S60v3 App: Wavelog — klient platform blogowych w telefonie

Dodano: 23.01.2010 Kategorie: Aplikacje S60v3, Newsy, Nokia Tagi: , ,

Wavelog-blogger-client

Wavelog to bardzo funkcjon­alna aplikacja, dzi­ała­jąca na zasadzie klienta plat­form blo­gowych. Dzięki tej prostej aplikacji możemy szy­bko dodać wpis na naszego bloga wraz z plikami audio, video prosto ze swo­jego tele­fonu. Wavelog do pro­jekt skierowany do posi­adaczy tele­fonów z Sym­bian S60v3 OS, a plat­formy blo­gowe jakie obsługuje to: Word­Press, Blog­ger, Dru­pal. Joomla a także współpraca z YouTube oraz Picasa.

S60 App: DrJukka Theme Scheduler — automatyczna zmiana motywów w telefonie

Dodano: 13.01.2010 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Nokia Tagi: , , ,

theme-scheduler

DrJukka Theme Sched­uler to prosta i nieskom­p­likowana aplikacja dla tele­fonów z sys­te­mem Sym­bian S60v3 i Sym­bian S60v5. Dzi­ałanie tej aplikacji polega na zmi­anie moty­wów w naszym tele­fonie w określonej porze. Tak więc jeśli jesteśmy w biurze ustaw­iamy sobie motyw bardziej poważny, nato­mi­ast gdy idziemy na imprezę aplikacja Theme Sched­uler automaty­cznie zmieni nasz motyw na jakiś inny. Mamy możli­wość ustaw­ienia danego motywu w dany dzień  (lub codzi­en­nie) o danej godzinie.

Najlepsze aplikacje 2009 roku w Ovi Store

Dodano: 11.01.2010 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Newsy, Nokia Tagi: , , , ,

nokia-ovi-store

Ofic­jalny blog Nokii wybrał najlep­sze aplikacje 2009 roku, jakie możemy znaleźć w sklepie Ovi Store. Nokia podzieliła wyróżnienia w dziewię­ciu różnych tem­aty­cznie gru­pach – aplikacje: muzy­czne, sieci społecznoś­ciowe, związane z Twitter’em, miejskie prze­wod­niki z mapami, foto i video, rozry­wka, wiado­mości i newsy, gry, narzędzia. Dużym zaskocze­niem może być fakt, że na dziewięć aplikacji, które stanęły na najwyższym stop­niu podium w swo­jej kat­e­gorii, sześć z nich to aplikację całkowicie dar­mowe. Pełna lista zwycięzców oraz linki do pobra­nia najlep­szych aplikacji 2009 w dal­szej części newsa.

Ovi Maps Racing — wyścigi samochdów w Twoim mieście

Dodano: 08.01.2010 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Newsy, Nokia, Video, Zapowiedzi Tagi: , ,

ovi-maps-racing-pictures

Ovi Store szykuje wielką gratkę dla wszys­t­kich fanów wyś­cigów samo­chodowych — grę Ovi Maps Rac­ing. Dzięki tej aplikacji będziemy mogli się prze­nieść do świata wyś­cigów samo­chodowych, jakich jeszcze nie widzieliśmy — a z pewnoś­cią nie widzieliśmy tych tras. Trasy naszych wyś­cigów samo­chodowych będą zin­te­growane z Ovi Maps, tak więc gdy zna­j­du­jemy się w Warsza­wie będziemy mogli ści­gać się po uli­cach Warszawy itp.

S60v3 / S60v5 App: Darmowy pomiar pulsu poprzez telefon

Dodano: 05.01.2010 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Nokia, Video Tagi: , , ,

heart-rate-monitor-symbian

Grupa Pico Broth­ers stworzyła świetną aplikację Heart Rate Mon­i­tor do pomi­aru naszego pulsu. Jest ona bardzo prosta w uży­ciu i może służyć zarówno ludziom związanym z fit­nessem, jak i innym ludziom, dla których zdrowie to pod­stawa. Aplikacja ta w założe­niu dzi­ała na zasadzie rejes­tra­tora uderzeń palca w ekran tele­fonu (w przy­padku dotykowych mod­eli) – więcej zobaczy­cie na video poniżej. Aplikacja ta jest kom­paty­bilna z więk­szoś­cią tele­fonów Sym­bian S60v3 oraz dotykowych Nokii z S60v5. Heart Rate Mon­i­tor jest aplikacją bezpłatną.

nUnLock v3 – blokowanie ekranu w Nokii jak w iPhonie

Dodano: 30.12.2009 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Nokia, Video Tagi: , , ,

nunlock-v3-aplikacje-symbian

nUn­Lock v3 to aplikacja na Sym­baina S60v3, jak i na Sym­biana S60v5 (tylko Nokia N97 i N97 Mini). Aplikacja ta pozwala na odblokowanie ekranu tele­fonu dopiero w momen­cie prze­sunię­cia paska bloku­jącego. Całość jest kopią odblokowywa­nia klaw­iatury w tele­fonie iPhone. W przy­padku tele­fonów nie posi­ada­ją­cych dotykowego ekranu, należy przy­cis­nąć środ­kowy joy­stick w lewą stronę. Całość może­cie zobaczyć na video poniżej. Zna­jdziecie tam również link do ovi store.

