Od 7 października płatności mobilne w sklepie Biedronka

Dodano: 06.10.2013 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Aplikacje Symbian^3, Aplikacje Windows Phone, Newsy, Windows Phone 8 Tagi: ,

Biedronka-płatności-mobilne

Już od najbliższego poniedzi­ałku (07–10-2013) klienci sieci mar­ketów Biedronka będą mogli płacić za swoje zakupy z poziomu smart­fona. Taka innowa­cyjna tech­nolo­gia będzie dostępna we wszys­t­kich sklepach sieci ale nie dla każdego klienta – dlaczego?

DoTrzechDych — aplikacja niosąca pomoc w wyborze wina

Dodano: 12.09.2013 Kategorie: Aplikacje Android, Aplikacje Windows Phone, HTC, Huawei, LG, Motorola, Newsy, Nokia, Samsung, Sony, Windows Phone 8 Tagi: , ,

dotrzechdych

DoTrzechDych to por­tal z recen­z­jami tańszych win, który doczekał się swo­jej aplikacji mobil­nej na Win­dows Phone oraz Android. Sama idea i zamysł są jak najbardziej trafione — możemy tam znaleźć wiele przy­dat­nych recen­zji, a baza z dnia na dzień pow­ięk­sza się o nowe nabytki. Pomimo, że strona nie zach­wyca od strony wiz­ual­nej, ważna jest część mery­to­ryczna a gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że taka ścią­gawka jest nam potrzebna właśnie w sklepie (przy wyborze wina), to taka aplikacja ma sens. Zobaczmy, co do powiedzenia mają twórcy aplikacji DoTrzechDych.

Nokia Lumia 720 – recenzja video Dailymobile.pl

Dodano: 11.09.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Testy Dailymobile.pl, Video, Windows Phone 8 Tagi: , , ,

Dawno nic nie nagry­wałem , więc postanow­iłem się zre­ha­bil­i­tować. Na warsz­tat wle­ci­ała przy­jazna Nokia Lumia 720 i z racji długiego okresu do testowa­nia mogłem zobaczyć, jakie są plusy i minusy tego smart­fona. Przy okazji może­cie zobaczyć, jakie aplikacje zna­jdziecie na Win­dows Phone 8 – nie, nie jest ubogo pod tym wzglę­dem :) Cała real­iza­cja była robiona trochę „na szy­bko”, więc wybacz­cie pewne niedo­ciąg­nię­cia oraz dosyć cichy głos (nie mam poję­cia dlaczego aku­rat tak to wyszło). Obiecuję do następ­nego razu się poprawić :)

OneShot na Windows Phone 8 wykorzystuje nowe SDK Nokii

Dodano: 02.08.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Windows Phone 8 Tagi: , ,

Pamięta­cie, gdy pod­czas pre­miery Nokii Lumia 1020 ogłos­zono wydanie nowego zestawu dewelop­er­skiego dla twór­ców aplikacji na Win­dows Phone 8? Właśnie z tego SDK korzysta pro­gram OneShot, który prezen­tuje się całkiem interesująco.

Komary — poznaj sekrety największego wroga ludzkości poprzez aplikację na WP8

Dodano: 26.07.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Windows Phone 8 Tagi: , ,

Komary są dla każdego z nas sporym utrapi­e­niem. Te dranie co wakacje starają się ze wszys­t­kich sił zep­suć nam wakacje. Co prawda nie ma żad­nej aplikacji na smart­fona, która by skutecznie odstraszała komary, lecz są za to takie, które poz­wolą nam się dowiedzieć o nich wielu przy­dat­nych rzeczy.

Nokia Pro Cam dostaje pierwszą aktualizację

Dodano: 26.07.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , , ,

Zaawan­sowana aplikacja do obsługi aparatu dla Lumii 1020 przeszła już pier­wszą aktu­al­iza­cję. Dodała ona funkcję bracketingu.

Aplikacja na wakacje — ICOON dla Windows Phone

Dodano: 23.07.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , ,

Waka­cyjne podróże poza naszą granicę często się wiążą z trud­noś­ci­ami doty­czą­cymi porozu­miewa­nia się. ICOON to aplikacja, która w spry­tny sposób pozwala przeła­mać bari­ery językowe  za pomocą sym­bol­icznych grafik wyświ­et­lanych na ekranie smart­fona. Dokład­niej, jest to rozbu­dowany słownik obrazkowy na plat­formę Win­dows Phone.

PitStop — aplikacja ułatwiająca zarządzanie swoim samochodem

Dodano: 21.07.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Windows Phone 8 Tagi: , , ,

Każdy posi­adacz samo­chodu wie, że auta wyma­gają sporej uwagi. A to trzeba wymienić olej, a to klocki hamul­cowe się starły, a to należy wykonać przegląd tech­niczny… Tego jest mnóstwo. Aby łatwiej to było oga­r­nąć, pow­stała aplikacja Pit­Stop dla smart­fonów z Win­dows Phone 8.

6Sec — klient Vine dla Windows Phone 8

Dodano: 15.07.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , , ,

 

Win­dows Phone 8 ma już swój odpowied­nik dla Insta­grama. Teraz posi­adacze smart­fonów z tym sys­te­mem mogą korzys­tać z aplikacji 6Sec, ofer­u­jącej dostęp do innej, lecz
podob­nej społeczności. Mowa o Vine, której użytkown­icy dzielą się zabawnymi (lub nie), sześ­ciosekun­dowymi filmikami.

 

MoneyZoom — dobra apka do zarządzania budżetem na Windows Phone, Androida i iOS

Dodano: 15.07.2013 Kategorie: Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Aplikacje Windows Phone, Newsy Tagi: , , , , , , ,

Jeśli oszczęd­ność nie jest Twoją mocną stroną, być może powinieneś sko­rzys­tać z aplikacji Mon­ey­Zoom. Dzięki niej zarządzanie włas­nym budżetem stanie się dużo prostsze.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002