Udział rynkowy systemów operacyjnych — statystyki Kantara

Dodano: 26.05.2014 Kategorie: Android, Blackberry, iPhone, Newsy, Windows Phone 8 Tagi: , , , , ,

smartphone

Anal­i­tycy z firmy Kan­tar opub­likował dane ze swo­jego nowego raportu. Są one na temat pop­u­larności mobil­nych sys­temów oper­a­cyjnych w smart­fonach na poszczegól­nych rynkach.

Nokia sprzedaje więcej Lumii niż BlackBerry wszystkich swoich telefonów

Dodano: 18.07.2013 Kategorie: Blackberry, Newsy, Nokia Tagi: ,

Dzięki udostęp­nie­niu wyników sprzedaży Nokii za drugi kwartał wiemy, że sprzedaż smart­fonów tej firmy idzie coraz lep­iej. Udało się jej prze­go­nić amerykańskie Black­Berry samymi Lumi­ami.

Które smartfony najszybciej tracą na wartości?

Dodano: 11.05.2013 Kategorie: Android, Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Newsy, Nokia, Samsung, Sony, Sony Ericsson, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , , ,

Ciekawe zestaw­ie­nie wykonał ser­wis Com­pare­My­Mo­biledzięki któremu możemy dowiedzieć się jak bardzo tracą na wartości smart­fony poszczegól­nych marek. 

Windows Phone systemem najbardziej zyskującym na popularnosości

Dodano: 02.01.2013 Kategorie: Android, Blackberry, iPhone, Newsy, Nokia, Samsung, Symbian, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , ,

Jako, że nad­szedł już kole­jny rok, z pewnoś­cią w najbliższych cza­sach będziemy mogli liczyć na sporo pod­sumowań. Tym razem popa­trzymy na wzrost pop­u­larności mobil­nych sys­temów ubiegłego roku.

BlackBerry X10 — pierwszy smartfon z systemem BlackBerry 10 uchwycony na zdjęciach

Dodano: 24.12.2012 Kategorie: Blackberry, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , ,

Black­Berry to w Polsce dość nis­zowy pro­du­cent smart­fonów. Oso­biś­cie znam tylko dwie osoby, które na co dzień korzys­tają z wyt­worów tej właśnie firmy. W 2013 roku być może jej pop­u­larność wzrośnie za sprawą nad­chodzącego sys­temu Black­Berry 10, a pier­wszy smart­fon, który będzie z niego korzys­tał, już został uch­wycony na fotografiach.

Sprzedaż smartfonów w USA. Android króluje!

Dodano: 23.12.2012 Kategorie: Android, Blackberry, iPhone, Newsy, Symbian, Symbian^3, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , ,

Dane statysty­czne Nielsena ujawniły nam podział smart­fonów ze względu na sys­tem oper­a­cyjny. Choć mogłoby się wydawać, że pozy­cja Apple jest tam niezach­wiana, to jed­nak jej sys­tem musi ustąpić Android­owi.

Mobile Choice Consumer Awards 2012 — Samsung Galaxy S III telefonem roku 2012!

Dodano: 07.10.2012 Kategorie: Android, Blackberry, HTC, Huawei, iPhone, LG, Motorola, Newsy, Nokia, Operatorzy, Pozostałe modele telefonów, Samsung, Sony, Symbian^3, Tablety, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , , ,

4 października w Lon­dynie odbyła się gala Mobile Choice Con­sumer Awards 2012, wyła­ni­a­jąca najlep­sze smart­fony tego roku. Nagrody zostały przyz­nane w 16 różnych kat­e­go­ri­ach. Naszych czytel­ników powinno ucieszyć to, że Nokia także została dostrzeżona, choć nie obyło się bez małego skandalu.

RIM myślało o wykorzystaniu Androida w telefonach BlackBerry

Dodano: 07.08.2012 Kategorie: Android, Blackberry, Newsy Tagi: , , , ,

Black­Berry. Kiedyś pio­nier wśród pro­du­cen­tów tele­fonów komórkowych, teraz zepch­nięte na mar­gines. Czy musi­ało tak być? Sze­fos­two mogłoby się zde­cy­dować na imple­men­tację Androida do swoich urządzeń, lecz porzu­ciło takie zami­ary. Dlaczego?

Walka pomiędzy producentami spowodowana kilkoma zbędnymi milimetrami.

Dodano: 21.03.2012 Kategorie: Blackberry, iPhone, Motorola, Newsy, Nokia, Tablety Tagi: , , ,

Pomimo dopiero rozpoczy­na­jącej się fali urządzeń wyko­rzys­tu­ją­cych karty MicroSIM których ist­nie­nie zapoc­zątkował Apple zaled­wie 2 lata temu to dla pro­du­centa z logiem nad­gryzionego jabłka MicroSIM są nadal zbyt wielkimi, zabier­a­ją­cymi niepotrzeb­nie miejsce w urządze­niu kartami.

Wyciekają zrzuty ekranu z nowego BlackBerry OS 10 [Galeria]

Dodano: 15.02.2012 Kategorie: Blackberry, Galeria, Zapowiedzi Tagi: , ,

Kole­jne wycieki w prze­ciągu kilku dni mówiące oraz przed­staw­ia­jące inter­fejs użytkown­ika , tym razem doty­czące zupełnie innego sys­temu oper­a­cyjnego. Pora na nad­chodzący Black­Berry 10 OS od RIM, firmy która całkiem niedawno wkroczył na pol­ski rynek. 

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002