Google Nexus One i Quake 3

Dodano: 15.05.2010 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Gry, Video Tagi: , ,

Google Android Quake

Mogłoby się wydawać, że połącze­nie kul­towej gry PC z tele­fonem komórkowym, który pozbaw­iony jest fizy­cznej klaw­iatury nie wróży najlep­szych efek­tów. Jed­nak jesteś w błędzie jeśli tak właśnie myślisz – flirt Quake’a 3 z tele­fonem Google Nexus One wyposażonym w sys­tem Android 2.1 jest jak najbardziej udany – zobacz sam.

Weather HD – najlepszą aplikacją na iPad’a?

Dodano: 06.04.2010 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, iPhone, Newsy, Video Tagi: , ,

weather-hd-aplikacje-ipad

Świat powoli obie­gają kole­jne recen­zje, testy iPad’a. Oczy­wiś­cie główną zaletą tego urządzenia to możli­wość instalowa­nia aplikacji i rozwi­ja­nia swo­jego iPad’a. Jedną z ciekawszych propozy­cji jest aplikacja Weather HD – w świetny i niekon­wencjon­alny zobrazuje nam pogodę w wybranym miejscu na kuli ziem­skiej. Trailer aplikacji może­cie obe­jrzeć w dal­szej części newsa.

Digg w wersji dla Androida

Dodano: 03.04.2010 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, HTC Tagi: ,

digg-android-aplikacje

Digg.com, czyli odpowied­nik pol­skiego por­talu wykop.pl jest już dostępny na tele­fony z sys­te­mem Android. Oczy­wiś­cie aplikację możemy pobrać za darmo. Co ofer­uje aplikacja digg.com dla Androida? Przede wszys­tkim umożli­wia przeglą­danie „wykopów”, pon­adto możemy je komen­tować. Aplikacja Digg.com w wer­sji dla Androida świet­nie współpracuje z mod­e­lami o wyższej rozdziel­czości ekranu – np. Google Nexus One.

Google Translate for Animals — porozmawiaj ze swoim pupilem

Dodano: 01.04.2010 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Newsy, Video Tagi: , , ,

Google-Translate-for-Animals-Android

Google zadzi­wia, właśnie wprowadz­iło nową aplikację dla Androida — Google Trans­late for Ani­mals. Aplikacja ta pomaga w zrozu­mie­niu “zwierzęcej mowy” poprzez  wbu­dowany słownik. Google Trans­late for Ani­mals to słownik prosty w zas­tosowa­niu — włączasz aplikacje na swoim Androidzie, nagry­wasz zwierze a aplikacja tłu­maczy jego filo­zoficzne wywody. Jeszcze nie wierzysz, że taka aplikacja ist­nieje — sprawdź na poniższym video i prze­jdź do ofic­jal­nej strony Google, gdzie jest ona opisana.

Maemo 5 App: eCoach dla telefonu Nokia N900

Dodano: 22.03.2010 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Maemo, Nokia, Video Tagi: , ,

aplikacje-nokia-n900-ecoach-02

aplikacje-nokia-n900-ecoach-01

eCoach to bardzo rozbu­dowana aplikacja na tele­fony z sys­te­mem Maemo 5 – Nokia N900. eCoach to wirtu­alny trener twoich osiągów sportowych – aplikacja ta będzie mierzyć Twoją szy­bkość z jaką się poruszasz, dys­tans, a także puls serca – a wszys­tko to w cza­sie rzeczy­wistym. Dodatkowo aplikacja posi­ada zin­te­growane mapy Open Street Map, Google Maps oraz Vir­tual Earth – dzięki nim będziemy mieli szy­bki podgląd, gdzie właśnie się zna­j­du­jemy oraz będziemy mogli zobaczyć, jaką drogę już prze­byliśmy. Aplikacja eCoach dla tele­fonu Nokia N900 dzi­ała na zasadzie mon­i­toringu tren­ingów sportowych z możli­woś­cią zapisy­wa­nia tych danych i tworzenia z nich pamiętnika.

Aplikacja jest dar­mowa – link do źródła oraz video zna­jdziecie w dal­szej części newsa.

Nokia N900 kontrolerem helikoptera (video)

Dodano: 19.03.2010 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Maemo, Newsy, Nokia, Video Tagi: ,

nokia-n900-helikopter

Wiadomo, że sys­tem Maemo 5, wyko­rzys­tany w tele­fonie Nokia N900 ma potężne możli­wości. Nie sądz­iłem jed­nak, że potrafi on kon­trolować helikopter z wyko­rzys­tanie akcelerometru.

Download: Opera Mini 5 i Opera Mobile 10

Dodano: 18.03.2010 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Aplikacje JAVA, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Windows Mobile, Blackberry, LG, Motorola, Nokia Tagi: ,

Opera_Mobile_10_Nokia

Chcesz być jed­nym z 50 mil­ionów szczęśli­wych użytkown­ików mobil­nej przeglą­darki Opera? Nic prost­szego. Przeglą­darki Opera Mini 5 oraz Opera Mobile 10 to aplikacje w pełni dar­mowe. Teraz możesz je ściągnąć bezpośred­nio na swój  tele­fon z dailymobile.pl (linki do pobra­nia zna­jdziesz w dal­szej części newsa).

Opera Mini 5 i Opera Mobile 10 – pełna wersja już do pobrania

Dodano: 16.03.2010 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Aplikacje JAVA, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Windows Mobile, Blackberry, HTC, LG, Maemo, Motorola, Newsy, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Symbian, Windows Mobile Tagi: ,

opera-mobile-10-nokia

Dziś Opera Soft­ware ogłosiła finalną wer­sję dwóch najpop­u­larniejszych przeglą­darek na tele­fony komórkowe – Opera Mini 5 oraz Opera Mobile 10. Tym samym przeglą­darki wychodzą z wer­sji Beta i ofic­jal­nie stały się pełnymi wer­s­jami przeglą­darek mobil­nych dla tele­fonów z sys­te­mem Android, RIM, Java, LG, Motorola, Nokia (Sym­bian S60v3, S60v5), Sam­sung, Sony Eric­s­son, Win­dows Mobile.

Aplikacje JAVA: Formula1 2010 – bądź na bieżąco z F1

Dodano: 16.03.2010 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Aplikacje iPhone, Aplikacje JAVA, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Nokia, Samsung, Sony Ericsson Tagi: ,

Aplikacja Formula1 2010 to duży ukłon orga­ni­za­torów wyś­cigów F1 w stronę kibiców tego sportu. Z pomocą tego pro­gramu będziemy mogli się dowiedzieć czy Kubica zamyka już czołówkę czy jeszcze nie – aktu­al­iza­cja wyników na żywo pod­czas trwa­nia wyś­cigu. Aplikacja obsługi­wana jest przez więk­szość tele­fonów — aplikacja JAVA.

Opera Mini 5 Beta gotowa dla systemu Android (video)

Dodano: 11.03.2010 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Newsy, Video Tagi: , ,

Opera Mini, czyli najpop­u­larniejsza inter­ne­towa przeglą­darka na urządzenia mobilne, jest już dostępna dla sys­temu Android. Wprawdzie jest to wer­sja Beta, ale ostat­nia wer­sja przeglą­darki Opera dla Androida została wydana ponad rok temu – Opera Mobile 4.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002