Nokia: Ovi rośnie w siłę – imponujące statystyki!

Dodano: 04.10.2010 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Newsy, Nokia Tagi: ,

Ovi Store

Ostatni raz o plat­formie Ovi pisałem w marcu, oczy­wiś­cie od tego czasu się dużo zmieniło. Jak choćby to, że konto Ovi zakłada codzi­en­nie 200 000 osób, a z Ovi Store pobier­ane jest każdego dnia 2,3 mil­iona aplikacji. Na dal­szą część imponu­ją­cych statystyk na temat plat­formy Ovi zapraszam do notki pra­sowej w dal­szej części newsa.

S60v5 App: Vuvuleza — dla fanów piłki nożnej i posiadaczy Nokii

Dodano: 25.06.2010 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Nokia Tagi: , ,

Vuvuzela

Chyba, każdy kto choć trochę intere­suje się piłką nożną i poje­dynkami drużyn wal­czą­cych o miano najlep­szego piłkarskiego temu świata, słyszał już mag­iczne słowo Vuvuzela – czyli pewnego rodzaju trąbka wyda­jąca dźwięk o natęże­niu 120 decy­beli. Dostęp do tego rodzaju akce­so­rium piłkarskiego fana w Polsce nie jest jeszcze aż tak powszechny, dlat­ego też twórcy aplikacji mobil­nych nie mogli pom­inąć faktu by stworzyć dar­mową aplikację na tele­fony z sys­te­mem Sym­bian S60v3 i S60v5 o nazwie Vuvuzela, dzięki której będziemy mogli dopin­gować każdą drużynę w każdych warunk­ach. Do pobra­nia w dal­szej części wpisu.

ThreadSMS — SMS w formie czatu — aplikacja dla telefonów S60

Dodano: 20.05.2010 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Nokia Tagi: , , ,

ThreadSMS - aplikacja Symbian S60 ThreadSMS - aplikacje

ThreadSMS to prosta aplikacja umożli­wia­jąca zapisy­wanie naszych wiado­mości tek­stowych (SMS) w formie czatu. Aplikacja skierowana jest zarówno do urządzeń posi­ada­ją­cych sys­tem Sym­bian S60v3, jak i Sym­bian S60v5. Jeśli nie wiesz jaki sys­tem oper­a­cyjny posi­ada Twój tele­fon zajrzyj do tego spisu tele­fonów z sys­tem Sym­bian S60v3 i S60v5. Na koniec dodam, że aplikacja jest dar­mowa w wer­sji pod­sta­wowej i może­cie ją pobrać w dal­szej części tego wpisu.

Aplikacje S60v3, S60v5: Avis Touch Restart — szybki restart telefonu

Dodano: 19.04.2010 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Nokia Tagi: , ,

Avis-Touch-Restart

Aplikacja Avis Touch Restart to szy­bki restart Two­jego tele­fonu, wystar­czy nacis­nąć ikonę aplikacji by zaraz mieć z powrotem włąc­zony swój tele­fon. Aplikacja bardzo przy­datna w przy­padku insta­lacji dużej ilości pro­gramów oraz przy wszys­t­kich insta­lac­jach nowych aplikacji na naszych tele­fonach. Avis Touch Restart to aplikacja przez­nac­zona na tele­fony z sys­te­mem Sym­bian S60v3 oraz Sym­bian S60v5 (więk­szość Nokii). Do pobra­nia w dal­szej części wpisu — aplikacja podpisana.

Nokia E66 i E71 dołączyły do darmowej nawigacji Nokia Maps

Dodano: 07.04.2010 Kategorie: Aplikacje S60v3, Newsy, Nokia Tagi: , ,

Nokia-E71-E66-nokia-maps

Cykl dar­mowej naw­igacji Nokia Maps w tele­fonach komórkowych rozrasta się – dar­mowa naw­igacja jest już dostępna dla dwóch biz­ne­sowych mod­eli tele­fonów – Nokia E66 i Nokia E71.

