ZTE Blade III — znamy szczegóły

Dodano: 23.08.2012 Kategorie: Bez kategorii, Newsy, Zapowiedzi, ZTE Tagi: , ,

Pier­wsza gen­er­acja mod­elu Blade została bardzo ciepło przyjęta przez klien­tów, również tych z Pol­ski. Mało kto jed­nak wie, że pow­stała jego druga odsłona. Jakby tego było mało, wkrótce ujrzymy ZTE Blade III.

WhatsApp po kilkudniowej przerwie wraca do Marketplace

Dodano: 13.08.2012 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Bez kategorii, Newsy, Nokia, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , ,

Posi­adacze tele­fonów opar­tych na Win­dows Phone 7 (m. in. Nokie serii Lumia) nie kryli zdzi­wienia, gdy okazało się, że bardzo pop­u­larny komu­nika­tor inter­ne­towy, What­sApp Mes­sen­ger, znikł ze sklepu Mar­ket­place. Na szczęś­cie po kilkud­niowej rozłące wszys­tko wró­ciło do normy, a aplikacja otrzy­mała nawet parę usprawnień.

Pierwszy telefon z licznikiem Geigera [Zapowiedź]

Dodano: 29.05.2012 Kategorie: Bez kategorii Tagi:

Jak wiadomo nie od dziś Japończycy słyną ze swej kreaty­wności często niezrozu­mi­ałej dla reszty świata. Kole­jnym na pozór wydawało by się zwar­i­owanym pomysłem jest umieszcze­nie licznika Geig­era pozwala­jącego nam zmierzyć obecny stan promieniowa­nia wokół nas który zaim­ple­men­towany został w zaprezen­towanym przez Sharpa smart­fonie Pan­tone 5.

Koniec Instagramu? Facebook wypuszcza własną aplikację do edycji zdjęć. [Zapowiedź + Video]

Dodano: 24.05.2012 Kategorie: Bez kategorii Tagi:

Nie mogło być inaczej, tuż po prze­ję­ciu najpop­u­larniejszej aplikacji mobil­nej przez Face­booka gigant postanowił udostęp­nić światu swoją własną aplikację dzi­ała­jącą na bardzo podob­nej zasadzie którą kieruje się Instagram. 

Nokia 808 PureView wyceniona, tanio nie jest.

Dodano: 08.04.2012 Kategorie: Bez kategorii, Newsy, Nokia, Symbian^3 Tagi: , ,

Cena przeło­mowego mod­elu Nokii 808 Pure­View ze względu na specy­fikację samego urządzenia ciekawi nie tylko ludzi którzy mają zamiar wyposażyć się w słuchawkę. Niestety pro­du­cent nigdy nie poin­for­mował ofic­jal­nie o cenie jaką przyjdzie nam zapłacić za nowego flagowego Sym­biana fińskiego producenta.

Wielka premiera Lumii 900 na Time Square [Video + Galeria]

Dodano: 07.04.2012 Kategorie: Bez kategorii

Hucznie obchod­zona pre­miera Nokii Lumii 900 w Nowym Jorku na Time Square dowodzi, że Fiński pro­du­cent potrafi robić ogromne show w związku z pre­mierą swo­jego nowego urządzenia. Niezwykły pokaz z udzi­ałem świa­towych gwiazd  na ofic­jal­nych fil­ikach może­cie obe­jrzeć już dziś.

Apple forsuje rozwiązanie przeciwników w sprawie Nano-SIM oferując im darmowy patent.

Dodano: 26.03.2012 Kategorie: Bez kategorii

Infor­mowal­iśmy was niedawno o wojnie pomiędzy pro­du­cen­tami spowodowanej chę­cią zmniejszenia rozmi­arów obec­nych kart SIM. Infor­ma­cja ta doty­czyły również konieczności licencjonowa­nia nowych kart SIM. Apple postanow­iło jed­nak, że ich rozwiązanie dostępne będzie dla wszys­t­kich zupełnie za darmo bez konieczności uiszczenia nawet jed­no­ra­zowej opłaty przez innych pro­du­cen­tów urządzeń. 

TAG Heuer RACER. Kolejny smartfon dla bogaczy [Zapowiedź + Video]

Dodano: 12.03.2012 Kategorie: Bez kategorii Tagi: , , ,

Przed­staw­iliśmy wam niedawno smart­fon przez­nac­zony dla tych najbo­gat­szych miłośników Astona Mar­tina. Tym razem pora na coś bardzo podob­nego i również przez­nac­zonego wyłącznie do tych odbior­ców, którzy posi­adają kilka sporych zer na koncie. 

Dlaczego Nokia 500 może być idealnym rozwiązaniem dla dotychczasowych użytkowników smartfonów Nokii 5800XM, C6, X6N97?

Dodano: 20.08.2011 Kategorie: Bez kategorii Tagi: , , ,

Nokia 500 black white

Nowa Nokia 500 to trzeci smart­fon z fab­rycznie wbu­dowanym sys­te­mem Sym­bian Anna, ale to także pier­wszy model z Sym­bian OS, który posi­ada pro­ce­sor 1GHz. Nokia 500 powinna się spodobać w szczegól­ności doty­chcza­sowym użytkown­ikom Nokii 5800 Xpress­Mu­sic i innych mod­eli z serii Sym­bian S60v5. Przeczy­taj dal­szą część wpisu, by znaleźć odpowiedź.

Czy oszaleliście na punkcie telefonów? Rozwiążcie test!

Dodano: 17.08.2011 Kategorie: Bez kategorii, Nokia

Często spo­tykamy się ze stwierdze­niem, że ktoś jest uza­leżniony od tele­fonu komórkowego. Dla innych to tylko narzędzie do kon­taktu z innymi. Granica pomiędzy jed­nymi a drugimi może być cienka, dlat­ego też zapraszam Was do rozwiąza­nia testu, który pomoże zwery­fikować Wasze pode­jś­cie do tele­fonów komórkowych.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002