To będzie rewolucja! Mobilne płatności w Biedronce najpóźniej do końca czerwca

Dodano: 28.02.2013 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Aplikacje JAVA, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Symbian^3, Aplikacje Windows Mobile, Aplikacje Windows Phone, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , ,

Biedronka-płatności-mobilne

Szyku­je się wiel­ka rewoluc­ja i nie chodzi tylko o to, że sieć sklepów Biedron­ka, która do dziś nie przyj­mu­je innych płat­noś­ci poza gotówkowy­mi prze­jdzie na rozwiąza­nia mobil­nej płat­noś­ci. Chodzi także o to, że będzie to jed­no z najwięk­szych rozwiązań w mobil­nych płat­noś­ci­ach, jakie kiedykol­wiek pojaw­iło się w Polsce.

SophieCam — filtry rodem z Instagrama dla wszystkich smartfonów Nokii

Dodano: 09.09.2012 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Symbian^3, Aplikacje Windows Phone, Maemo, Nokia, Symbian, Symbian^3, Video, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , ,

Jeśli korzys­tal­iś­cie kiedykol­wiek z Insta­gra­ma dostęp­nego na iOS i Androi­da i prag­nęliś­cie mieć do dys­pozy­cji fil­try w nim zawarte na swo­jej Nokii, mam aplikację dla Was — SophieCam pozwala na naty­ch­mi­as­towe podra­sowanie swoich fotek, a efek­ty koń­cowe są bard­zo dobre.

Oficjalna aplikacja Euro 2012 udostępniona

Dodano: 13.04.2012 Kategorie: Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Aplikacje JAVA, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Symbian^3, Aplikacje Windows Phone, Newsy Tagi: ,

Jak wiado­mo świat idzie do przo­du, aplikac­je poma­ga­jące odnaleźć się w mieś­cie czy spec­jal­nych wydarzeni­ach takich jak tar­gi czy kon­cer­ty nie robią już na nikim spec­jal­nego wraże­nia. Zaczy­na­jące się za niecałe 2 miesiące Euro 2012 również doczekało się spec­jal­nej aplikacji dla wszys­t­kich mobil­nych kibiców.

Nokia poszerza funkcjonalność Map o nową usługę

Dodano: 30.03.2012 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Symbian^3, Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia Tagi: , , ,

Nokia uru­chomiła właśnie bezpłat­ną usługę wysyła­jącą infor­ma­c­je w cza­sie rzeczy­wistym o ruchu dro­gowym dla swoich aplikacji Nokia Maps. Obec­nie usłu­ga dostęp­na jest jedynie dla mieszkańców Bom­ba­ju i Del­hi ale Nokia obiecu­je więcej miast korzys­ta­ją­cych  z tych funkcji w niedalekiej przyszłoś­ci. 

Voice Translate Pro – darmowy tłumacz głosowy na telefony Nokia [video]

Dodano: 18.06.2011 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Symbian^3, Newsy, Nokia, Symbian, Symbian^3, Video

Voice Translate Pro Nokia

Voice Trans­la­tor Pro to dar­mowa aplikac­ja dla tele­fonów Nokia (Sym­bian S60v3 / S60v5 / Symbian^3). Aplikac­ja umożli­wia obsługę wielu języków – w tym pol­skiego.

DocScanner – doskonała aplikacja dla systemu Symbian, Android, iOS [video]

Dodano: 26.05.2011 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Symbian^3, HTC, iPhone, LG, Motorola, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Symbian, Symbian^3, Video

DocScanner

Doc­Scan­ner jest świet­ną aplikacją służącą do skanowa­nia doku­men­tów i zapisy­wa­nia ich w pamię­ci tele­fonu jako plik JPGE czy też PDF. Aplikac­ja w łatwy sposób może także przesłać stwor­zony plik pocztą e‑mail. Doc­Scan­ner przez­nac­zony jest zarówno dla tele­fonów: HTC, Sam­sung, Sony Eric­s­son, LG, Motoro­la z sys­te­mem Android, jak i dla iPhone’a i iPad’a z sys­te­mem iOS, jak i dla starszych i najnowszych tele­fonów Nokia z sys­te­mem Sym­bian S60v3, S60v5, Symbian^3.

Gra Angry Birds na Symbianie S60v3 – to możliwe [video]

Dodano: 27.04.2011 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Gry, Nokia, Video Tagi:

Angry Birds Icon

Częs­to pyta­cie czy starsze mod­ele Nokii z sys­te­mem Sym­bian S60v3 i S60v5 mogą obsłużyć grę Angry Birds? Nieste­ty teo­re­ty­cznie takiej możli­woś­ci nie ma, ale jak zobaczy­cie na video w dal­szej częś­ci newsa Angry Birds może zostać odpalone nawet na tele­fonie pozbaw­ionym dotykowego ekranu – Nokia E5.

300 tysięcy darmowych pobrań gier Electronic Arts z Ovi Store

Dodano: 18.11.2010 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Gry, Newsy, Nokia

Ovi Store

To nie lada grat­ka dla wszys­t­kich fanów gier Elec­tron­ic Arts. Wirtu­al­ny sklep z dodatka­mi do tele­fonów Nokia — Ovi Store, udostęp­nił 300 tysię­cy dar­mowych pobrań takich tytułów, jak: EA Sports FIFA 2010, EA Sports FIFA World Cup 2010, Sim­C­i­ty Soci­eties czy też Sim City. Pełen wykaz dostęp­nych dar­mowych gier (jest ich aż 25!) zna­jdziecie w dal­szej częś­ci newsa. Dar­mowe pobra­nia z Ovi Store będą dostęp­ne na takie tele­fony, jak Nokia C6, Nokia 5800 Xpress­Mu­sic, Nokia X6 czy Nokia N95 8GB (pełen wykaz w dal­szej częś­ci).

Aplikacje Nokia: Podcatcher

Dodano: 06.11.2010 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Symbian^3, Nokia, Symbian^3

Podcatcher Nokia Podcacher

Słuchasz częs­to pocast’ów? – aplikac­ja Pod­catch­er na tele­fony Nokia jest dla Ciebie. Pozwala ona na lep­sze zarządzanie naszy­mi zasoba­mi do słucha­nia – pod­castów. Kole­jnym plusem aplikacji jest jej kom­paty­bil­ność z praw­ie każdym tele­fonem Nokia – Sym­bian S60v3, S60v5 oraz Symbian^3. Zapraszam do dar­mowego download’u.

Nokia Internet Radio dostępne dla kolejnych modeli (Nokia X2 i NokiaX3)

Dodano: 26.10.2010 Kategorie: Aplikacje S60v3, Nokia

Nokia Internet Radio

Nokia wypuś­ciła kole­jną aktu­al­iza­cję aplikacji Nokia Inter­net Radio, która tym razem przez­nac­zona jest dla tele­fonów z Series 40. Aplikac­ja jest dostęp­na w wer­sji beta i może­cie ją pobrać oczy­wiś­cie z dailymobile.pl.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002