Yellix — wyświetla połączenia, jako znajomych z Facebook’a

Dodano: 10.12.2009 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Blackberry, HTC, Motorola, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Video Tagi: , , , ,

yellix

Yel­lix to aplikacja dla tele­fonów z sys­te­mem: Sym­bian S60v5, Sym­bian S60v3, Android, Win­dows Mobile, RIM, która jest zin­te­growana z Face­book­iem. Na czym polega dzi­ałanie tej aplikacji? Jest ono dosyć proste – poprzez aplikację Yel­lix nasza książka kon­tak­tów zostaje zin­te­growana ze zna­jomymi na Face­book’u. Kiedy dzwoni do Nas jakiś zna­jomy, który tym samym jest naszym zna­jomym na Face­book’u wyświ­et­lają się infor­ma­cje o tym użytkown­iku na wyświ­et­laczu tele­fonu (zdję­cie, sta­tus itp.).

Google Maps Navigation w wersji dla Android 1.6

Dodano: 23.11.2009 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Newsy Tagi: , , ,


Google Maps teraz dostępne w pełnej wer­sji na tele­fony z sys­te­mem Android 1.6 i wyższy.

Kilka tygodni po zaprezen­towa­niu Google Maps Nav­i­ga­tion w wer­sji Beta wraz  z dar­mową współpracą Google Maps na tele­fonach z Android 2.0. Teraz Google Maps Nav­i­ga­tion może być uru­chomiony na urządzeni­ach z Android 1.6 lub wyższy.

Via

BlackBerry Storm 2 — Need For Speed

Dodano: 10.11.2009 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Blackberry, Gry, Newsy, Video Tagi: , ,

BlackBerry-Storm2-Need-for-speed
Oto gra Need For Speed w wer­sji demon­stra­cyjnej odpalona na tele­fonie BlacBerry Storm 2. Jak widać grafika przed­stawia się całkiem przyz­woicie. Jeśli posi­adasz BlacBerry Storm 2 to chyba warto zakupić grę NFS. Póki co zobacz video w dal­szej części newsa.

Google Local Search for mobile — lokalna wyszukiwarka Google dla telefonów (video)

Dodano: 02.10.2009 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Pozostałe modele telefonów, Video Tagi: , , ,

google-local-search-for-mobile-01 google-local-search-for-mobile-02

Google wprowadz­iło nowe rozwiązanie skierowane do posi­adaczy tele­fonów komórkowych — lokalną wyszuki­warkę. Całość polega na wyszuki­wa­niu infor­ma­cji lokalnych — np. najbliższa stacja ben­zynowa, sklep czy też restau­racja. Infor­ma­cje te możemy znaleźć w naszym kom­put­erze, następ­nie przesłać dane na nasz tele­fon bądź też zapisać w swoim pro­filu Google. Gdy już jesteśmy w pobliżu danego miejsca lub też chcemy znaleźć na mapie gdzie zna­j­duje się szukane miejsce wystar­czy wejść na swój pro­fil Google i pobrać więcej infor­ma­cji na ten temat.

Sądzę, że w niedługim cza­sie możli­wości tej aplikacji znacznie się pow­ięk­szą, a co najważniejsze pow­ięk­szy się jej zasięg, bo jak na razie dostępna jest jedynie w USA i Chinach.

Zobaczmy co na temat lokalnej wyszuki­warki Google dla tele­fonów ma do powiedzenia Josh Siegel, Prod­uct Man­ager w dziale Google Mobile w dal­szej części newsa :)

iGoogle dla iPhone’a i Androida

Dodano: 13.06.2009 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Newsy, Video Tagi: , , ,

iGoogle to pro­dukt opra­cow­any oczy­wiś­cie przez firmę google. Jed­nak nie zawsze był on w pełni zop­ty­mal­i­zowany na potrzeby tele­fonów iPhone, oraz sys­temów Android. Teraz Google wprowadz­iło spec­jalną aplikacje wspo­ma­ga­jące poruszanie się po stronie iGooge za pomocą iPhone’a i tele­fonów Android. Aplikacja ta jest dostępna w 38 językach i została ona doskonale skon­fig­urowana, tak by móc pra­cować jeszcze szybciej.

Aby pobrać aplikację iGoogle dla tele­fonu iPhone, oraz mod­eli opar­tych o sys­tem Android należy wejść na stronę iGoogle.com w swoim tele­fonie, następ­nie musimy odnaleźć zakładkę o nazwie: “Try the new Mobile iGoogle!”- tam będziemy mogli pobrać pro­gram. Jeśli chcesz zobaczyć aplikację na swoim kom­put­erze, niestety nie uda się to — jest to niemożliwe.

