni zębatych – takich, jak zna­jdziecie w zegarkach. Musimy je tak ustawić by cały mech­a­nizm ze sobą współpra­cował. Może i gra przed­stawia się banal­nie, ale takie najbardziej wciągają.

Przeciek tytułów gier dla Apple iPad – znane tytuły w wersji HD

Dodano: 25.03.2010 Kategorie: Bez kategorii, Gry, Newsy Tagi: ,

ipad-games

Por­tal Padgad­get podał tytuły gier zre­al­i­zowane z myślą o Apple iPad. Wśród  znanych tytułów pojawia się wiele pro­jek­tów w wer­sji HD. Aplikację w wer­sji HD, a zwłaszcza możli­wość gra­nia w gry HD będzie z pewnoś­cią sporą fra­jdą dla wszys­t­kich graczy. Spójrzmy zatem, jakie tytułu będą dostępne w wer­sji HD.

Gry S60v5: Polarbit Wave Blazer — wyścigi motorówką z wykorzystaniem akcelerometru

Dodano: 24.03.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Gry, Nokia, Video Tagi: , ,

wave-blazer-gry-s60v5

Polar­bit Wave Blazer to gra zapew­ni­a­jąca nam sportowe emocje przed ekranem naszych tele­fonów. W Wave Blazer mamy do dys­pozy­cji super­szy­bkie łodzie motorowe, dzięki którym będziemy mogli prze­nieść się na prawdziwe wyś­cigi motorowe — a wszys­tko to z zas­tosowaniem unikalnej grafiki i wyko­rzys­taniem akcelerometru do prowadzenia naszej łodzi. Zobacz jak wygląda gra na video oraz pobierz na swój tele­fon — w dal­szej części wpisu. Gra dostępna jest na wszys­tkie tele­fony wyposażone w sys­tem Sym­bian S60v5 — takie, jak: Nokia 5800XM, Nokia 5530XM, Nokia 5230, Nokia N97, Nokia N97 Mini, Nokia X6, Sam­sung i8910 Omnia HD, Sony Eric­s­son Vivaz, Sony Eric­s­son Satio.

iPhone App: Styropianowe piłkarzyki

Dodano: 22.03.2010 Kategorie: Aplikacje iPhone, Gry, iPhone, Video Tagi: , , ,

football-real-kick-iphone

Aplikacja Foot­ball Real Kick to zabawna gra na iPhone’a, która może przeis­toczyć się w prawdziwy mecz ligi mis­trzów. Gra wyko­rzys­tuje maleńki pod­much powi­etrza, który wydawany jest przez głośnik tele­fonu — dzięki temu aplikacja może prze­suwać sty­ropi­anową kulkę po boisku piłkarskim. Aplikacja przez­nac­zona jest oczy­wiś­cie dla dwóch osób, a każda z nich może sobie wybrać kolor koszulki. Wystar­czy kliknąć przy­cisk KICK by z naszego głośniczka wydostało się powi­etrze pod niskim ciśnie­niem, które umożliwi prze­suwanie sty­ropi­anowej piłeczki po boisku. Gdy już strze­limy gola, klikamy przy­cisk GOAL. Aplikację Foot­ball Real Kick dla iPhone’a może­cie zobaczyć na video w dal­szej części — także tam zna­jdziecie link do itunes, gdzie może­cie ją zakupić za 0,99$.

Gry S60v5: Finger Race – forsowny bieg na setkę

Dodano: 18.03.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Gry, Newsy, Nokia, Video Tagi: , , ,

Pico Brother przyzwycza­ili Nas, że albo robią świetną aplikacje, która zyskuje uznanie, albo też zro­bić coś „słab­szego”. Nowa pozy­cja dla tele­fonów z Sym­bian S60v5 to Fin­ger Race. Zabawa z tą grą polega na ści­ga­niu się na 100cm – zami­ast nóg w biegu uży­jemy palca – zatem przy­go­towani, do startu, Start!

Gry S60v5: SPB Quads — dla wielbicieli wybuchających klocków

Dodano: 13.03.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Gry, Newsy, Video Tagi: , ,

SPB Soft­ware to firma zaj­mu­jąca się na sze­roką skalę pro­dukcją aplikacji mobil­nych. Najnowszą pro­dukcją jest gra SPB Quads i skierowana jest do użytkown­ików tele­fonów Nokia wyposażonych w sys­tem Sym­bian S60v5. Aplikacja ta opiera się o pod­stawy i zasady innej gry wydanej przez SPB – Qadron­ica wydana na Pocket PC. Gra SPB Quads polega na znalezie­niu wielokątów w jed­nym kolorze – chodzi oczy­wiś­cie o czas. Grę ułatwiają nam różnego rodzaju bonusy, jak wybucha­jące bomby, miny itp.

SPB Quads dostępna jest w dwóch try­bach – time lim­ited oraz end­less. Koszt gry to 9,95$ jed­nakże devel­oper wypuś­cił także wer­sję trial, którą może­cie pobrać z dailymobile.pl w dal­szej części newsa.

Gry S60v5: Marable Maze 2 Touch – drugie wcielenie świetnej gry

Dodano: 10.03.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Gry, Nokia, Video Tagi: , , ,

Marable Maze 2 Touch to już druga wer­sja gry wydana na dotykowego Sym­biana. Gra może budzić skra­jne emocje – od uwiel­bi­enia i uza­leżnienia od niej do nien­aw­iści, która jest przy­czyną braku cier­pli­wości. Jed­nego nie można zarzu­cić tej pozy­cji – nudy. O ile wer­sja Trial (do pobra­nia w dal­szej części wpisu) posi­ada tylko 7 akty­wnych plansz, na których bal­an­su­jemy naszą mała kuleczką, o tyle pełna wer­sja gry posi­ada już 70 różnego rodzaju plansz.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002