Nokia Snow Globe – poczuj święta także w swoim telefonie

Dodano: 06.12.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Nokia, Video

Nokia Snowe Globe

Nokia Snow Globe to aplikacja wydana już rok temu. Jest ona przez­nac­zona na dotykowe urządzenia Nokii z sys­te­mem Sym­bian S60v5 – Nokia C6, 5800 XM, N97 itp. Aplikacja ta służy nie tylko do podglą­da­nia szk­lanej kuli ze śniegiem, ale także infor­muje Nas ile dni zostało do świąt bożonar­o­dzeniowych oraz do syl­wes­tra. Myślę, że jest to ciekawa aplikacja dla wszys­t­kich tych, którzy kochają świąteczną aurę. Do pobra­nia w tym roku za free!

Aplikacje Symbian^3 & S60v5: Music Stopper – zarządzaj mądrze swoim czasem

Dodano: 05.12.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Aplikacje Symbian^3, Newsy, Nokia, Video

Music Stopper aplikacje Music Stopper aplikacje

Aplikacja Music Stop­per umożli­wia zarządzanie cza­sem w naszych tele­fonach komórkowych – w łatwy sposób możemy ustawić, kiedy Nasz smart­fon wyłączy odt­warzacz muzy­czny, radio czy też inną aplikację (np. naw­igację GPS). Music Stop­per może­cie pobrać za darmo na tele­fony Nokia z sys­te­mem Sym­bian S60v5 oraz Symbian^3.

Flashlight Extreme: telefon Nokia jako podręczna latarka

Dodano: 29.11.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Aplikacje Symbian^3, Newsy, Nokia, Symbian^3, Video

Flashlight Extreme

Pico Broth­ers po raz kole­jny udowad­ni­ają, że potrafią tworzyć proste aplikacje, które mają swoje log­iczne zas­tosowanie. Tym razem jest to aplikacja o nazwie Flash­light Extreme, która pozwala na wyko­rzys­tanie tele­fonu jako latarki dzięki wbu­dowanej lampie LED. Oprócz nor­mal­nego świece­nia, aplikacja ta umożli­wia także wysyłanie syg­nału SOS, który widoczny będzie nawet z odległości 2 kilometrów.

Flash­light Extreme współpracuje z następu­ją­cymi mod­e­lami tele­fonów: Nokia 5228, Nokia 5233, Nokia 5235, Nokia 5530 Xpress­Mu­sic, Nokia 5800 Xpress­Mu­sic, Nokia C6-00, Nokia N97, Nokia N97 mini, Nokia X6, Nokia C6-01, Nokia C7-00, Nokia E7-00.

Zapraszam do dar­mowego pobiera­nia aplikacji oraz zobaczenia jak dzi­ała Flash­light Extreme na krótkim filmiku video.

FriendChat: czat z Facebook’a dla Nokii 5800 XM, C6 i innych

Dodano: 20.11.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Newsy, Nokia

FriendChat Mobile Facebook Chat

Friend­Chat to bardzo prosta aplikacja umożli­wia­jąca cza­towanie ze swoimi zna­jomymi z Facebook’a w tele­fonie. Jak wiem wer­sja mobilna Facebook’a nie umożli­wia przeprowadza­nia tego typu rozmów, tak więc będzie to wspani­ałe narzędzie by móc cza­tować z przy­jaciółmi. Aplikacja ta jest dostępna dla tele­fonów z sys­tem Sym­bian S60v5 (Nokia 5800 Xpress­Mu­sic, N97, C6 itp.) Zapraszam do dar­mowego pobierania.

300 tysięcy darmowych pobrań gier Electronic Arts z Ovi Store

Dodano: 18.11.2010 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Gry, Newsy, Nokia

Ovi Store

To nie lada gratka dla wszys­t­kich fanów gier Elec­tronic Arts. Wirtu­alny sklep z dodatkami do tele­fonów Nokia — Ovi Store, udostęp­nił 300 tysięcy dar­mowych pobrań takich tytułów, jak: EA Sports FIFA 2010, EA Sports FIFA World Cup 2010, Sim­C­ity Soci­eties czy też Sim City. Pełen wykaz dostęp­nych dar­mowych gier (jest ich aż 25!) zna­jdziecie w dal­szej części newsa. Dar­mowe pobra­nia z Ovi Store będą dostępne na takie tele­fony, jak Nokia C6, Nokia 5800 Xpress­Mu­sic, Nokia X6 czy Nokia N95 8GB (pełen wykaz w dal­szej części).

