Nokia Handwriting Calculator — ciekawy kalkulator dla telefonu Nokia 5800 XpressMusic

Dodano: 02.04.2009 Kategorie: Aplikacje S60v5, Newsy, Nokia Tagi: , , , ,

handwriting_calculator_1

Nokia Hand­writ­ing Cal­cu­la­tor to najnowsza aplikacja dostępna na Beta Labs. Tym razem twórcy pro­jektu zwró­cili się w stronę tele­fonów z sys­te­mem oper­a­cyjnym Sym­bian S60v5 - Nokia 5800 Xpress­Mu­sic, ale także pro­gram będzie obsługi­wany przez takie tele­fony jak: Nokia N800 i Nokia N810.

Jak można się domyśleć aplikacja stwor­zona jest do wykony­wa­nia mniej lub bardziej skom­p­likowanych zadań matem­aty­cznych, dostęp­nych z poziomu komórkowego kalku­la­tora. Innowacja jed­nak polega na tym, że tym razem dzi­ałań nie wpisu­jemy trady­cyjnie za pomocą klaw­iatury tele­fonu, ale zapisu­jemy je na dotykowym ekranie naszego tele­fonu. Jest to o tyle wygodne i ciekawe rozwiązanie, że pozwala w szy­bki łatwy sposób uzyskać wynik dzi­ała­nia, tak jak­byśmy mieli je zapisać na kartce papieru, a wynik pokazuje się sam.

Aplikację możemy pobrać za darmo tutaj.

GreenPhone przedłuży pracę Twojego telefonu

Dodano: 25.03.2009 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Newsy Tagi: , , ,

greenphone_1

Czy zdarzyła Ci się kiedyś taka sytu­acja — musisz wykonać bardzo ważny tele­fon, próbu­jesz się połączyć gdy nagle słyszysz charak­terysty­czny dźwięk rozład­owanej baterii i tele­fon się wyłącza. Każdy z Nas zna tą sytu­acje bardzo dobrze, bo niestety w nowoczes­nych tele­fonach wszys­tko dopra­cowuje się do tech­nicznej per­fekcji, zapom­i­na­jąc przy tym, że baterie w tele­fonie mamy tylko jedną i często nas ona zawodzi w najbardziej potrzeb­nych momentach.

Udoskonalony klient YouTube na Symbiana i Windows Mobile

Dodano: 21.03.2009 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Windows Mobile Tagi: , , , ,

27
Na stronie m.youtube.com pojaw­iła się nowa aplikacja przez­nac­zona dla sys­temów Sym­bian S60v3 i S60v5, a także dla tele­fonów komórkowych opar­tych o sys­tem Win­dows Mobile.

Mobilni uzytkown­icy mieli możli­wość sko­rzys­tać z wer­sji beta, która od pewnego czasu była dostępna na stronie YouTube. Tym razem została wydana wer­sja finalna, w której popraw­iono kilka ważnych szczegółów.

Commodore na Twoim telefonie? — nie wierzysz? — zobacz!

Dodano: 21.03.2009 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Nokia Tagi: , ,

26

Znudził Ci się stan­dar­d­owy pul­pit w tele­fonie, który dostar­cza Ci sys­tem oper­a­cyjny Sym­bian S60v3? A może jeszcze do tego w dziecińst­wie darzyłeś wielką sym­pa­tią Com­modore? Dla takich jak Ty mam alter­naty­wne rozwiązanie — Com­modore Amiga 500 emu­la­tor.

Koniec Nokia Mosh

Dodano: 19.03.2009 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Nokia, Symbian, Tapety

Nokia Mosh to plat­foma na której zna­jdziemy wiele przy­dat­nych skórek, aplikacji, gier, wid­getów a także dzwonków. Całość dostępna jest (jak nara­zie) w pełnych wer­s­jach i całkowicie za darmo. Wszys­tkie dar­mowe aplikacje były skierowane do tele­fonów Nokia.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002