Android 4.4 KitKat — co nowego wnosi?

Dodano: 03.11.2013 Kategorie: Bez kategorii

android-kitkat-4.4-kit-kat-8

Jeśli nie wiesz, czym charak­teryzu­je się nowy Android 4.4 KitKat, zapraszam do przeczy­ta­nia tego wpisu.

Samsung Ativ Q i Ativ Tab 3 — dwa nowe tablety od Samsunga

Dodano: 21.06.2013 Kategorie: Bez kategorii Tagi: , , , , ,

Na wczo­ra­jszej imprezie Sam­sung Pre­miere 2013 kore­ańs­ki pro­du­cent zaprezen­tował sporo ciekawych urządzeń. Wśród nich były dwa table­ty z serii ATIV, które z pewnoś­cią będą świet­ną propozy­cją dla pow­er-userów.

Moje drugie ja – cyfrowy cień [Dyskusja]

Dodano: 12.06.2013 Kategorie: Bez kategorii Tagi:


Dziś tem­at nieco oder­wany od tem­aty­ki mobile, choć z racji na to, że sta­je się ona dużą częś­cią inter­ne­tu, także Wam powin­na być ona bliska. Na samym początku posłucha­j­cie krótkiej his­torii. Jak­iś czas temu miałem okazję poz­nać osobę, którą obser­wu­je na Face­booku – jest ona związana z tem­atyką Mobile i prężnie dzi­ała w tej materii w Polsce. Jakie było jej zdzi­wie­nie gdy pod­czas spotka­nia w pewnej chwili…

Samsung kupuje 10% udziałów Pantecha

Dodano: 22.05.2013 Kategorie: Bez kategorii Tagi: , ,

Pan­tech jest fir­mą pro­duku­jącą smart­fony, którą dobrze kojarzą mieszkań­cy Stanów Zjed­noc­zonych. 10% jej udzi­ałów nabył właśnie Sam­sung. Czy to posunię­cie przyniesie zys­ki?

Nokia Lumia 925 na diecie – lżejsza, cieńsza i piękniejsza niż poprzedniczka

Dodano: 14.05.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Bez kategorii, Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: ,
Nokia Lumia 925

Nokia Lumia 925

Nokia Lumia 925 ofic­jal­nie przed­staw­iona! Obyło się bez więk­szych niespodzianek, bo wszys­tko wypłynęło w prze­ciekach. Po pier­wsze nowa Lumia przed­staw­ia się świet­nie, po drugie ma dobry aparat, co jeszcze?

Nokia Polska przedstawia aplikację Nokia Konkursy dla smartfonów z Windows Phone

Dodano: 18.02.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Bez kategorii, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , ,

Nokia Konursy app

Nokia Konkursy to ciekawa, infor­ma­cyj­na aplikac­ja skierowana do posi­adaczy smart­fonów z Win­dows Phone (również Nokia Lumia). Jeśli chce­cie wygrać ciekawe nagrody i być na bieżą­co z konkur­sa­mi orga­ni­zowany­mi przez Nok­ię Pol­s­ka – warto zain­tere­sować się tą prostą aplikacją.

DailyMobile pomaga — pomóż i Ty!

Dodano: 01.02.2013 Kategorie: Bez kategorii

Tym razem nie będzie to tekst na tem­at nowych smart­fonów. Mamy do Was gorącą prośbę i prag­niemy, byś­cie przyłączyli się do nas z pomocą dla naszej dobrej przy­jaciół­ki, Lau­ry. To nie kosz­tu­je zupełnie nic, więc tym bardziej prosimy o zapoz­nanie się z tą infor­ma­cją.

Motorola szykuje nam “projekt X”

Dodano: 23.12.2012 Kategorie: Bez kategorii Tagi: , , ,

Motoro­la od cza­su, gdy została sprzedana Google’owi, nie pokaza­ła nam jeszcze niczego nad wyraz nadzwycza­jnego. Być może zmieni to się już wkrótce, gdyż fir­ma każe nam się przy­go­tować na X Phone i X Tablet, które mają być rzeko­mo czymś bard­zo innowa­cyjnym.

ZTE pracuje nad ośmiordzeniowym Apache. Na co komu aż tyle rdzeni?

Dodano: 26.11.2012 Kategorie: Android, Bez kategorii, Newsy, Zapowiedzi, ZTE Tagi: , ,

 

Dość niedawno pisal­iśmy o planach Sam­sun­ga doty­czą­cych wypuszczenia w przyszłym roku ośmiordzeniowego smart­fona. Okazu­je się, że również chińskie ZTE pokaże urządze­nie tego rodza­ju. Czy osiem rdzeni nie jest prze­sadą?

Nokia Lumia 820 w rękawiczkowym teście – czy Nokia przygotowała się do zimy? [video]

Dodano: 09.11.2012 Kategorie: Bez kategorii

Nokia Lumia 820 rękawiczki

Nokia Lumia 820 to smart­fon opar­ty o sys­tem Win­dows Phone 8. Niewąt­pli­wie dużym atutem tego urządzenia jest pokaźny wyświ­et­lacz 4,3 cala, który według zapewnień pro­du­cen­ta ma umożli­wiać pracę nawet w rękaw­iczkach. Czy Nokia rzeczy­wiś­cie przy­go­towała się do zimy i czy Nokia Lumia 820 poradzi sobie w rękaw­iczkowym teś­cie? Zobacz­cie sami!

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002