Aplikacje Symbian: Nokia Battery Monitor

Dodano: 15.11.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Aplikacje Symbian^3, Newsy, Nokia, Symbian^3

Aplikacje Nokia Nokia Battery Monitor

Nokia Bat­tery Mon­i­tor to bardzo przy­datna aplikacja dla tele­fonów Nokia – Sym­bian S60v5 oraz Symbian^3. Aplikacja ta infor­muje Nas ile tele­fon „wytrzyma” bez konieczności ład­owa­nia baterii. Ist­nieje także możli­wość podzi­ału na tzw. czuwanie, roz­mowy, przeglą­danie Inter­netu oraz odt­warzanie muzyki. Wydaje mi się, że w najnowszych smart­fonach, gdzie bate­ria nie daje tak dużych możli­wości do 10 dni przy nor­mal­nym użytkowa­niu, aplikacja Nokia Bat­tery Mon­i­tor sprawdzi się świet­nie. Zapraszam do pobra­nia dar­mowej aplikacji.

Aplikacje Nokia: Podcatcher

Dodano: 06.11.2010 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Symbian^3, Nokia, Symbian^3

Podcatcher Nokia Podcacher

Słuchasz często pocast’ów? – aplikacja Pod­catcher na tele­fony Nokia jest dla Ciebie. Pozwala ona na lep­sze zarządzanie naszymi zasobami do słucha­nia – pod­castów. Kole­jnym plusem aplikacji jest jej kom­paty­bil­ność z prawie każdym tele­fonem Nokia – Sym­bian S60v3, S60v5 oraz Symbian^3. Zapraszam do dar­mowego download’u.

Pobierz Worpress w wersji mobilnej na telefony Nokia

Dodano: 04.11.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Maemo, Newsy, Nokia

Nokia WordPress

Word­Press to znany sil­nik wielu blogów (również dailymobile.pl) teraz doczekał się wer­sji mobil­nej jako aplikacja skierowana do posi­adaczy tele­fonów Nokia z sys­te­mem Sym­bian S60v5 oraz Maemo (Nokia N900). Aplikacja WP jest świet­nym narzędziem w rękach blogera i warto się w nią zaopa­trzyć zwłaszcza, że jest darmowa.

iPiano — muzyczna aplikacja dla telefonów Nokia

Dodano: 19.10.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Gry, Newsy, Nokia

iPiano

iPi­ano to alter­naty­wna aplikacja w sto­sunku do Pocket Piano Touch. Jest ona skierowana do użytkown­ików tele­fonów marki Nokia z dotykowym wyświ­et­laczem (Sym­bian S60v5). iPi­ano to nie tylko dostęp do klasy­cznych dźwięków, ale także możli­wość nauki, ćwiczeń oraz nagry­wa­nia i zachowywa­nia plików muzy­cznych z włas­nymi utworami na wirtu­al­nym pianinie.

Pobierz Nokia Shopping List — Nokia C6, N97, 5800 XM

Dodano: 17.10.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Newsy, Nokia

Nokia Shopping List Nokia Shopping List

Ile razy zdarzyło się, że pos­zliś­cie do sklepu i zapom­nieliś­cie co macie właś­ci­wie kupić? Z całym sza­cunkiem, ale pamięć cza­sem zawodzi, a podręczna lista zakupów spisana na kartce z pewnoś­cią została w domu. Warto wtedy wyposażyć swój tele­fon w aplikację Nokia Shop­ping List, która w prosty sposób rozwiąże Twoje prob­lemy z zapom­ni­aną listą zakupów. Wid­get jest do pobra­nia za darmo na wszys­tkie dotykowe smart­fony Nokii.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002