Nokia Internet Radio — zobacz jak działa [video]

Dodano: 17.10.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Nokia, Video

Nokia Inter­net Radio to aplikacja, która w zeszłym tygod­niu miała swoją pre­mierę dla tele­fonów Sym­bian S60v5, o czym pisałem już wcześniej. Teraz możemy mieć szy­bki podgląd na tą właśnie aplikację dzięki powyższemu video. Osoby, które są zain­tere­sowane pobraniem aplikacji na swój tele­fon odsyłam do tego linka — pobierz Nokia Inter­net Radio dla Sym­biana S60v5.

S60v5 / ^3: topApps — szybki dostęp do topowych aplikacji Ovi Store

Dodano: 10.10.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Aplikacje Symbian^3, Nokia, Symbian, Symbian^3

topApps

topApps to prosta aplikacja, która wskaże nam najlepiej oce­ni­ane kom­po­nenty sklepu Ovi Store. Dzięki niej będziemy mogli szy­bko i w łatwy sposób pobrać najlep­sze gry, aplikację czy inne dodatki na swój tele­fon. topApps jest pro­gramem dar­mowym dla tele­fonu Nokia z sys­te­mem Sym­bian S60v5 oraz Symbian^3.

Nokia Internet Radio dla Symbiana S60v5

Dodano: 07.10.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Newsy, Nokia Tagi: ,

Nokia Internet Radio

Aplikacja Nokia Inter­net Radio w końcu doczekała się wer­sji na Sym­bian S60v5. Wszys­tkie dotykowe mod­ele Nokii (5800 Xpress­Mu­sic, N97, N97 mini itp.) mogą już odt­warzać swoje ulu­bione inter­ne­towe radia przy uży­ciu tele­fonu. Aplikacja posi­ada możli­wość wyszuki­wa­nia stacji radiowych z podzi­ałem na język, kraj czy region. Może­cie ją pobrać za darmo.

Google Translator na Nokie N8 oraz S60v5 — darmowy tłumacz w telefonie

Dodano: 06.10.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Aplikacje Symbian^3, Newsy, Nokia Tagi: , , ,

Google Translate apps

Dotykowe tele­fony Nokii, w tym Nokia N8, mogą wzbo­gacić się o bardzo wartoś­ciową aplikację, jaką jest tłu­macz Google – Google trans­la­tor. Z pewnoś­cią korzys­tal­iś­cie już z tego narzędzia w wer­sji webowej. Tym razem może­cie prze­nieść aplikację do swo­jego tele­fonu za darmo, bo aplikację może­cie pobrać za free z dailymobile.pl.

Aplikacje S60v5: Cracked Screen Trick

Dodano: 04.10.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Nokia, Video Tagi: , ,

Cracked screen trick

Cracked Screen Trick to niezbyt przy­datna aplikacja, ale z pewnoś­cią efek­townie prezen­tuje się na ekranie naszego tele­fonu. Z pomocą tej aplikacji możemy stworzyć pewnego rodzaju iluzję, która zamienia ekran tele­fonu w pękniętą szy­bkę. Całość wygląda całkiem real­isty­cznie, dzięki czemu wasi zna­jomi szy­bko mogą się nabrać na to, że wasz wyświ­et­lacz został rzeczy­wiś­cie uszkod­zony. Cracked Screen Trick dostępne jest na tele­fony z sys­te­mem Sym­bian S60v5.

Nokia: Ovi rośnie w siłę – imponujące statystyki!

Dodano: 04.10.2010 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Newsy, Nokia Tagi: ,

Ovi Store

Ostatni raz o plat­formie Ovi pisałem w marcu, oczy­wiś­cie od tego czasu się dużo zmieniło. Jak choćby to, że konto Ovi zakłada codzi­en­nie 200 000 osób, a z Ovi Store pobier­ane jest każdego dnia 2,3 mil­iona aplikacji. Na dal­szą część imponu­ją­cych statystyk na temat plat­formy Ovi zapraszam do notki pra­sowej w dal­szej części newsa.

AlternateReader – darmowy czytnik PDF dla Symbiana S60v5

Dodano: 21.09.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Nokia Tagi: , ,

AlternateReader

Aler­nateReader to lże­jszy i szyb­szy w dzi­ała­niu czyt­nik plików PDF przez­nac­zonych dla dotykowych Nokii z sys­te­mem Sym­bian S60v5. Dodatkowym plusem aplikacji jest fakt, że jest ona całkowicie dar­mowa. Jeśli nie jesteś­cie zad­owoleni z dzi­ała­nia Adobe Reader na swoich tele­fonach, radzę pobrać omaw­iany w tym wpisie alter­naty­wny czyt­nik dla swo­jego telefonu.

Ovi Maps Challenge sprawdzi jaka jest Twoja wiedza o świecie

Dodano: 13.09.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Gry, Nokia, Video Tagi: , , ,

Ovi Maps Challenge

Ovi Maps Chal­lenge to gra ćwicząca nasz umysł i świet­nie szkoląca naszą zna­jo­mość mapy. Aplikacja przez­nac­zona jest na dotykowe Nokie. Naszym zadaniem jest poprawne dopa­sowanie do państw, flag, miast itp. Nie wiesz do końca o co jeszcze chodzi? Zobacz video w dal­szej części oraz ściąg­nij za darmo na swój telefon.

Bounce Boing Battle – gra wykorzystująca Bluetooth dla telefonów z S60v5

Dodano: 11.09.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Gry, Newsy, Nokia, Video Tagi: , ,

Gry Nokia

Bounce Boing Bat­tle to ciekawa gra zręcznoś­ciowa, która przy­pom­ina grę w ping-ponga lub też tenisa. Naszym zadaniem będzie tutaj odbi­janie w umiejętny sposób piłeczki. Gra dostępna jest na tele­fony Nokia z sys­te­mem Sym­bian S60v5. Dużym atutem Bounce Boing Bat­tle jest możli­wość gry z przy­jaciółmi poprzez obsługę Blue­tooth. Video prezen­tu­jące grę oraz źródło z dar­mową wer­sją gry zna­jdziecie w dal­szej części wpisu.

Swype — rewolucyjna aplikacja już dostępna dla telefonów Nokia

Dodano: 05.09.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Newsy, Nokia, Video Tagi: , , ,

Nokia Swype

Swype czyli rewolucyjna aplikacja, która znacznie przyspiesza i ułatwia wprowadze­nie tek­stu na tele­fonach dotykowych dostępna jest już na mod­elach Nokia. Swype umożli­wia pisanie do 40 słów na min­utę i wyko­rzysty­wany jest nie tylko w tele­fonach ale także w table­tach, kon­so­lach gier, inter­ne­towych kioskach, telewizji i wirtu­al­nych wyświ­et­laczach. W dal­szej części wpisu może­cie zobaczyć prezen­tację video tejże aplikacji na dotykowej Nokii oraz ściągnąć ją za darmo na swój telefon.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002