Instrumentalno — wokalny motyw z Angry Birds bije rekordy popularności [video]

Dodano: 14.05.2011 Kategorie: Bez kategorii, Newsy, Video

Podob­nie jak gra Angry Birds, która dostępna jest między innymi na plat­formy iOS, WP7, Sym­bian, Android, także motyw muzy­czno instru­men­talny z tej gry święci swoje tryumfy. W ciągu zaled­wie 4 dni na por­talu YouTube wyko­nanie motywu Angry Birds przez zespół Pom­plam­oose odsłuchało ponad 1,1 mil­iona ludzi. To się nazywa promocja!

Nokia zaprasza na XXI Bieg Konstytucji 3 Maja w Warszawie

Dodano: 27.04.2011 Kategorie: Bez kategorii, Newsy, Nokia, Zapowiedzi

Nokia Marathon

Nokia stała się spon­sorem strate­gicznym XXI Biegu Kon­sty­tucji 3 Maja, który odbędzie się w przyszłym tygod­niu w Warsza­wie. Jak zapowiadają orga­ni­za­torzy w biegu ma wziąć udział ponad 2000 bie­gaczy, którzy do poko­na­nia będą mieli trasę o dłu­gości 5 km.

T-Mobile kpi sobie ze ślubu księcia Williama [video]

Dodano: 23.04.2011 Kategorie: Bez kategorii, Newsy, Operatorzy, Video

Sieć T-Mobile w Wielkiej Bry­tanii nie mogła prze­jść obo­jęt­nie wobec zain­tere­sowa­nia ślubem księ­cia Williama i Kate. Twórcy powyższego spotu reklam­owego postanow­ili w komiczny sposób przed­stawić to, czym żyje cała Anglia — chyba im się udało.

Nie zaglądaj pod spódniczkę – grozi Ci więzienie!

Dodano: 07.03.2011 Kategorie: Bez kategorii, Newsy

Upskirt

Wielu z Was może potrak­tować ten wpis jako dobry dow­cip, jed­nakże opowieść o pewnym mieszkańcu Lon­dynu, który na stacji metra Vic­to­ria w Lon­dynie robił zdję­cia tele­fonem komórkowym dziew­czyną w spód­niczkach jest dosyć zatrważająca.

Video: Czy jesteś uzależniony od Facebooka? [Off topic]

Dodano: 23.02.2011 Kategorie: Bez kategorii, Video

dailymobile Facebook

Zobacz­cie sami, jak wygląda fenomen Facebook’a w liczbach. Może kiedyś Face­book zastąpi inne kanały dostępu w Internecie – oso­biś­cie tak nie sądzę, ale pro­roków tego wyz­na­nia jest wielu.

Nie zapom­ni­j­cie także dodać Dailymobile.pl do swoich ulu­bionych stron na Facebook’u – My też tam jesteśmy!

Szczęśliwego Nowego 2011 roku !!!

Dodano: 31.12.2010 Kategorie: Bez kategorii, Newsy

Happy New Year

Dziś ostatni dzień roku, nie pozostaje mi nic innego jak życzyć Wszys­tkim czytel­nikom bloga Dailymobile.pl udanej imprezy — nie zgub­cie tele­fonów:), rób­cie nimi zdję­cia, nagry­wa­j­cie filmiki a poza tym…

Nowe szaty dailymobile.pl

Dodano: 20.11.2010 Kategorie: Bez kategorii, Newsy

dailymobile.pl

Jak zdążyliś­cie już dzisiaj zaob­ser­wować blog dailymobile.pl przeszedł całkow­itą meta­mor­fozą. Zmieniona została szata graficzna, sys­tem komen­tarzy, zak­tu­al­i­zowany został sil­nik oraz nanie­sione zostały inne poprawki, które mają wspo­ma­gać korzys­tanie z bloga. Zachę­cam do przeczy­ta­nia dal­szej części wpisu, w której dowiedzie się kto był odpowiedzialny za ten pro­jekt i komu należą się podziękowania.

Ewolucja firmy Gameloft

Dodano: 19.05.2010 Kategorie: Bez kategorii, Newsy, Video Tagi: , ,

gameloft games

Wczo­raj mogliś­cie prześledzić, jak rozwi­jały się mobilne gry firmy Gameloft na przestrzeni lat 2000 — 2010. Dzisiaj firma dodała kole­jne wideo — tym razem, przed­staw­ia­jące rozwój całej firmy. Życzę każdemu podob­nych sukcesów i zapraszam do obe­jrzenia wideo.

Gadżeciarski telefon Iron Man’a

Dodano: 18.05.2010 Kategorie: Bez kategorii, Video Tagi: ,

Ironman gadget

Film Iron Man 2 wszedł do pol­s­kich kin już pod koniec kwiet­nia. Jeśli nie odwiedzil­iś­cie jed­nak kina i nie zobaczyliś­cie doty­chczas „Wypra­sowanego Fac­eta” warto zobaczyć jakimi gadże­tami posługuje się główny bohater.

Myślę, że tele­fon który posi­ada nie jest wyobraże­nie Sci­ence Fic­tion – już za kilka lat spoko­jnie zna­jdziemy taki w sklepach. Póki co, zobacz­cie gadże­cia­rski tele­fon Iron Mana w dal­szej części wpisu.

Wesołych i radosnych :)

Dodano: 03.04.2010 Kategorie: Bez kategorii Tagi:

iphone_easteregg

Oczy­wiś­cie wszys­tkim czytel­nikom oraz tym którzy odwiedzają bloga dailymobile.pl, jak i wszys­tkim Waszym najbliższym życzę zdrowych i rados­nych Świąt Wielka­noc­nych. Energii przy pod­bo­jach kole­jnych potraw, reko­rdów w jedze­niu jajek oraz przy­jem­nej, rodzin­nej atmos­fery. Wszys­tkim tym, którzy nie cele­brują tego okresu, także życzę szczęśli­wych i rados­nych chwil. Pamię­ta­j­cie o odwiedza­niu bloga!

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002