Nokia Lumia 920 vs. Nokia 808 PureView vs. iPhone 5 vs. HTC One X vs. Samsung Galaxy S III — porównanie zdjęć przy słabym świetle

Dodano: 30.09.2012 Kategorie: Android, Galeria, HTC, iPhone, Newsy, Nokia, Opinie, testy, Samsung, Symbian, Windows Phone 8 Tagi: , , , ,

Od czasu zaprezen­towanie nowej Nokii Lumia 920 w Internecie pojaw­iło się sporo testów porównu­ją­cych jej zdol­ności fotograficzne z konkuren­cyjnymi urządzeni­ami. Wygląda na to, że to sza­leństwo nie ma końca — tym razem w szranki staje aż pięć różnych telefonów.

Szara Nokia Lumia 920 na zdjęciach

Dodano: 29.09.2012 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia, Winodws Phone 7 Tagi: ,

Ser­wis Engad­get opub­likował intere­su­jące zdję­cia, na których zna­j­duje się Nokia Lumia 920 w unikalnym, szarym kolorze. Wygląda wyjątkowo!

Różowy Samsung Galaxy S III atakuje koreański rynek

Dodano: 22.09.2012 Kategorie: Android, Galeria, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , ,

Korea w ostat­nich tygod­ni­ach stała się syn­on­imem najbardziej zwar­i­owanego miejsca na Ziemi za sprawą bijącego reko­rdy pop­u­larności utworu Gang­nam Style. Chyba coś w tym jest, gdyż na razie tylko w tym kraju można posiąść Sam­sunga Galaxy S III w rados­nym, różowym kolorze. Czy w Polsce jest zapotrze­bowanie na róż? Sprawdz­iłem to osobiście.

Sandra — Siri w języku Polskim istnieje i działa bardzo dobrze!

Dodano: 09.09.2012 Kategorie: Galeria, iPhone, Newsy, Video Tagi: , , , ,

Siri jest asys­ten­tem głosowym umożli­wia­ją­cym obsługę wielu funkcji iPhone’a poprzez mowę. Niestety, nie doczekała się ofic­jal­nej pol­skiej wer­sji, lecz okazuje się, że nie jest to żaden prob­lem — pewien użytkownik wykonał własną imple­men­tację naszego języka. 

Motorola prezentuje 3 nowe modele: RAZR HD, RAZR MAXX HD i RAZR M

Dodano: 06.09.2012 Kategorie: Android, Galeria, Motorola, Newsy, Video Tagi: , , , , , ,

Wczo­ra­jszego dnia oprócz kon­fer­encji Nokii, odbyła się także impreza amerykańskiej Motoroli, na której zaprezen­towano trzy nowe smart­fony z rodziny RAZR.

Nokia Lumia 920 i Lumia 820 — wysokiej jakości zdjęcia [hands on]

Dodano: 05.09.2012 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , ,
Nokia Lumia 920 vs Nokia Lumia 820 photo

Nokia Lumia 920 vs Nokia Lumia 820

Oczy­wiś­cie dziś miała miejsce pre­miera dwóch wspani­ałych smart­fonów Nokii — Nokia Lumia 820 i Nokia Lumia 920. We wcześniejszych wpisach zobaczyć mogliś­cie ofic­jalne zdję­cia pro­du­centa. Teraz chci­ałbym Was zaprosić na zobaczenia, jak w rzeczy­wis­tości prezen­tują się te dwa nowe mod­ele Nokia Lumia.

Młodszy brat Nokii 800 oficjalnie zaprezentowany [Zapowiedź + Video + Galeria]

Dodano: 05.09.2012 Kategorie: Galeria, Nokia, Video, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi:

Długo oczeki­wana kon­fer­encja Nokii w Nowym Jorku dobiegła końca. Światło dzi­enne, tym razem ofic­jal­nie ujrzały 2 zupełnie nowe mod­ele słuchawek które jako pier­wsze na rynku wyko­rzys­tają dobrodziejstwa sys­temu Win­dows Phone 8. Jed­nym z mod­eli zaprezen­towanych na dzisiejszym even­cie jest między innymi Nokia 820, młod­szy brat niezwykle pop­u­larnej Nokii 800. Czym nas zaskoczy?

Samsung Galaxy Camera vs. Nokia 808 PureView — porównanie fotograficzne

Dodano: 02.09.2012 Kategorie: Android, Galeria, Newsy, Nokia, Opinie, testy, Samsung, Symbian^3 Tagi: , , , ,

Obec­nie najlep­szym smart­fonem do robi­enia zdjęć jest beza­pela­cyjnie Nokia 808 Pure­View. Sam­sung na swo­jej prezen­tacji pokazał urządze­nie o nazwie Galaxy Cam­era. Co prawda nie można go nazwać smart­fonem (brak możli­wości wykony­wa­nia połączeń głosowych), lecz posi­ada wspani­ały ekran z mod­elu Galaxy S III, Androida Jelly Bean i wiele innych dobrodziejstw. Jak sobie poradzi z Nokią?

Topowa Nokia Lumia na prawdziwych zdjęciach — wygląda świetnie!

Dodano: 01.09.2012 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Od jakiegoś czasu na naszej stronie co chwila pojaw­iają się jakieś prze­cieki. W końcu tym razem możemy pokazać Wam zdję­cia niez­nanej do tej pory Lumii, które zdają się być całkowicie autentyczne.

Jeszcze jeden przeciek! Nokia Lumia 820 i Nokia Lumia 920 PureView na materiałach prasowych

Dodano: 31.08.2012 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Liczba prze­cieków doty­czą­cych nad­chodzą­cych Win­dows Phone’ów 8 Nokii zwięk­sza się prak­ty­cznie z każdym dniem. Dziś nie jest inaczej — oto rzekome grafiki pra­sowe przed­staw­ia­jące smart­fony Nokia Lumia 820 i Nokia Lumia 920.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002