Statystyki Ovi Store – 22 aplikacje ściągane na sekundę

Dodano: 05.03.2010 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Newsy, Nokia Tagi: , ,

Najnowsze statystyki Ovi Store są z pewnoś­cią dobrą infor­ma­cją dla fińskiej Nokii. Wirtu­alny sklep z aplikac­jami rozrasta się i staje się poważną konkurencją dla App Store, pomimo tego, że wybór danego sklepu jest podyk­towane posi­adaniem danego mod­elu tele­fonu. Tak czy inaczej najnowsze statystyki Ovi Store są bardzo dobre.

Poniższe statystyki zostały przed­staw­ione przez firmę Nokia 28 lutego. Sklep Ovi Store jest najwięk­szym i najbardziej rozwinię­tym na świecie wirtu­al­nym sklepem z aplikac­jami i dodatkami do tele­fonów Nokia. Każdego dnia sklep odwiedzają ludzie z ponad 180 kra­jów na świecie, ścią­ga­jąc 1,5 mil­iona dodatków na swoje tele­fony dzi­en­nie. Dynamika wzrostu pobranych ele­men­tów ze strony ksz­tał­tuje się na poziomie 100% więcej w sto­sunku do poprzed­niego miesiąca. Ovi Store dostępne jest w 16 językach – Ang­iel­ski, Chiński, Duński, Holen­der­ski, Fiński, Fran­cuski, Kanadyjski, Indonezyjski, Nor­weski, Pol­ski, Rosyjski, Hisz­pański, Szwedzki, Turecki i Włoski. Wśród 10 najwięk­szych użytkown­ików Ovi Store wymienia się następu­jące kraje: Egipt, Francja, Niemcy, Indie, Indonezja, Włochy, Rosja, Ara­bia Saudyjska, Wielka Bry­ta­nia i Wietnam.

Pobieranie

S60v5 App: SPB Puzzle

Dodano: 03.03.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Gry, Nokia, Video Tagi: , ,

SPB Puz­zle to klasy­czna aplikacja pole­ga­jąca na układa­niu rozsy­panki puz­zli. Oprócz stan­dar­d­owych obrazków zain­stalowanych w pamięci pro­gramu, mamy także do dys­pozy­cji możli­wość stworzenia rozsy­panki puz­zli z dowol­nego zdję­cia zna­j­du­jącego się na naszym tele­fonie. Aplikacja dostępna jest na wszys­tkie mod­ele tele­fonów z sys­te­mem Sym­bian S60v5Nokia: 5800 Xpress­Mu­sic, 5530 Xpress­Mu­sic, N97, N97 Mini, 5230, X6; Sony Eric­s­son Satio, Vivaz; Sam­sung i8910 Omnia HD. SPB Puz­zle jest dostępna w dwóch wer­s­jach — Lite — dar­mowa wer­sja zaw­ier­a­jąca tylko dwie rozsy­panki (do pobra­nia w dal­szej części newsa) oraz pełna wer­sja do pobra­nia z Ovi Store.

Twittle – kolejny klient Twitter’a dla S60v3 i S60v5

Dodano: 01.03.2010 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Nokia, Video Tagi: , ,

Twit­tle to aplikacja zin­te­growana ze społecznoś­ciowym ser­wisem Twit­ter, obsługi­wana przez tele­fony Nokia z sys­te­mem Sym­bian S60v3 i S60v5. Aplikacja Twit­tle umożli­wia kom­for­towe przeglą­danie wpisów, poczty i innych dobrodziejstw ofer­owanych przez Twitter’a w formie zakładek.

Video przed­staw­ia­jące aplikację Twi­itle oraz link do Ovi Store zna­jdziecie w dal­szej części wpisu.

Gry S60v5 – That Roach Game – zostań pogromcą karaluchów

Dodano: 28.02.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Gry, Nokia, Video Tagi: , , ,

Z pewnoś­cią zna­jdzie się ktoś, komu gra That Roach Game nie przy­pad­nie do gustu i ominą ją dalekim łukiem. Jed­nakże w łapance kar­aluchów, czy też zgni­ata­niu kar­aluchów też może być fun. Wszys­tkim tym, którym powyższy tri­aler przed­staw­ia­jący grę, się spodobał zachę­cam do ściąg­nię­cie dar­mowej wer­sji lite (link w dal­szej części). Gra charak­teryzuje się bardzo rzeczy­wistą grafiką. Gra dostępna jest na wszys­tkie tele­fony z sys­te­mem Sym­bian S60v5

S60v5 App: Wikitude World Browser — zmienia obraz świata

Dodano: 25.02.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Newsy, Nokia, Video Tagi: , ,

Wik­i­tude World Browser to dar­mowa aplikacja na tele­fony komórkowe wyposażone w dotykowego Sym­biana S60v5 – wszys­tkie dotykowe Nokie. Aplikacja ta dzi­ała w opar­ciu o sys­tem aug­mentem real­ity (AR), czyli tzw. Rzeczy­wis­tość rozsz­er­zona – czym ona tak dokład­nie jest i co powoduje, że aplikacja Wik­i­tude World Browser jest przełomowa?

