iKasa – Biedronkowe płatności mobilne już dostępne

Dodano: 21.10.2013 Kategorie: Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Aplikacje JAVA, Aplikacje Symbian^3, Newsy Tagi: , ,

ikasa

iKasa czyli aplikac­ja umożli­wia­ją­ca płace­nie za pomocą smart­fona w sieci sklepów detal­icznych Biedron­ka. Miało być pięknie ale pojaw­iły się pewne ograniczenia, które mogą już na samym początku zniechę­cić do wejś­cia w taki sys­tem płat­noś­ci – o co chodzi?

Od 7 października płatności mobilne w sklepie Biedronka

Dodano: 06.10.2013 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Aplikacje Symbian^3, Aplikacje Windows Phone, Newsy, Windows Phone 8 Tagi: ,

Biedronka-płatności-mobilne

Już od najbliższego poniedzi­ałku (07–10-2013) klien­ci sieci mar­ketów Biedron­ka będą mogli płacić za swo­je zakupy z poziomu smart­fona. Taka innowa­cyj­na tech­nolo­gia będzie dostęp­na we wszys­t­kich sklepach sieci ale nie dla każdego klien­ta – dlaczego?

To będzie rewolucja! Mobilne płatności w Biedronce najpóźniej do końca czerwca

Dodano: 28.02.2013 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Aplikacje JAVA, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Symbian^3, Aplikacje Windows Mobile, Aplikacje Windows Phone, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , ,

Biedronka-płatności-mobilne

Szyku­je się wiel­ka rewoluc­ja i nie chodzi tylko o to, że sieć sklepów Biedron­ka, która do dziś nie przyj­mu­je innych płat­noś­ci poza gotówkowy­mi prze­jdzie na rozwiąza­nia mobil­nej płat­noś­ci. Chodzi także o to, że będzie to jed­no z najwięk­szych rozwiązań w mobil­nych płat­noś­ci­ach, jakie kiedykol­wiek pojaw­iło się w Polsce.

Jesteś developerem, dostaniesz Nokię Asha 311 za darmo

Dodano: 26.02.2013 Kategorie: Aplikacje JAVA, Aplikacje Symbian^3, Newsy, Nokia Tagi: ,

Nokia-developer

Nokia wys­tar­towała z kole­jnym pro­jek­tem skierowanym do twór­ców aplikacji mobil­nych, a dokład­nie mówiąc do devel­op­erów aplikacji J2ME. Co należy zro­bić by dostać za free Nok­ię Asha 311?

Logo Quiz – świetna gra tym razem dla smartfonów Nokia z systemem Symbian

Dodano: 07.01.2013 Kategorie: Aplikacje Symbian^3, Gry, Newsy, Nokia Tagi: ,

 

Logo-Quiz-Nokia-Symbian

Logo Quiz Nokia

Logo Quiz to gra, która przez dłu­gi czas nie dawała mi spać. Uza­leż­ni­a­ją­ca ale i dają­ca dużo satys­fakcji z możli­woś­ci rozwiąza­nia kole­jnej zagad­ki, która doty­czy Loga jakiejś znanej firmy. Tym razem pow­stała wer­s­ja Logo Quiz na smart­fony Nokia Sym­bian – Symbian^3, Anna, Belle.

AndroMenu dla systemu Symbian^3 — poczuj zapach Androida na swojej Nokii

Dodano: 23.09.2012 Kategorie: Aplikacje Symbian^3, Newsy, Nokia Tagi: , , ,

AndroMenu to ciekawy pro­gram, dzię­ki które­mu może­my upięk­szyć pul­pit w swo­jej Nokii korzys­ta­jącej z sys­te­mu Symbian^3. Upod­ab­nia on dol­ny pasek aplikacji do jego odpowied­ni­ka z Androi­da.

Nokia City Lens dostępna na Symbianie^3 — obejrzyj wideoprezentację

Dodano: 12.09.2012 Kategorie: Aplikacje Symbian^3, Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Symbian^3, Video, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , ,

Nokia City Lens to nowa­tors­ka aplikac­ja wyko­rzys­tu­ją­ca rozsz­er­zoną rzeczy­wis­tość, która umożli­wia wyszuki­wanie intere­su­ją­cych miejsc w pobliżu. Ter­az sko­rzys­tać z niej mogą także posi­adacze fotograficznej Nokii 808 Pure­View oraz posi­adacze innych smart­fonów z Symbianem^3.

Viber dostępny na Symbiana oraz telefony Nokia S40 w Nokia Store

Dodano: 12.09.2012 Kategorie: Aplikacje S60v5, Aplikacje Symbian^3, Newsy, Nokia Tagi: , , ,

Viber to komu­nika­tor umożli­wia­ją­cy wykony­wanie połączeń tek­stowych poprzez sieć inter­ne­tową. Jego pro­du­cent szyku­je ofen­sy­wę na prak­ty­cznie każdym fron­cie. Czy ta aplikac­ja ma szan­sę zagroz­ić świet­ne­mu What­sAp­powi?

SophieCam — filtry rodem z Instagrama dla wszystkich smartfonów Nokii

Dodano: 09.09.2012 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Symbian^3, Aplikacje Windows Phone, Maemo, Nokia, Symbian, Symbian^3, Video, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , ,

Jeśli korzys­tal­iś­cie kiedykol­wiek z Insta­gra­ma dostęp­nego na iOS i Androi­da i prag­nęliś­cie mieć do dys­pozy­cji fil­try w nim zawarte na swo­jej Nokii, mam aplikację dla Was — SophieCam pozwala na naty­ch­mi­as­towe podra­sowanie swoich fotek, a efek­ty koń­cowe są bard­zo dobre.

Mega Avatars — Stwórz swój awatar na telefonie Nokia Lumia

Dodano: 14.08.2012 Kategorie: Aplikacje Symbian^3, Aplikacje Windows Phone, Newsy, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , ,

Za pomocą tej aplikacji dla sys­te­mu Win­dows Phone 7 będziesz w stanie stworzyć czyjąkol­wiek podobiznę, która doskonale sprawdzi się jako uzu­pełnie­nie Two­jej listy kon­tak­tów.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002