Porównanie: Samsung Omnia II i8000 vs HTC HD2

Dodano: 01.11.2009 Kategorie: Galeria, HTC, Newsy, Samsung Tagi: , , ,

Samsung-Omnia2-vs-HTC-HD2-17

Zdję­cia porównu­jące tele­fony Sam­sung Omnia II i8000 z najnowszym mod­elem HTC HD 2. Przy­pom­ni­jmy sobie nieco dane tech­niczne tych obu mod­eli telefonów.

Tak więc tele­fon Sam­sung Omnia 2 i8000 to model pracu­jący na sys­temie Win­dows Mobile 6.1 Pro­fes­sional. Posi­ada duży, wygodny wyświ­et­lacz 3,7 cali AMOLED, który jak wiadomo jest dotykowy. Oczy­wiś­cie jak przys­tało na gamę tele­fonów pro­dukowanych przez Sam­sunga, również Omnia II została wyposażona w szereg wid­getów. Słuchawka została wyposażona w aparat fotograficzny 5 megapik­sela, który świet­nie radzi sobie także z nagry­waniem video w jakości filmów DVD. Dodatkowo Omnia II posi­ada drugi aparat VGA. Trans­misję danych zapew­nia: EDGE, GPRS, HSDPA, HSCSD oraz WiFi.

Nokia N900 vs Nokia N97 Mini

Dodano: 30.10.2009 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia Tagi: , ,

nokia-n900-vs-nokia-n97-mini-01

Porów­nanie nowego tabletu Nokia N900 z tele­fonem Nokia N97 Mini. Co ciekawe jeśli chodzi o wymi­aru tych dwóch urządzeń to nie ma jakiś wiel­kich różnic, a warto pamię­tać, że tablety zazwyczaj charak­teryzują się sto­sunkowo więk­szymi gabary­tami niż komórki typu Mini. Jaki z tego wniosek — albo Nokia zmin­i­mal­i­zowała swo­jego tableta, co jest oczy­wiś­cie plusem, albo też Nokia N97 Mini wcale nie jest taka Mini. Oceń­cie sami przeglą­da­jąc poniższą galerię Nokia N900 kon­tra Nokia N97 Mini.

iPhone jako tort ślubny

Dodano: 29.10.2009 Kategorie: Galeria, iPhone, Newsy Tagi: ,

iphone-cake-01

Niekon­wencjon­alny tort ślubny dla fanów iPhone’a? Czyli iPhone Wed­ding Cake — zobacz sam, do czego są zdolni fani jabłuszkowych pro­duk­tów w dal­szej części posta.

Nokia N900 — wysokiej jakości zdjęcia

Dodano: 27.10.2009 Kategorie: Galeria, Maemo, Nokia Tagi: , ,

nokia-n900-28

nokia-n900-06

Zdję­cia tabletu Nokia N900. Poniżej zna­jdziecie obsz­erną galerię zdjęć najnowszego tabletu fińskiego pro­du­centa — Nokia N900, o której pisałem już oczy­wiś­cie wcześniej. Wygląd nowego urządzenia jest bardzo ciekawy, warto więc zobaczyć ją z bliska (w dal­szej części posta).

Nokia N79 — zdjęcia

Dodano: 23.10.2009 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia Tagi: , ,

nokia-n79-canvas-white-07

nokia-n79-canvas-white-10

Nokia N79 zdję­cia. Nokia N79 to tele­fon współpracu­jący z WCDMA/HSDPA, EGSM oraz siecią WiFi. Tak więc do połączeń inter­ne­towych możemy użyć zarówno sieci WLAN (WiFi) lub też HSDPA (3.5G). Oczy­wiś­cie w tele­fonie zna­jdziemy także wbu­dowany sys­tem GPS, dzięki czemu odna­jdziemy się w każdej drodze. Pod­czas podróży z GPS’em będziemy mogli wykony­wać zdję­cia aparatem 5 megapik­sela wraz z aut­o­fo­cusem, pod­wójną lampą typu LED i automaty­czną lokaliza­cją zdjęć lub filmów – to także zna­j­duje się w tele­fonie Nokia N79. Podzi­wiać nagra­nia video, zdję­cia oraz wykony­wać różnego rodzaju oper­acje będziemy mogli na ekranie 2.4 cala QVGA, który wyposażony został także w sen­sor ruchu. Model ten posi­ada także Blue­tooth 2.0 oraz możli­wość podłączenia do kom­put­era dzięki złączu USB 2.0.

Zapraszam do obe­jrzenia galerii zdjęć tele­fonu Nokia N79.

Nokia 2220 Slide — galeria zdjęć

Dodano: 21.10.2009 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia Tagi: ,

Nokia-2220-slide-01

Gale­ria zdjęć tele­fonu Nokia 2220 Slide. Ten typ tele­fonu to klasy­czny sla­jder należący do rodziny mod­eli niskobudże­towych. To co wyróż­nia Nokie 2220 Slide to przede wszys­tkim pros­tota i funkcjonalność.

Wraz z uszczu­plonym budżetem przez­nac­zonym na powyższy model, nie możemy za dużo od niego oczeki­wać. Tak więc na pokładzie 2220 zna­jdziemy OS: Nokia S40, pon­adto aparat VGA — czyli, dający bardzo słabą jakość zdjęć. Wyświ­et­lacz 128 x 160, wejś­cie słuchawek typu Jack 3.5mm, radio FM, przeglą­darka inter­ne­towa Opera Mini, 10 MB wbu­dowanej pamięci. Jeśli chodzi nato­mi­ast o osiągi baterii zain­stalowanej w tele­fonie przed­staw­iają się one następu­jąco: 8 godz rozmów, oraz 400 godz. w try­bie czuwa­nia — całkiem nieźle.

