Pierwsze screeny przedstawiające nadchodzącego Symbiana Carla [Galeria]

Dodano: 31.03.2012 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia, Symbian^3 Tagi: , , ,

Wróżby doty­czące śmierci Sym­biana z miesiąca na miesiąc wydają się być coraz mniej praw­dopodobne. Coraz liczniejsza ilość tele­fonów i coraz to liczniejsze aktu­al­iza­cje samego sys­temu każą twierdzić że Sym­bian pokaże nam jeszcze na co go stać, tym­cza­sem na własne oczy zobaczyć możemy pier­wsze zrzuty ekranu pochodzące z najnowszej odsłony Sym­biana Carla.

Samsung otwiera swój pierwszy sklep [Galeria]

Dodano: 30.03.2012 Kategorie: Galeria, Newsy, Samsung Tagi: , ,

Wydaje się,że Sam­sung coraz bardziej papuguje pomysły Apple, tym razem padło na sklep. Z pozoru taki sam pomysł wcale nie musi okazać się kradzieżą ale świetną inwest­y­cją oraz nowinką dla wszys­t­kich fanów Sam­sunga którzy zna­jdą w jed­nym miejscu wszys­tkie pro­dukty Samsunga. 

Gotuj z Galaxy Nexusem [Galeria]

Dodano: 28.03.2012 Kategorie: Android, Galeria, Samsung Tagi: , , ,

Jak zapewne wszyscy wiedzą, w internecie zna­j­duje się mnóstwo absurdal­nych rzeczy których nie da się log­icznie wytłu­maczyć. Dzisiejsza gale­ria jest równie absurdalna jak choćby zniszcze­nie nowego iPhone’a 4S w pop­u­larnym inter­ne­towym show “Will It Blend?” lecz w tym przy­padku, mamy do czynienia przy­na­jm­niej z naprawdę ładną modelką. 

Pierwsze zdjęcia wykonane nowym iPadem [Galeria]

Dodano: 14.03.2012 Kategorie: Galeria, iPhone, Tablety Tagi: , , , , ,

Jak wszyscy zapewne wiedzą, aparat w iPadzie 2 gen­er­acji nie zach­wycał. W wielu przy­pad­kach służył jedynie jako atrapa a nie narzędzie pozwala­jące uch­wycić chwilę na obra­zie. Apple zrozu­miał swój błąd i postanowił go naprawić. Efekt koń­cowy stwor­zony aparatem w nowym iPadzie może­cie podzi­wiać w rozwinię­ciu wpisu.

Nowy, mocno odświeżony iPad [Zapowiedź]

Dodano: 08.03.2012 Kategorie: Galeria, iPhone, Newsy, Tablety, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Dnia wczo­ra­jszego świat obiegła długo oczeki­wana infor­ma­cja na temat nowego tabletu od Apple, dzisiaj, tuż po wczo­ra­jszej kon­fer­encji wiemy już wszys­tko na jego temat. Liczne plotki zostały potwierd­zone na korzyść przyszłych użytkown­ików nowego iPada. Zapraszamy do wpisu!

Coś na dzień kobiet. Różowy Samsung Galaxy Note [Video + Galeria]

Dodano: 06.03.2012 Kategorie: Android, Galeria, Newsy, Samsung, Video

Różowe tableto­fony to coś, co jest konieczne dla ekosys­temu współczes­nego rynku. Z takiego lub podob­nego założe­nia wys­zli pro­du­cenci Sam­sunga Galaxy Note zapowiada­jąc oraz prezen­tu­jąc nową, inten­sy­wnie różową wer­sję tego urządzenia. 

Oficjalne zdjęcia wykonane HTC One [Galeria]

Dodano: 05.03.2012 Kategorie: Android, Galeria, HTC Tagi: , , ,

HTC widząc niedawne wyczyny Nokii, a konkret­nie jej nowego smart­fonu posi­ada­jącego matrycę 41-megapikseli i świeżej pre­miery iPhonea 4S ze świetną optyką postanawia oczarować wszys­t­kich zapalonych ama­torów fotografii wypuszcza­jąc serię przykład­owych zdjęć wyko­nanych swoim najnowszym dzieck­iem, HTC One. 

Nowe bliźniaki od LG [Video + Galeria]

Dodano: 02.03.2012 Kategorie: Galeria, LG, Newsy, Video, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

LG na tegorocznych tar­gach Mobile World Con­gress zaprezen­tował 2 nowe mod­ele urządzeń T375 i T385 różnią­cych się od siebie naprawę niewiele. LG T375 oraz T385 są w zasadzie iden­ty­czne, jedyną ich różnicą jest to, że T375 został wyposażony w dodatkowe miejsce na kartę SIM.

Panasonic ujawnia specyfikacje Eluga [Zapowiedź + galeria]

Dodano: 22.02.2012 Kategorie: Android, Galeria, Pozostałe modele telefonów, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Pana­sonic zaprezen­tował niedawno nowego smart­fona z Androi­dem o nazwie Eluga który może zade­bi­u­tować na rynku europe­jskim już w marcu tego roku. Sam tele­fon jest naprawdę wyjątkowy pod wieloma wzglę­dami i ma szanse na ogromny sukces.

Wyciekają zrzuty ekranu z nowego BlackBerry OS 10 [Galeria]

Dodano: 15.02.2012 Kategorie: Blackberry, Galeria, Zapowiedzi Tagi: , ,

Kole­jne wycieki w prze­ciągu kilku dni mówiące oraz przed­staw­ia­jące inter­fejs użytkown­ika , tym razem doty­czące zupełnie innego sys­temu oper­a­cyjnego. Pora na nad­chodzący Black­Berry 10 OS od RIM, firmy która całkiem niedawno wkroczył na pol­ski rynek. 

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002