Aktualizacja Ovi Store dla S60v5 i S60v3

Dodano: 30.03.2010 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Newsy, Nokia Tagi: , , ,

nokia-ovi-store-updates

Wczo­raj wprowad­zono aktu­al­iza­cję sklepu Ovi Store dla tele­fonów Nokia z sys­te­mem Sym­bian S60v5 i S60v3. Popraw­iono trzy kwestie doty­czące obsługi sklepu:

- łatwiejsze przeglą­danie,  wyszuki­wanie i odsła­ni­anie treści w sklepie Ovi;

- poprawa jakości treści recen­zji (między innymi: wprowadze­nie skali oceny aplikacji z trzech gwiazdek do pięciu);

- wprowadze­nie więk­szego zakresu infor­ma­cji na temat pro­duk­tów dostęp­nych w sklepie.

Download: Opera Mini 5 i Opera Mobile 10

Dodano: 18.03.2010 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Aplikacje JAVA, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Windows Mobile, Blackberry, LG, Motorola, Nokia Tagi: ,

Opera_Mobile_10_Nokia

Chcesz być jed­nym z 50 mil­ionów szczęśli­wych użytkown­ików mobil­nej przeglą­darki Opera? Nic prost­szego. Przeglą­darki Opera Mini 5 oraz Opera Mobile 10 to aplikacje w pełni dar­mowe. Teraz możesz je ściągnąć bezpośred­nio na swój  tele­fon z dailymobile.pl (linki do pobra­nia zna­jdziesz w dal­szej części newsa).

Opera Mini 5 i Opera Mobile 10 – pełna wersja już do pobrania

Dodano: 16.03.2010 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Aplikacje JAVA, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Windows Mobile, Blackberry, HTC, LG, Maemo, Motorola, Newsy, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Symbian, Windows Mobile Tagi: ,

opera-mobile-10-nokia

Dziś Opera Soft­ware ogłosiła finalną wer­sję dwóch najpop­u­larniejszych przeglą­darek na tele­fony komórkowe – Opera Mini 5 oraz Opera Mobile 10. Tym samym przeglą­darki wychodzą z wer­sji Beta i ofic­jal­nie stały się pełnymi wer­s­jami przeglą­darek mobil­nych dla tele­fonów z sys­te­mem Android, RIM, Java, LG, Motorola, Nokia (Sym­bian S60v3, S60v5), Sam­sung, Sony Eric­s­son, Win­dows Mobile.

Aplikacje JAVA: Formula1 2010 – bądź na bieżąco z F1

Dodano: 16.03.2010 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Aplikacje iPhone, Aplikacje JAVA, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Nokia, Samsung, Sony Ericsson Tagi: ,

Aplikacja Formula1 2010 to duży ukłon orga­ni­za­torów wyś­cigów F1 w stronę kibiców tego sportu. Z pomocą tego pro­gramu będziemy mogli się dowiedzieć czy Kubica zamyka już czołówkę czy jeszcze nie – aktu­al­iza­cja wyników na żywo pod­czas trwa­nia wyś­cigu. Aplikacja obsługi­wana jest przez więk­szość tele­fonów — aplikacja JAVA.

Aplikacje iPhone, Nokia, HTC, SE, Samsung, LG: Endomondo Tracker

Dodano: 10.03.2010 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Windows Mobile, HTC, iPhone, LG, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Symbian Tagi: , , , , , , ,

endomondo

Aplikacja Endomondo jest ciekawą pozy­cją skierowaną do prak­ty­cznie wszys­t­kich mod­eli tele­fonów wyposażonych w GPS. Służy ona do zapisu naszych osiągów sportowych – zarówno biegowych, jak i rowerowych, wspinaczkowych, kajakowych i innych sportów w których liczy się ruch i pokony­wanie odpowied­niego dys­tansu. Endomondo Tracker nie tylko zapiszę trasę, jaką prze­byliśmy wyko­rzys­tu­jąc do tego GPS’a, ale także poda z jaką pręd­koś­cią ją prze­byliśmy i w jakim cza­sie. Dodatkowo aplikacja zmo­bi­lizuje nas do kole­jnego treningu – to wprost ide­alna aplikacja na wiosenne spalanie zbęd­nych kilogramów.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002