Aplikacje JAVA: GymLog — darmowa siłownia w telefonie

Dodano: 06.12.2009 Kategorie: Aplikacje JAVA, Blackberry, HTC, LG, Motorola, Nokia, Samsung, Sony Ericsson Tagi: , , , , , , ,

gymlog-java-app-01gymlog-java-app-02

Gym­Log to dar­mowa aplikacja JAVA na tele­fony komórkowe służąca, jako asys­tent ćwiczeń siłowych. Jed­nym słowem Gym­Log to Twój spowied­nik wykony­wanych ćwiczeń z uwzględ­nie­niem ilości serii, ciężaru, rodzaju ćwiczenia itp. Pon­adto Gym­Log opisuje zarówno graficznie, jak i tek­stowo ponad 80 zestawów ćwiczeń.

To proste narzędzie do zapisy­wa­nia naszych statystyk oraz możli­wość podglądu naszych wyników, a także przenoszenia ich do sieci, Face­booka czy też Excela. Z pomocą Gym­Log dowiemy się także jakie ćwiczenia są najbardziej efek­ty­wne dla danej par­tii mięśni.

Aplikacja współpracuje z więk­szoś­cią tele­fonów komórkowych, poniżej zna­jdziesz pełną listę tele­fonów Nokia, oraz ściąg­niesz aplikację.

Twitter — nowy design strony dla telefonów komórkowych

Dodano: 05.12.2009 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Blackberry, HTC, iPhone, LG, Maemo, Motorola, Newsy, Nokia, Samsung, Sony Ericsson Tagi:

twitter-mobile

Twit­ter od dnia wczo­ra­jszego udostęp­nił nową odsłonę swo­jej strony inter­ne­towej dla tele­fonów komórkowych. Oczy­wiś­cie chodzi o twit­tera z którego możemy korzys­tać poprzez stronę www, nie zaś poprzez aplikację. Nową odsłonę Twit­tera może­cie zobaczyć pod tym adresem: mobile.twitter.com.

źródło: Twit­ter

BlackBerry Storm 2 — Need For Speed

Dodano: 10.11.2009 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Blackberry, Gry, Newsy, Video Tagi: , ,

BlackBerry-Storm2-Need-for-speed
Oto gra Need For Speed w wer­sji demon­stra­cyjnej odpalona na tele­fonie BlacBerry Storm 2. Jak widać grafika przed­stawia się całkiem przyz­woicie. Jeśli posi­adasz BlacBerry Storm 2 to chyba warto zakupić grę NFS. Póki co zobacz video w dal­szej części newsa.

Unikalne zdjęcia BlackBerry Storm 2 w świetnej jakości.

Dodano: 26.05.2009 Kategorie: Blackberry, Galeria, Zapowiedzi Tagi: ,

blackberry-storm-2-pictures-zdjecia-1

Kilka świeżych zdjęć Black­Berry Storm 2 zaprezen­towane przez por­tal Engad­get. Model Black­Berry Storm 2 to kon­tynu­acja mod­elu o tej samej nazwie. Wyposażony jest w dotykowy ekran z sen­sorem ruchu. Oczy­wiś­cie Burza 2 będzie miała także aparat foto 3,2 megapik­sela , a także GPS i co najważniejsze WiFi. Jak zwykle to bywa w tele­fonach Black­Berry, Storm 2 będzie bardzo rozwinię­tym tech­no­log­icznie mod­elem, jed­nak dokład­nej specy­fikacji tele­fonu jeszcze nie ma.

Poniżej można zobaczyć krótką galerię zdjęć tele­fonu Black­Berry Storm 2.

BlackBerry Curve 8520 — najnowsze zdjęcia i pierwsze video

Dodano: 06.05.2009 Kategorie: Blackberry, Zapowiedzi Tagi:

blackberry_curve_8520_gemini

Kole­jna odsłona bardzo pop­u­larnego tele­fonu w USA, czyli Black­Berry. Tym razem najnowszy model to Black­Berry Curve 8520, nazy­wany także Black­Berry Gem­ini, Co wyróż­nia go od poprzed­ników — można powiedzieć, że nic szczegól­nego — Black­Berry, jak Black­Berry… czyli oczy­wiś­cie klaw­iatura typu QWERTY, wymi­ary zbliżone do kwadratu i mno­gość rozwiązań tech­nicznych typowych dla tej firmy.

Strona Crackberry.com w ostat­nim cza­sie opub­likowała zdję­cia najnowszego mod­elu i dane tech­niczne Black­Berry Curve 8520. Tele­fon nie posi­ada GPS-a, w to miejsce dla pocieszenia mamy WiFi, co według mnie jest lep­szym rozwiązaniem z racji na mało prak­ty­czne zas­tosowanie naw­igacji satelitarnej w tele­fonie komórkowym (za mały wyświ­et­lacz). Tele­fon został wyposażony także w rozbu­dowany Black­Berry Media Player, czyli odt­warzacz wszys­t­kich mul­ti­mediów rozpoczy­na­jąc od utworów audio, a kończąc na fil­mach w for­ma­cie DivX czy XviD. Tele­fon nie obsługuje sieci 3G, co jak na warunki amerykańskie może być dużym minusem.

Black­Berry Curve  8520 Gem­ini będzie dostępny praw­dopodob­nie w ostat­nim kwartale tego roku, można się także spodziewać, że w pier­wszej kole­jności trafi on na rynek amerykański, gdzie od zeszłego miesiąca firma ta wiedzie prym w sprzedaży tele­fonów komórkowych, spy­cha­jąc tym samym iPhone’a z podium.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002