Metro — świetny informator komunikacyjny dla S60v5 i S60v3

Dodano: 03.12.2009 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Newsy, Nokia Tagi: , , ,

metro-symbian-01metro-symbian-09

Zgu­biłeś się? Nie wiesz jaki auto­bus pojedzie na Twoją dziel­nicę? Nie martw się, z pomocą przyjdzie Ci aplikacja Metro v5.8.2, która doczekała się kon­tynu­acji na tele­fony z sys­te­mem Sym­bian S60v5 (wcześniej tylko S60v3). Metro to aplikacja mająca szereg możli­wości infor­ma­cyjnych (metro, tramwaje, auto­busy) dzięki niej poz­namy jak dotrzeć do wybranego miejsca (jaką linią dojechać, w jaką linię się przesiąść).

Aplikacje S60v3, S60v5: Symabook — pełen kontakt z Facebook’iem

Dodano: 02.12.2009 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Newsy, Nokia, Video Tagi: , , ,

Syma­book to w pełni zin­te­growana plat­forma do zarządza­nia naszym kon­tem na Face­book. W chwili obec­nej aplikacja Syma­book dostępna jest dla tele­fonów z sys­te­mem Sym­bian S60v5. W dal­szej części real­iza­cji pro­jektu aplikacja będzie dostępna w pełni dla tele­fonów z Sym­bianem S60v3 — jak na razie dla tej wer­sji sys­te­mowej aplikacja jest nieco okro­jona . Oczy­wiś­cie pro­gram umożli­wia korzys­tanie z takich możli­wości, jak: roz­mowa z innymi użytkown­ikami Facebook’a, dodawanie zdjęć, aktu­al­iza­cja statusu.

SymbianTool — pełna obsługa telefonu z poziomu PC

Dodano: 01.12.2009 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Newsy, Nokia, Symbian Tagi: , , ,

symbiantool-v131

Sym­bian Tool v1.31 to bardzo przy­datna aplikacja przez­nac­zona na kom­put­ery do pełnej obsługi naszego tele­fonu z sys­te­mem Sym­bian. Dzięki tej aplikacji możemy wykonać takie czyn­ności, jak:

- backup danych zapisanych na tele­fonie z wyróżnie­niem odręb­nych fold­erów; przy­wracanie stanu tele­fonu możliwy wybór innych opcji typu backup;

- czyszcze­nie danych zapisanych na tele­fonie – rejestr, aplikacje, ustaw­ienia, cache + (dodatkowa opcja Ster­il­ize) dodatkowe kasowanie map, plików, wid­getów, pry­wat­nych fold­erów, słown­ików, pobranych plików oraz wybór 4 innych opcji usuwa­nia danych z telefonu;

- edy­cja ustaw­ień naszego telefonu;

- opty­mal­iza­cja ustaw­ień itp.

Handy PhoneGuard dla S60 — pełna ochrona Twojego telefonu

Dodano: 27.11.2009 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Newsy, Nokia, Symbian Tagi: , , ,

Handy_Phoneguard_S60_1 Handy_Phoneguard_S60_2

Handy Phone­Guard to bardzo ciekawa i użyteczna aplikacja dla wszys­t­kich posi­adaczy tele­fonów z sys­te­mem Sym­bian S60v3 i S60v5. Aplikacja ma za zadanie chronić nasz tele­fon, danych zna­j­du­ją­cych się w tele­fonie przed wpad­nię­ciem w niepowołane ręce. Dodatkowo z pomocą tego pro­gramu możemy blokować dostęp do naszego tele­fonu poprzez stworzenia hasła dostępu do urządzenia. Zobaczmy dokład­nie, jakie możli­wości posi­ada aplikacja Handy Phone­Guard:

Fring: Video-połączenia dla telefonów z systemem Symbian S60

Dodano: 25.11.2009 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Newsy, Nokia, Video Tagi: , ,

fring-video-call-nokia-5800

Fring, czyli znana wśród użytkown­ików tele­fonów komórkowych aplikacja wyko­rzys­tu­jąca tech­nologię VoiP udostęp­niła nową funkcję — roz­mowy video. Jak na razie usługa ta dostępna jest jedynie dla posi­adaczy tele­fonów z sys­te­mem Sym­bian S60 — kom­paty­bilne z: Nokia N97, Nokia 5800 Xpress­Mu­sic, Nokia N95, Nokia N82. Jest to pier­wsza część mod­eli, która w najbliższym cza­sie znacznie się pow­ięk­szy. Przeczy­ta­j­cie więcej i zobacz­cie video prezen­tu­jące nowe możli­wości aplikacji w dal­szej części newsa.

TrueCaller — indetyfikacja miejsca połączenia w końcu dla Polaków

Dodano: 11.11.2009 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Windows Mobile, Newsy, Nokia, Video Tagi: , , ,

truecaller

Mam zaszczyt powiadomić wszys­t­kich, że świetna aplikacja True­Caller na tele­fony z Sym­bian S60v5 i S60v3, Androida i Win­dows Mobile dostępna jest już dla Polaków. Wiado­mość o tym, przekazał mi sam twórca aplikacji Alan Mamedi. True­Caller to aplikacja o której pisałem już kiedyś, zapowiada­jąc, że gdyby aplikacja była dostępna na pol­skim rynku niewąt­pli­wie stałaby się wielkim hitem i mam nadzieje, że tak właśnie będzie.