SPB Weather – prognoza pogody dla Symbian S60

Dodano: 16.12.2009 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Newsy, Nokia, Video Tagi: , , ,

spb-weather-symbian-02spb-weather-symbian-01

Firma SPB Soft­ware wypuś­ciła swój nowy pro­jekt pod nazwą SPB Wheather 2.0 dla Sym­biana S60v3 i S60v5 – która to plat­forma jest najszy­b­ciej rozwi­ja­jącą się plat­formą dla smart­phonów na świecie. Oczy­wiś­cie aplikacja SPB Weather 2.0 to bardzo dobra stacja pogody na naszym tele­fonie. Aplikacja nie tylko pokazuje Nam, jaka pogoda będzie wys­tępować w danym rejonie, ale także ma zasięg ponad 10 000 miast na całym Świecie, gdzie stan pogody aktu­al­i­zowany jest na bieżąco.

Symbian S60v5 / S60v3: HemeShopping — pomocna aplikacja podczas zakupów

Dodano: 11.12.2009 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, LG, Nokia, Samsung Tagi: , , ,

HemeShopping-00 HemeShopping-01

HemeShop­ping to dar­mowa aplikacja dla Sym­biana S60v5 i S60v3, dzięki której nasze przedświąteczne zakupy staną się o wiele prost­sze. HemeShop­ping umożli­wia stworze­nie listy zakupów, którą w dowolny sposób możemy przek­sz­tał­cać, a nawet wysyłać na inne tele­fony w postaci SMS’a lub też poprzez Blue­tooth. Aplikacja pomoże Nam w wylicze­niu kosztów naszych zakupów, poseg­reguje listę – najdroższe/ naj­tańsze pro­dukty, stworzy nową listę zakupów na postawie starej listy. Łatwa w obsłudze i brak kłopotów ze zgu­bionymi karteczkami z zakupami.

Pełną listę tele­fonów na które można wgrać aplikację, jak i źródło do ściąg­nię­cia jej zna­jdziecie w dal­szej części posta.

Calcohol — aplikacja konieczna po imprezie

Dodano: 10.12.2009 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, LG, Nokia, Samsung Tagi: , , , , ,

Calcohol-01 Calcohol-02

Cal­co­hol to aplikacja, która z pewnoś­cią spodoba się wielu. Jest ona skierowana do posi­adaczy tele­fonów z sys­te­mem Sym­bian S60v3 i Sym­bian S60v5. Tak więc obsługuje zarówno dotykowe Nokie, jak i te klasy­czne (pełen wykaz kom­paty­bil­nych mod­eli tele­fonów zna­jdziecie w dal­szej części posta).

Czy jest dokład­nie Cal­co­hol? To dar­mowa aplikacja służąca do graficznego przed­staw­ienia rozkładu alko­holu w naszym orga­nizmie w formie wykresu pokazu­jącego kole­jne godziny po spoży­ciu alko­holu i ilość spożytego alko­holu. Oczy­wiś­cie nie możemy tej aplikacji trak­tować jak wyrocznie i powoły­wać się na nią w przy­padku kon­troli policji, lecz z pewnoś­cią będzie dużym gadżetem gdy wyp­i­jemy kilka piw z kolegami.

Yellix — wyświetla połączenia, jako znajomych z Facebook’a

Dodano: 10.12.2009 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Blackberry, HTC, Motorola, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Video Tagi: , , , ,

yellix

Yel­lix to aplikacja dla tele­fonów z sys­te­mem: Sym­bian S60v5, Sym­bian S60v3, Android, Win­dows Mobile, RIM, która jest zin­te­growana z Face­book­iem. Na czym polega dzi­ałanie tej aplikacji? Jest ono dosyć proste – poprzez aplikację Yel­lix nasza książka kon­tak­tów zostaje zin­te­growana ze zna­jomymi na Face­book’u. Kiedy dzwoni do Nas jakiś zna­jomy, który tym samym jest naszym zna­jomym na Face­book’u wyświ­et­lają się infor­ma­cje o tym użytkown­iku na wyświ­et­laczu tele­fonu (zdję­cie, sta­tus itp.).

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002