To będzie rewolucja! Mobilne płatności w Biedronce najpóźniej do końca czerwca

Dodano: 28.02.2013 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Aplikacje JAVA, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Symbian^3, Aplikacje Windows Mobile, Aplikacje Windows Phone, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , ,

Biedronka-płatności-mobilne

Szyku­je się wiel­ka rewoluc­ja i nie chodzi tylko o to, że sieć sklepów Biedron­ka, która do dziś nie przyj­mu­je innych płat­noś­ci poza gotówkowy­mi prze­jdzie na rozwiąza­nia mobil­nej płat­noś­ci. Chodzi także o to, że będzie to jed­no z najwięk­szych rozwiązań w mobil­nych płat­noś­ci­ach, jakie kiedykol­wiek pojaw­iło się w Polsce.

Viber dostępny na Symbiana oraz telefony Nokia S40 w Nokia Store

Dodano: 12.09.2012 Kategorie: Aplikacje S60v5, Aplikacje Symbian^3, Newsy, Nokia Tagi: , , ,

Viber to komu­nika­tor umożli­wia­ją­cy wykony­wanie połączeń tek­stowych poprzez sieć inter­ne­tową. Jego pro­du­cent szyku­je ofen­sy­wę na prak­ty­cznie każdym fron­cie. Czy ta aplikac­ja ma szan­sę zagroz­ić świet­ne­mu What­sAp­powi?

SophieCam — filtry rodem z Instagrama dla wszystkich smartfonów Nokii

Dodano: 09.09.2012 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Symbian^3, Aplikacje Windows Phone, Maemo, Nokia, Symbian, Symbian^3, Video, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , ,

Jeśli korzys­tal­iś­cie kiedykol­wiek z Insta­gra­ma dostęp­nego na iOS i Androi­da i prag­nęliś­cie mieć do dys­pozy­cji fil­try w nim zawarte na swo­jej Nokii, mam aplikację dla Was — SophieCam pozwala na naty­ch­mi­as­towe podra­sowanie swoich fotek, a efek­ty koń­cowe są bard­zo dobre.

Facinate — świetny klient Facebooka dla telefonów Nokii

Dodano: 27.07.2012 Kategorie: Aplikacje S60v5, Aplikacje Symbian^3, Nokia, Symbian, Symbian^3 Tagi: , , , , , ,

Jeśli ofic­jal­na aplikac­ja Face­booka przez­nac­zona na urządzenia z Sym­bianem ^1 (s60v5) i ^3 Cię zaw­iodła, możesz sko­rzys­tać z szy­bkiego i wygod­nego Faci­nate, który jest do pobra­nia za dar­mo w sklepie Ovi.

Oficjalna aplikacja Euro 2012 udostępniona

Dodano: 13.04.2012 Kategorie: Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Aplikacje JAVA, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Symbian^3, Aplikacje Windows Phone, Newsy Tagi: ,

Jak wiado­mo świat idzie do przo­du, aplikac­je poma­ga­jące odnaleźć się w mieś­cie czy spec­jal­nych wydarzeni­ach takich jak tar­gi czy kon­cer­ty nie robią już na nikim spec­jal­nego wraże­nia. Zaczy­na­jące się za niecałe 2 miesiące Euro 2012 również doczekało się spec­jal­nej aplikacji dla wszys­t­kich mobil­nych kibiców.

Nokia poszerza funkcjonalność Map o nową usługę

Dodano: 30.03.2012 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Symbian^3, Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia Tagi: , , ,

Nokia uru­chomiła właśnie bezpłat­ną usługę wysyła­jącą infor­ma­c­je w cza­sie rzeczy­wistym o ruchu dro­gowym dla swoich aplikacji Nokia Maps. Obec­nie usłu­ga dostęp­na jest jedynie dla mieszkańców Bom­ba­ju i Del­hi ale Nokia obiecu­je więcej miast korzys­ta­ją­cych  z tych funkcji w niedalekiej przyszłoś­ci. 

Prezentacja Angry Birds Space [Video + Zapowiedź]

Dodano: 10.03.2012 Kategorie: Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Aplikacje S60v5, Aplikacje Symbian^3, Aplikacje Windows Phone, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , ,

Angry Birds stało się już marką samą w sobie. Rovio ze swoim tytułem spraw­iło, że ludzie ustaw­iali się w kole­jkach by kupić smart­fony na którym będą mogli grać we wkur­zone pta­ki. Po długim cza­sie, wielu aktu­al­iza­c­jach oraz mnóst­wa różnych wer­sji doczekaliśmy się nowej częś­ci gry umiejs­cowionej w kos­mosie.

Nokia Goal 2011 dla Symbian S60v5 i Symbian Anna

Dodano: 16.09.2011 Kategorie: Aplikacje S60v5, Aplikacje Symbian^3, Newsy, Nokia, Symbian Tagi:

Nokia Goal 2011

Nokia Goal 2011 to sportowa aplikac­ja na smart­fony Nokia z sys­te­mem Sym­bian S60v5 oraz Sym­bian Anna. Dzię­ki tej aplikacji na bieżą­co będziecie mogli przeglą­dać newsy, statysty­ki i wyników meczów piłkars­kich na całym świecie.

Aplikacje Symbian S60v5, Anna, Belle: Photo Browser 2 – świetna przeglądarka zdjęć [video]

Dodano: 07.09.2011 Kategorie: Aplikacje S60v5, Aplikacje Symbian^3, Newsy, Nokia, Symbian, Video Tagi: , ,

Photo Browser 2

Pho­to Brows­er 2 to przeglą­dar­ka zdjęć, która umożli­wia doskon­ałą naw­igację po albu­mach. Aplikac­ja została stwor­zona z myślą o użytkown­ikach smart­fonów Nokia z sys­te­mem Sym­bian S60v5, Anna i Belle, a jej możli­woś­ci może­cie zobaczyć na Nokii N8 pod­czas krótkiego video.

TwimGo – fenomenalny klient Twittera dla S^3, S60v5 i Maemo [video]

Dodano: 10.07.2011 Kategorie: Aplikacje S60v5, Aplikacje Symbian^3, Maemo, Newsy, Nokia, Symbian^3, Video Tagi:

TwimGo Nokia aplikacje

Twim­Go to bard­zo prak­ty­cz­na i użytecz­na aplikac­ja skierowana do wszys­t­kich użytkown­ików ser­wisu Twit­ter. Jest to dar­mowa aplikac­ja przez­nac­zona dla tele­fonów Nokia z sys­te­mem Symbian^3, Sym­bian S60v5 oraz Mae­mo – Nokia N900. Zobaczmy, jak dzi­ała Twim­Go?

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002