Aplikacja ta pozwala na iden­ty­fikacje numeru, który do nas dzwoni — to oczy­wiś­cie nie główna zaleta, bo potrafi to każdy tele­fon komórkowy. Główną atrakcją jest to, że aplikacja iden­ty­fikuje z jakiego miasta ktoś do Nas dzwoni, a także z jakiej ulicy. Można powiedzieć, że z aplikacją True­Caller poczu­jemy się FBI, CBŚ i ABW razem wzięci — pełna inwigilacja:)

Darmowa aplikacja S60v5, S60v3 — Mr. Lock

Dodano: 08.11.2009 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Nokia, Video Tagi: , , ,

mrlock-x1.1-symbian

Mr. Lock to dar­mowa aplikacja umożli­wia­jąca automaty­czne zablokowanie ekranu tele­fonu lub też zablokowanie danej aplikacji. Pro­gram Mr. Lock możemy obsługi­wać w sześ­ciu językach w tym (o dziwo) po pol­sku. W dal­szej części posta może­cie zobaczyć krótkie video przed­staw­ia­jące aplikację oraz pobrać ją na swój telefon.

Mr. Lock obsługuje poniższe mod­ele tele­fonów Nokia (Sym­bian S60v3 oraz Sym­bian S60v5):

Widget wyszukiwarki Bing dostępny w Ovi Store

Dodano: 09.07.2009 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Newsy, Nokia Tagi: , , , ,

bing-symbian-s60v3-s60v5

Wyszuki­warka Bing to alter­natywa dla tych wszys­t­kich, którym znudz­iły się już Google. Jak twierdzą znawcy jest to główny konkurent Google na rynku, który może stanąć z nim już niedługo, jak równy z równym. Nokia Ovi Store, również chce się przysłużyć roz­wo­jowi wyszuki­warki Bing, dlat­ego też w wirtu­al­nym sklepie Nokii znaleźć możemy dar­mowy wid­get, który jeszcze bardziej usprawni wyszuki­wanie infor­ma­cji, newsów, grafik itp.

Wid­get przeglą­darki Bing skierowany jest dla wszys­t­kich posi­adaczy tele­fonów opar­tych zarówno o sys­tem Sym­bian S60v3, jak i o sys­tem Sym­bian S60v5. Pobrać go można za darmo tutaj (link).

TrueCaller — świetna aplikacja dla Symbiana — nie dla Nas, Polaków

Dodano: 02.07.2009 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Nokia, Video Tagi: , , ,

True­Caller to bardzo ciekawa i użyteczna aplikacja przez­nac­zona na tele­fony wyposażone w sys­tem Sym­bian S60v3 i Sym­bian S60v5. Pozwala ona na iden­ty­fikację numeru tele­fonu, który do nas dzwoni — określe­nie kto dokład­nie do nas dzwoni, z jakiego miasta i z jakiej ulicy. Powiedzmy sobie szcz­erze, że gdyby nie to, że aplikacja nie jest dostepna w Polsce, ponieważ iden­ty­fikacja nie będzie dzi­ałać, stałaby się ona dość dużym hitem wyko­rzysty­wanym nie tylko przez mani­aków aplikacji tele­fon­icznych. Wyszuki­wanie wiado­mości na temat tego, kto dzwoni odbywa się za pomocą połączenia z siecią 3G, a ilość pobranych danych nie przekracza 1KB. Znalezione infor­ma­cje na temat dzwoniącego możemy zapisać w książce adresowej w telefonie.

Należy jedynie ubole­wać nad tym, że wśród ponad 20 kra­jów w których aplikacja True­Caller dzi­ała, w tym w Rumu­nii, Luk­sem­burgu czy na Cyprze, nie znalazła się Pol­ska — psikus, czy też dyskrymi­nacja? Nie doszuku­jmy się afery, lep­iej liczmy na real­iza­cję aplikacji także w Polsce. Więcej na stronie: True­Caller

Barcelona DK Eyewitness Top 10 Travel Guide & Map

Dodano: 13.06.2009 Kategorie: Aplikacje S60v3, Newsy Tagi: , ,

resizebarcelona_anim

Barcelona DK Eye­wit­ness Top 10 Travel Guide & Map jest to świetna aplikacja przez­nac­zona na tele­fony wyposażone w sys­tem Sym­bian S60v3. Jest to nie tylko bardzo prak­ty­czny prze­wod­nik po Barcelonie, ale zna­jdziemy tutaj także mapę Barcelony oraz rozkład metra. Dzięki tej aplikacji będziemy mogli zobaczyć 10 najlep­szych mod­ernisty­cznych budowli Barcelony, czy też zobaczyć gdzie w pobliżu zna­jdziemy hot spots. Barcelona DK Eye­wit­ness Top 10 Travel Guide & Map zaw­iera także takie infor­ma­cje, jak: godziny otwar­cia muzeów, sklepów, galerii, spis ważnych stron inter­ne­towych doty­czą­cych Barcelony, oraz tele­fonów kon­tak­towych do różnych służb zna­j­du­ją­cych się w Barcelonie.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002