Windows Phone 8 już jest! — oficjalna premiera!

Dodano: 30.10.2012 Kategorie: Bez kategorii, HTC, Newsy, Nokia, Samsung, Windows Phone 8 Tagi: , , , , , , , , ,

Win­dows Phone 8, choć piszemy o nim od dawna, swoją pre­mierę ma dopiero wczo­raj. Oto kole­jna próba zawo­jowa­nia przez Microsoft rynku prze­siąkniętego Androi­dem i iOS. Czy tym razem jego plat­forma osiąg­nie sukces? Tego nie jestem w stanie stwierdzić, lecz sys­tem prezen­tuje się zde­cy­dowanie lep­iej od poprzednika.

Google Nexus 10 w przyszłym roku? To możliwe

Dodano: 14.10.2012 Kategorie: Android, Bez kategorii, Newsy, Tablety, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Google Nexus 7 jest najpop­u­larniejszym tablet z Androi­dem. Wszys­tkim narzeka­ją­cym na zbyt mały ekran urządzenia być może z pomocą przyjdzie Google Nexus 10, który według doniesień może zostać zaprezen­towany na początku przyszłego roku.

Microsoft patentuje wyciszenie dzwonka za pomocą puknięcia w telefon

Dodano: 18.09.2012 Kategorie: Bez kategorii, Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , , ,

Wygląda na to, że Microsoft nie próżnuje i stara się wprowadzać innowacje do smart­fonów opar­tych na jego sys­temie. Czy takie rozwiązanie zna­jdzie się w kole­jnych Noki­ach Lumia?

Zamieszanie wokół filmu prezentującego funkcję OIS w smartfonie Nokia Lumia 920

Dodano: 06.09.2012 Kategorie: Bez kategorii, Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8 Tagi: , , , , ,

Nokia tuż po ofic­jal­nym zaprezen­towa­niu nowego flagowca, jakim jest Nokia Lumia 920 opub­likowała na swoim kanale YouTube film przed­staw­ia­jący dzi­ałanie opty­cznej sta­bi­liza­cji obrazu w tymże tele­fonie. Naro­bił on takie zamieszanie, że ostate­cznie postanowiono go usunąć. Co się stało?

Nokia Belle Refresh na smartfonie Nokia N8 [video Dailymobile.pl]

Dodano: 28.08.2012 Kategorie: Bez kategorii

Nokia Belle Refresh na smart­fonie Nokia N8 — zobacz­cie w pol­skiej wer­sji, co Nokia przy­go­towała dla swoich użytkown­ików. Z krótkiej recen­zji dowiecie się (zobaczy­cie) jak wyglą­dają nowe wid­gety, jak wygląda odt­warzacz muzy­czny czy też jak wygląda teraz przeglą­darka internetowa!

Pełną listę aktu­al­iza­cji Nokia Belle Refresh może­cie pode­jrzeć we wpisie Pawła.

ZTE Blade III — znamy szczegóły

Dodano: 23.08.2012 Kategorie: Bez kategorii, Newsy, Zapowiedzi, ZTE Tagi: , ,

Pier­wsza gen­er­acja mod­elu Blade została bardzo ciepło przyjęta przez klien­tów, również tych z Pol­ski. Mało kto jed­nak wie, że pow­stała jego druga odsłona. Jakby tego było mało, wkrótce ujrzymy ZTE Blade III.

WhatsApp po kilkudniowej przerwie wraca do Marketplace

Dodano: 13.08.2012 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Bez kategorii, Newsy, Nokia, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , ,

Posi­adacze tele­fonów opar­tych na Win­dows Phone 7 (m. in. Nokie serii Lumia) nie kryli zdzi­wienia, gdy okazało się, że bardzo pop­u­larny komu­nika­tor inter­ne­towy, What­sApp Mes­sen­ger, znikł ze sklepu Mar­ket­place. Na szczęś­cie po kilkud­niowej rozłące wszys­tko wró­ciło do normy, a aplikacja otrzy­mała nawet parę usprawnień.

Pierwszy telefon z licznikiem Geigera [Zapowiedź]

Dodano: 29.05.2012 Kategorie: Bez kategorii Tagi:

Jak wiadomo nie od dziś Japończycy słyną ze swej kreaty­wności często niezrozu­mi­ałej dla reszty świata. Kole­jnym na pozór wydawało by się zwar­i­owanym pomysłem jest umieszcze­nie licznika Geig­era pozwala­jącego nam zmierzyć obecny stan promieniowa­nia wokół nas który zaim­ple­men­towany został w zaprezen­towanym przez Sharpa smart­fonie Pan­tone 5.

Koniec Instagramu? Facebook wypuszcza własną aplikację do edycji zdjęć. [Zapowiedź + Video]

Dodano: 24.05.2012 Kategorie: Bez kategorii Tagi:

Nie mogło być inaczej, tuż po prze­ję­ciu najpop­u­larniejszej aplikacji mobil­nej przez Face­booka gigant postanowił udostęp­nić światu swoją własną aplikację dzi­ała­jącą na bardzo podob­nej zasadzie którą kieruje się Instagram. 

Nokia 808 PureView wyceniona, tanio nie jest.

Dodano: 08.04.2012 Kategorie: Bez kategorii, Newsy, Nokia, Symbian^3 Tagi: , ,

Cena przeło­mowego mod­elu Nokii 808 Pure­View ze względu na specy­fikację samego urządzenia ciekawi nie tylko ludzi którzy mają zamiar wyposażyć się w słuchawkę. Niestety pro­du­cent nigdy nie poin­for­mował ofic­jal­nie o cenie jaką przyjdzie nam zapłacić za nowego flagowego Sym­biana fińskiego producenta.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002