Zapraszam do galerii zdjęć tele­fonu Nokia 2220 Slide.

Nokia 5230 w galerii foto

Dodano: 18.10.2009 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia Tagi: ,

nokia-5230-01
nokia-5230-03

Nokia 5230 to model tele­fonu, który praw­dopodob­nie dopiero w sty­czniu pojawi się w sprzedaży. Tele­fon ten podob­nie jak Nokia 5800 Xpress­Mu­sic oraz Nokia 5530 Xpress­Mu­sic wyposażony będzie w sys­tem oper­a­cyjny Sym­bian S60v5. Tak więc możemy się spodziewać z pewnoś­cią dotykowego ekranu i pewnych udoskonaleń wzglę­dem sys­temu S60v3. Wyświ­et­lacz Nokii 5230 to ekran o przekąt­nej 3,2 pik­seli (640 x 360). Podob­nie jak cała rodz­ina dotykowych 5xxx również ten model będzie pozbaw­iony klasy­cznej klaw­iatury, będzie dotykowy ekran z klaw­iaturą typu QWERTY. Aparat fotograficzny tele­fonu to 2 megapik­sele. Wejś­cie na rynek tej nowinki tech­no­log­icznej uza­leżnione jest od regionów na świecie. Tak więc raczej możemy się liczyć z fak­tem, że model Nokia 5230 nie zawita do naszego kraju w styczniu.

Zapraszam do przeglą­da­nia galerii zdjęć Nokii 5230.

iRing — biżuteria dla posiadaczy telefonu iPhone

Dodano: 06.10.2009 Kategorie: Akcesoria iPhone, Galeria, iPhone, Newsy Tagi: , ,

iRing-for-iPhone-1

iRing to kon­cepcja biżu­terii stwor­zona na spec­jalne zamówie­nie firmy Apple. Ma to być pewnego rodzaju gadżet, który będą mogli wyko­rzys­tać w sposób bardzo funkcjon­alny posi­adacze tele­fonów iPhone oraz odt­warza­czy muzy­cznych iPod. iRing, czyli tłu­macząc na pol­ski iPierś­cionek to nic innego jak łącznik blue­tooth pomiędzy tym urządze­niem a naszym iPhone’m. Za pomocą iRing będziemy mogli dos­tosować nasz odt­warzacz muzy­czny w tele­fonie — proste prawda.

Zdjęcia: Nokia 5530 XpressMusic

Dodano: 02.10.2009 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia Tagi: , ,

nokia-5530-xpressmusic-pictures-19

Gale­ria zdjęć najnowszego tele­fonu Nokii, który został wyposażony w sys­tem Sym­bian S60v5 — Nokia 5530 Xpress­Mu­sic. Tele­fon jest już w sprzedaży w Polsce, a jego cena sprzyja raczej wybra­niu tego mod­elu. Ceny rozpoczy­nają się już od 898zł (według Ceneo).

Główny atut tego mod­elu to jego ciekawy wygląd połąc­zony z porząd­nym wyposaże­niem. Przez wielu fachow­ców Nokia 5530 Xpress­Mu­sic oce­ni­ana jest jako młod­sza sios­tra Nokii 5800 Xpress­Mu­sic — i rzeczy­wiś­cie tak jest. Podobny wygląd, ten sam sys­tem oper­a­cyjny i podobne para­me­try zbliżają oba tele­fony do siebie.

Dane tech­niczne tele­fonu Nokia 5530 Xpress­Mu­sic przed­staw­iają się następu­jąco — dotykowy ekran 2,9 cala (640 x 360 pik­seli). Pon­adto aparat foto 3,2 megapik­sela z obiek­ty­wem Carl Zeiss oraz aut­o­fo­cusem i lampą LED. Nokia 5530 XM została wyposażona w sys­tem oper­a­cyjny Sym­bian S60v5, który wyko­rzysty­wany jest jak doty­chczas w dwóch innych Noki­ach — 5800 Xpress­Mu­sic oraz Nokii N97. Tele­fon został wyposażony w WiFi, niestety nie zna­jdziemy w nim GPS-a oraz możli­wości obsługi 3G. Jeśli chodzi o pamięć tele­fonu to na wyposaże­niu zna­jdziemy kartę pamięci microSD 4GB, którą możemy rozsz­erzyć do 16GB.

Zapraszam do obe­jrzenia galerii zdjęć tele­fonu Nokia 5530 XpressMusic.

Porównanie: Nokia N97 kontra Nokia N97 Mini (foto)

Dodano: 28.09.2009 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia Tagi: , , ,

Nokia-n97-nokia-n97mini-09

Oto krótkie porów­nanie dwóch jakże podob­nych mod­eli tele­fonów — Nokia N97 kon­tra Nokia N97 Mini. Zarówno jeden, jak i drugi model posi­adają te same para­me­try oraz ten sam sys­tem. Różnice widać nato­mi­ast w wyglądzie — N97 Mini — jak to mini jest pom­niejs­zoną wer­sją stan­dar­d­owej Nokii N97. Jed­nakże dla więk­szości znaw­ców tem­atu, różnica w wielkości tych dwóch tele­fonów jest bardzo minimalna.

Zobaczmy porów­nanie tele­fonów Nokia N97 kon­tra Nokia N97 Mini.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002