Gry S60v5: Pierwsza gra wykorzystująca wbudowany kompas

Dodano: 24.02.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Gry, Newsy, Nokia, Video Tagi: , , ,

Space Impact: Meteor Shield to pier­wsza gra wyko­rzys­tu­jąca wbu­dowany w tele­fon cyfrowy kom­pas. Gra ta jest dostępna jak na razie tylko na dwa mod­ele tele­fonów — Nokia N97 i Nokia N97 Mini. Choć gra nie prezen­tuje się aż tak bardzo efek­townie — z racji na kłopotliwe sterowanie i konieczność strze­la­nia za pomocą pal­ców, jed­nakże jest to ciekawa nowinka w świecie mobil­nych gier. Zachętą do gry Space Impact: Meteor Shield będzie z pewnoś­cią fakt, że może­cie ją ściągnąć za darmo.

Link do pobra­nia gry oraz video przed­staw­ia­jące Space Impact: Meteor Shield zna­jdziecie w dal­szej części newsa.

S60v5 App: Palringo — darmowy komunikator obsługujący Gadu-Gadu

Dodano: 20.02.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Newsy, Nokia Tagi: , , ,

parlingo-aplikacje-s60v5

Pal­ringo to dar­mowa aplikacja, która szczegól­nie przy­padła do gustu polakom. Wszys­tko to dzięki inte­gracji komu­nika­tora Gadu-Gadu, tak więc jeśli często korzys­tamy z GG i chcielibyśmy za darmo korzys­tać z niego w naszym tele­fonie, należy zaopa­trzyć się w tą właśnie aplikację. Oczy­wiś­cie sam komu­nika­tor Pal­ringo nie jest czymś nowym, nawet w tech­nologii mobil­nej, jed­nakże kilka dni temu wyszła nowa wer­sja tej aplikacji oznac­zona sym­bolem 1.3.0 i jest ona przez­nac­zona tylko dla tele­fonów z sys­te­mem Sym­bian S60v5 (Nokia 5800XM, 5530XM, N97, N97 Mini, X6, 5230 oraz Sony Eric­s­son Satio i Sam­sung i8910 Omnia HD). Oczy­wiś­cie oprócz obsługi GG, Pal­ringo umożli­wia także komu­nikację poprzez inne komu­nika­tory, takie jak: Google Talk, icq czy Jabber.

Do pobra­nia w dal­szej części wpisu.

Skype dla Symbiana — konkurencja dla Fring’a?

Dodano: 19.02.2010 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Newsy, Nokia Tagi: , , , ,

skype-symbian-s60v5

Trudno odnieść wraże­nie, że Skype powinien być konkurencją dla aplikacji Fring, skoro Fring posi­ada wbu­dowaną wer­sję Skype’a. Tak czy inaczej pełna wer­sja Skype’a wydana 15 lutego w żaden sposób nie można nazwać przeło­mowej. Skype był doty­chczas dostępny w wer­sji beta na Sym­biana — najnowsza przemi­ana polega na prze­jś­ciu z wer­sji Beta do wer­sji final­nej. Aplikacja ta umożli­wia dar­mowe roz­mowy poprzez tech­nologię VOIP, niestety na próżno szukać tutaj możli­wości przeprowadza­nia video-połączeń. Z punktu widzenia użytkown­ika, aplikacja Skype na Sym­biana jest tylko ofic­jal­nym dodatkiem wypuszc­zonym przez tą firmę — w żaden sposób nie rewolucjonizuje rynku mobil­nego i nie wprowadza nic nowego.

Do pod­sta­wowych funkcji aplikacji Skype należy zaliczyć:

Offscreen Weather Touch — darmowa stacja pogody dla dotykowych Nokii

Dodano: 17.02.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Nokia Tagi: , ,

weather-aplikacje-s60v5

Weather Touch to dar­mowa aplikacja dla tele­fonów z sys­te­mem Sym­bian S60v5 opier­a­jąca się na prog­nozie pogody ser­wisu Foreca.com, w którym zna­j­dują się również pol­skie miasta (także te mniejsze). Spis kom­paty­bil­nych tele­fonów oraz dar­mowy down­load aplikacji zna­jdziecie w dal­szej części wpisu.

Oficjalna aplikacja WordPress dla Symbiana i Maemo już wkrótce

Dodano: 15.02.2010 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Maemo, Nokia, Symbian Tagi: , , ,

Nokia-Symbian-Maemo-WordPress

Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź twór­ców Word­Pressa i stworzenia pier­wszej ofic­jal­nej aplikacji Word­Press dla Sym­biana i Maemo. Przy­pom­ni­jmy, pier­wsza aplikacja – klient plat­form blo­gowych – Wavelog współpracuje z sys­te­mem Sym­bian S60v3 i umożli­wia pracę na czterech plat­for­mach blogowych.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002