Od 7 października płatności mobilne w sklepie Biedronka

Dodano: 06.10.2013 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Aplikacje Symbian^3, Aplikacje Windows Phone, Newsy, Windows Phone 8 Tagi: ,

Biedronka-płatności-mobilne

Już od najbliższego poniedzi­ałku (07–10-2013) klien­ci sieci mar­ketów Biedron­ka będą mogli płacić za swo­je zakupy z poziomu smart­fona. Taka innowa­cyj­na tech­nolo­gia będzie dostęp­na we wszys­t­kich sklepach sieci ale nie dla każdego klien­ta – dlaczego?

To będzie rewolucja! Mobilne płatności w Biedronce najpóźniej do końca czerwca

Dodano: 28.02.2013 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Aplikacje JAVA, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Symbian^3, Aplikacje Windows Mobile, Aplikacje Windows Phone, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , ,

Biedronka-płatności-mobilne

Szyku­je się wiel­ka rewoluc­ja i nie chodzi tylko o to, że sieć sklepów Biedron­ka, która do dziś nie przyj­mu­je innych płat­noś­ci poza gotówkowy­mi prze­jdzie na rozwiąza­nia mobil­nej płat­noś­ci. Chodzi także o to, że będzie to jed­no z najwięk­szych rozwiązań w mobil­nych płat­noś­ci­ach, jakie kiedykol­wiek pojaw­iło się w Polsce.

Instagram dla Androida wkrótce. Będzie lepszy od wersji na iOS?

Dodano: 12.03.2012 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Aplikacje iPhone, iPhone, Newsy Tagi: , , ,

Nie raz pisal­iśmy o plotkach doty­czą­cych niezwyk­le pop­u­larnej aplikacji dla sys­te­mu iOS która niebawem zostanie udostęp­niona wszys­tkim użytkown­ikom Androi­da. Twór­cy aplikacji w spec­jal­nym wywiadzie przed­staw­ili kil­ka ciekawych fak­tów. 

Nowe Infinity Blade z zupełnie nowym pomysłem [Video + Zapowiedź]

Dodano: 09.03.2012 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Tapety iPhone, Winodws Phone 7

Przy okazji wczo­ra­jszej prezen­tacji iPa­da swo­ją mini zapowiedź miała kole­j­na gra z serii Infin­i­ty Blade od Epic, twór­ców takich hitów jak Gears of War. Ten­denc­ja prezen­tacji nowej odsłony gry pod­czas zapowiedzi kole­jnego urządzenia Apple wyda­je się być nową trady­cją. 

Marketplace Winodws Phone 7 rośnie w siłę!

Dodano: 13.01.2011 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Windows Mobile, Newsy, Windows Mobile, Winodws Phone 7

Windows Phone 7 marketplace

Sys­tem Win­dows Phone 7 choć nadal jest świeżynką na rynku teleko­mu­nika­cyjnym to stale pow­ięk­sza swo­ją ofer­tę poprzez dostęp w nowych tele­fonach komórkowych i rozwi­ja­niu dostęp­nych aplikacji. Rynek aplikacji w Win­dows Phone 7 ma się dobrze i rośnie w siłę.

Cannonball — gra dla Symbian, iOS, Android oraz Bada OS [video]

Dodano: 25.10.2010 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Aplikacje Symbian^3, Gry, iPhone, LG, Motorola, Newsy, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Symbian^3, Video

Cannonball

Can­non­ball to zabaw­na gra stwor­zona przez wytwórnie Polar­bit. Jest ona już dostęp­na dla tele­fonów Nokia z sys­te­mem Symbian^3 a także dla Androidów, iPhone’ów oraz wkrótce dla tele­fonów z sys­te­mem Bada OS. Gra pole­ga na zestrze­le­niu jak najwięk­szej iloś­ci statków, za które dosta­je­my dodatkowe punk­ty. Jeśli chcesz zobaczyć, jak wyglą­da gra Can­non­ball na Nokii to zapraszam do obe­jrzenia video w dal­szej częś­ci.

Aplikacje Android: TweetDeck – szybki dostęp do kont Twitter, Facebook czy Buzz

Dodano: 13.10.2010 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Newsy, Video

TweetDeck

Tweet­Deck jest aplikacją na Androi­da, która umożli­wi Nam bard­zo szy­b­ki dostęp do kont na Twit­terze, Facebook’u, Google Buzz czy też Foursquare. Aplikac­ja dzi­ała bard­zo sprawnie i umożli­wia nie tylko przeglą­danie najnowszych wpisów, ale także odpisy­wanie na nie czy też dodawanie zdjęć wraz z lokaliza­cją. Zobacz­cie z bliska, jak wyglą­da aplikac­ja Tweet­Deck na Androi­da w prezen­tacji video.

Demotywatory, Mistrzowie oraz Komixxy na Androida

Dodano: 05.10.2010 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, HTC, Samsung, Sony Ericsson Tagi: , ,

KaeMDe

KaeMDe to pol­s­ka aplikac­ja skierowana do użytkown­ików tele­fonów z Androi­dem. Dzię­ki temu proste­mu pro­gramowi w łatwy i prosty sposób może­my przeglą­dać takie strony, jak: demotywatory.pl, mistrzowie.org oraz komixxy.pl. Jak dobrze wiemy wszys­tkie te strony cieszą się dużą oglą­dal­noś­cią, z pewnoś­cią samej aplikacji także przy­będzie fanów, ponieważ jest dar­mowa.

SpeedAlarm w wersji Bada OS

Dodano: 23.09.2010 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Newsy, Samsung Tagi: ,

SpeedAlarm

Choć sys­tem Bada OS nie jest na razie pop­u­larny wśród pro­du­cen­tów tele­fonów, z pewnoś­cią zysku­je sobie dużą grupę entuz­jastów na jed­nym mod­elu tele­fonu – Sam­sung Wave. Ta infor­ma­c­ja nie mogła prze­jść bez echa dla twór­ców aplikacji SpeedAlarm, która na pol­skim rynku zako­rzeniła się na dobre. Zobaczmy zatem, jak pol­s­ka pro­dukc­ja może udo­bruchać fanów Bada OS?

Samsung bada Developers Challenge

Dodano: 17.05.2010 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Newsy, Samsung Tagi: , , ,

Konkurs Samsung Bada OS

Sam­sung bada Devel­op­ers Chal­lenge jest to konkurs przez­nac­zony dla devel­op­erów tworzą­cych aplikację mobilne. Choć bada OS to nowy sys­tem oper­a­cyjny, który dopiero pojawi się na rynku warto zain­tere­sować się to plat­for­mą choć­by ze względy na nagrody – pula wynosi 2,7 mil­iona dolarów, a wygry­wa 300 osób!

Co należy zro­bić by wziąć udzi­ał w konkur­sie i jakie dokład­nie nagrody zostały przewidziane w tym konkur­sie przeczy­tasz w dal­szej częś­ci wpisu.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002