Przeciek tytułów gier dla Apple iPad – znane tytuły w wersji HD

Dodano: 25.03.2010 Kategorie: Bez kategorii, Gry, Newsy Tagi: ,

ipad-games

Por­tal Padgad­get podał tytuły gier zre­al­i­zowane z myślą o Apple iPad. Wśród  znanych tytułów pojawia się wiele pro­jek­tów w wer­sji HD. Aplikację w wer­sji HD, a zwłaszcza możli­wość gra­nia w gry HD będzie z pewnoś­cią sporą fra­jdą dla wszys­t­kich graczy. Spójrzmy zatem, jakie tytułu będą dostępne w wer­sji HD.

To już rok — pierwsze urodziny dailymobile.pl

Dodano: 18.03.2010 Kategorie: Bez kategorii Tagi:

dailymobile-urodziny

Dziś mija dokład­nie rok od pow­sta­nia pier­wszego wpisu na dailymobile.pl, który może­cie zobaczyć tutaj. Przez ten czas bardzo wiele się zmieniło. Blog staje się coraz bardziej pop­u­larny, a wszys­tko to dzięki Waszemu uzna­niu — dziękuje bardzo.

Blog w cza­sie jed­nego roku, który był rozpoczęty od zera, odwiedz­iło ponad pół mil­iona ludzi (469 892 odwiedzin). Także w tym samym cza­sie na blogu pojaw­iły się 692 wpisy, które wygen­erowały ponad 2 mil­iony odsłon bloga (1 959 271 odsłon). Bloga czy­tano w 141 kra­jach, ale oczy­wiś­cie stałą rzeszę czytel­ników znalazł wśród polaków i polonii rozsianej po całym świecie. Oczy­wiś­cie liczby te nie są jakieś potężne patrząc na obecne statystyki bloga, ale mam nadzieję, że będą rosły w górę równie dynam­icznie, jak przez ostatni rok.

Statystyki DailyMobile.pl – Luty 2010

Dodano: 01.03.2010 Kategorie: Bez kategorii, Statystyki bloga Tagi: ,

Statystyki DailyMobile.pl – Luty 2010r.

Najświeższe statystyki przed­staw­ia­jące ilość odwiedzin i inne dane statysty­czne bloga dailymobile.pl w miesiącu luty, 2010 roku. Dane sporząd­zone na pod­stawie Google Analytics.

Statystyki dailymobile.pl — styczeń 2010 — kolejny miesiąc, kolejny rekord

Dodano: 01.02.2010 Kategorie: Bez kategorii, Statystyki bloga Tagi: ,

statystyki-dailymobile

Kole­jne zad­owala­jące statystyki bloga dailymobile.pl — tym razem za pier­wszy miesiąc tego roku.  Dane zostały sporząd­zone w opar­ciu o statystyki Google Ana­lyt­ics oraz Alexa Traf­fic Rang. Zobacz­cie sami — w dal­szej części posta.

Statystyki Dailymobile.pl — Grudzień 2009

Dodano: 01.01.2010 Kategorie: Bez kategorii, Statystyki bloga Tagi: ,

statystyki-dailymobile

Świeże statystyki bloga DailyMobile.pl z grud­nia 2009r. Dane są sporząd­zone na pod­stawie Google Ana­lyt­ics i Alexa Traf­fic Rank.

Dailymobile.pl — Szczęśliwego Nowego Roku

Dodano: 31.12.2009 Kategorie: Bez kategorii Tagi:

nowy-rok-tapety-na-telefon_by_ArtemMostovoy

Wszys­tkim odwiedza­ją­cym, współpracu­ją­cym z Naszym blo­giem życzymy radości ducha, zdrowia i zad­owole­nia w nad­chodzą­cym — 2010 roku. Oby wszys­tko układało się po Waszej myśli i żebyś­cie dążyli do sukcesu.

tego Wam życzy,

blog dailymobile.pl

PS: umiar w spoży­ciu napo­jów wskazany — liczymy, że zajrzysz do Nas zaraz po nowym roku, a nie będziesz leczyć kaca w tym czasie.

Wesołych Świąt!

Dodano: 25.12.2009 Kategorie: Bez kategorii

xmas

Oczy­wiś­cie z okazji nad­chodzą­cych Świąt Bożego Nar­o­dzenia, życzę dużo radości, zdrowia, szczęś­cia i uśmiechu na twarzy. Odmieńmy choć na chwile swoje codzi­enne życie i przeżyjmy ten czas niecodzi­en­nie. A w prz­erwach pomiędzy jed­nym posiłkiem, a drugim zapraszam do Naszego bloga.

Tego właśnie życzy Wam,

Blog dailymobile.pl

Zima znów Nas zaskoczyła — Snowboard w centrum Gliwic

Dodano: 19.12.2009 Kategorie: Bez kategorii Tagi:

Nor­mal­nie nie zamieszczam tego typu postów na blogu. Jed­nakże nie mogłem się pow­strzy­mać by tego nie dodać — chyba z racji na to, że jest to video zro­bione w Polsce kilka dni temu. Video przed­staw­ia­jącego młodego fana zimowych sportów, który sko­rzys­tał z chwili, gdy jak zwykle zas­pali dro­gowcy i wyjechał razem ze swoją dechą snow­bor­dową do cen­trum Gliwic.

Na myśl przyszedł mi niedawny dow­cip, który do zeszłego tygod­nia był śmieszny — zima znów zaskoczyła kierow­ców — nie przyszła :) Ciekawe co na Tur­boDy­mo­Men :D?

Statystyki DailyMobile.pl — listopad 2009

Dodano: 01.12.2009 Kategorie: Bez kategorii, Statystyki bloga Tagi: ,

statystyki-dailymobile
Oto najnowsze statystyki bloga Dailymobile.pl z listopada 2009r. Dane są sporząd­zone na pod­stawie Google Ana­lyt­ics i Alexa Traf­fic Rank.

Odwiedziny: 58500 (+ 12231 więcej odwiedzin w porów­na­niu do października 2009r.)

Bezwzględna ilość unikalnych użytkown­ików (UU): 48000 (9370 więcej UU w porów­na­niu do października 2009r.)

Odsłony strony: 233000 (187618 /wrzesień 2009r.)

Średni czas użytkown­ika na stronie: 3,02 min (2,45 min — październik 2009)

Śred­nia miesięczna ilość nowych odwiedzin: 77% (79% — październik 2009)

Alexa Traf­fic Rank: 356409 (w sto­sunku do października 2009r.: 467010, ogól­nie: +110601)

Alexa Traf­fic Rank (Pol­ska): 4233 (w sto­sunku do października 2009r.: 4282, ogól­nie: +49)

Page Rank: 2

Polityka prywatności

Dodano: 16.11.2009 Kategorie: Bez kategorii

Poli­tyka Pry­wat­ności dla domeny http://www.dailymobile.pl

Pry­wat­ność użytkown­ików naszego ser­wisu jest dla nas bardzo ważna. Poniżej zna­j­duje się infor­ma­cja o danych oso­bistych pobier­anych w momen­cie odwiedzin http://www.dailymobile.pl. Nigdy nie sprzeda­jemy ani nie przekazu­jemy tych infor­ma­cji innym podmiotom.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002