Via

Pisanie w powietrzu — PhonePoint Pen, czyli kolejna wielka aplikacja

Dodano: 12.06.2009 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Aplikacje S60v3, Newsy, Video Tagi: , ,

Phone­Point Pen to jak na razie aplikacja w fazie testów, która może się okazać pewnego rodzaju przełomem wśród aplikacji mobil­nych. Phone­Point Pen daje możli­wość pisa­nia tek­stu w powi­etrzu, napisany tekst nie wyświ­etla się w powi­etrzu, ale na wyświ­et­laczu naszego tele­fonu. Warto zobaczyć jak wygląda ta aplikacja i posłuchać co mają do powiedzenia na jej temat autorzy pomysłu.

Via

SpeedAlarm — czyżby koniec z fotoradarami na drodze?

Dodano: 07.06.2009 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Newsy, Nokia, Video Tagi: , ,

speedalarm-fotoradar

Speedalarm nie można potrak­tować jako nor­malną aplikację, to co wyróż­nia właśnie ten pro­gram to jego użyteczność i szczytny cel (zwłaszcza dla kierow­ców) w postaci infor­mowa­nia poprzez tele­fon komórkowy o fotoradarach, suszarkach i wypadkach.

Cała akcja jest dosyć ciekawa choć nie jest pozbaw­iona minusów — żeby dowiedzieć się czy jakiś radar jest w pobliżu musimy mieć włąc­zony GPS w swoim tele­fonie, jeśli go nie posi­adasz musisz dokupić moduł GPS, co wiąże się z kosz­tami, kole­jna sprawa to komu­nikacja z ser­w­erem autoalarmu — żeby się połączyć musisz mieć także Inter­net w tele­fonie komórkowym — kole­jne koszty. I jak zapew­nia spot reklam­owy całość ma się zamknąć w 5 zł, co jak dla mnie jest ceną znacznie zaniżoną, bo Inter­net w tele­fonie komórkowym tani raczej nie jest.

Jak się sprawdzi pomysł pod nazwą speedalarm — oceń­cie sami oglą­da­jąc poniższe video i ścią­ga­jąc aplikację z ofic­jal­nej strony speedalarm.pl.

iWooble — zatrząść swoim… HTC

Dodano: 04.06.2009 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, HTC, Video Tagi: , , ,

iwobble-htc

iWob­ble to aplikacja dla miłośników HTC i czegoś jeszcze:) Przyz­nam się, że śmieszna ta aplikacja i rozbawi pewnie nie jedno grono facetów. iWob­ble została stwor­zona na potrzeby HTC Touch HD, ale główna potrzeba kryje się w męs­kich genach:) Jest to podobny pro­gram do iPhone iBoob, która już jakiś czas temu został stwor­zony na iPhone’a.

iWob­ble niestety jeszcze nie zostało udostęp­nione, ale jak możemy przeczy­tać na tym forum (link) będzie można ją pobrać praw­dopodob­nie pod koniec tygodnia.

Zobacz jak wygląda iWob­ble na demon­stra­cyjnym video.

Sky Map — nowa aplikacja dla Androida

Dodano: 18.05.2009 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, HTC, Newsy Tagi: , ,

Sky Map to aplikacja skierowana na tele­fony oparte o sys­tem oper­a­cyjny Google (w Polsce taki tele­fon to Era G1). Sky Map to nic innego jak mapa nieba, wskazu­jąca gwiaz­dozbiór. Twórcą mapy jest oczy­wiś­cie Google, które wyrasta “między­plan­e­tarnego planistę” tworząc mapy i plany ziemi, oceanu czy jak w tym przy­padku nieba.

Aplikacja jest do pobra­nia na stronie Android Market.

Sony Ericsson Xperia podłączony do PlayStation 3 (video)

Dodano: 25.04.2009 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Newsy, Sony Ericsson Tagi: ,

Myślisz sobie — nie, nie ma takiej możli­wości. Tele­fon zarządza­jący kon­solą do gier? Jed­nak dawno minęły czasy by tak pomyśleć, a co najważniejsze by to zrobić.

Sony Eric­s­son Xpe­ria to model tele­fonu bardzo rozwinięty ze względu na swoje możli­wości. W połącze­niu z taką aplikacją, jak: Mobil­eRe­mote 1.1, która łączy się z kon­solą do gier, czy też kom­put­erem poprzez Blue­tooth. Jak pod­kreślają testerzy aplikacja ta jest w pełni przys­tosowana do potrzeb tych urządzeń. Tele­fon w tym przy­padku może pełnić rolę myszki, pada itp.

O komu­nikacji tele­fonu z kom­put­erem pisałem już we wcześniejszym poście.

Via

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002