GraphViewer — rozbudowany kalkulator Java

Dodano: 05.04.2009 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Newsy Tagi: ,

2_equations_xsinx scientific_calculator_paraboles1 thumb

GraphViewer to bardzo rozbu­dowany kalku­la­tor dla tele­fonów komórkowych wyposażonych w Javę. Aplikacja ta jest skierowana do osób wykonu­ją­cych bardzo złożone i ciężkie obliczenia matem­aty­czne. Poza stan­dar­d­ową funkcją kalku­la­tora — czyli liczenia, aplikacja GraphViewer potrafi także stworzyć skom­p­likowane wykresy.

GraphViewer z pewnoś­cią przyda się wszys­tkim zagorza­łym matem­atyką, zwłaszcza, że aplikacja jest dar­mowa i można ją pobrać tutaj. Jed­nak żeby w pełni przekonać się co do słuszności wgry­wa­nia aplikacji na swój tele­fon zachę­camy do przete­sowa­nia jej na swoim PClink.

Doom — klasyka gier teraz dla Androida (video)

Dodano: 01.04.2009 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android Tagi: ,

g1officialnewnew

Doom — klasy­czna gra dostępna przez długi czas na PC teraz została udostęp­niona także dla tele­fonów opar­tych o sys­tem Android. Grę można pobrać na Era G1 HTC Dream za darmo.

Zobacz szczegółowe video i dowiedz się więcej co ta gra może Ci zaofer­ować — a może dużo!

Nowy soft 3.0 dla iPhone — video

Dodano: 20.03.2009 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, iPhone, Newsy Tagi:

Ostat­nio pisałem na temat nowego softu wydanego przez Aplle. Tym razem chci­ałbym przed­stawić soft w na krótkim filmiku video.

Darmowa aplikacja od Allegro dla iPhona

Dodano: 19.03.2009 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, iPhone, Newsy Tagi: , ,

allegro-iphone-aplikacja

Alle­gro, czyli najwięk­sza plat­forma auk­cyjna w Polsce stworzyła spec­jalną, dar­mową aplikację dla wszys­t­kich posi­adaczy tele­fonu iPhone. Jak zapew­nia Alle­gro poruszanie się po ich por­talu za pomocą tej aplikacji będzie jeszcze łatwiejsze i szyb­sze. Pomimo tego, że iPhone nie ma aż tak wielkiej pop­u­larności wśród pol­s­kich klien­tów Alle­gro postanow­iło postawić właśnie na ten model telefonu.

Aplikacja ta posi­ada prak­ty­cznie wszys­tkie możli­wości jakie daje por­tal w wer­sji na PC. Oprócz przeglą­da­nia aukcji, kupowa­nia i wys­taw­ia­nia pro­duk­tów na sprzedaż Alle­gro dla iPhona ofer­uje także możli­wość wys­taw­ia­nia i przeglą­da­nia komen­tarzy. Pon­adto możemy korzys­tać z wielu kont na jed­nym tele­fonie. Inter­fejs jest łatwy i przy­jemny w użytkowaniu.

W najbliższym cza­sie Alle­gro ma zamiar wydać także spec­jalną aplikację do obsługi swo­jej plat­formy dla iPod Touch.

Aplikację tą możemy pobrać tutaj.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002