Nowa forma promowania wojsk Stanów Zjednoczonych

Dodano: 25.03.2012 Kategorie: Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Newsy Tagi: ,

Armia Amerykańska jako jedna z nielicznych potrafi doskonale pro­mować się poprzez pro­dukty mul­ti­me­di­alne takie jak gry  czy spec­jalne aplikacje. Kole­jną formą pro­mowa­nia wojsk Stanów Zjed­noc­zonych w niedalekiej przyszłości będzie spec­jalna aplikacja przez­nac­zona dla użytkown­ików Androida oraz iOS.

Instagram coraz bardziej otwiera się na Androida

Dodano: 25.03.2012 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, iPhone, Newsy Tagi: , ,

Szum medi­alny dookoła Android­owej wer­sji niezwykle pop­u­larnej aplikacji Insta­gram rośnie z dnia na dzień. Twórcy zrozu­mieli że naprawdę wiele osób posi­ada­ją­cych urządze­nie z zielonym robo­cikiem czeka na ich pro­dukt, postanow­ili więc, że stworzą spec­jalną stronę inter­ne­tową na której każdy chętny będzie mógł dołączyć do grona osób które w dniu pre­miery jako pier­wsze zostaną poin­for­mowane o wyda­niu programu. 

Instagram dla Androida wkrótce. Będzie lepszy od wersji na iOS?

Dodano: 12.03.2012 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Aplikacje iPhone, iPhone, Newsy Tagi: , , ,

Nie raz pisal­iśmy o plotkach doty­czą­cych niezwykle pop­u­larnej aplikacji dla sys­temu iOS która niebawem zostanie udostęp­niona wszys­tkim użytkown­ikom Androida. Twórcy aplikacji w spec­jal­nym wywiadzie przed­staw­ili kilka ciekawych faktów. 

Prezentacja Angry Birds Space [Video + Zapowiedź]

Dodano: 10.03.2012 Kategorie: Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Aplikacje S60v5, Aplikacje Symbian^3, Aplikacje Windows Phone, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , ,

Angry Birds stało się już marką samą w sobie. Rovio ze swoim tytułem spraw­iło, że ludzie ustaw­iali się w kole­jkach by kupić smart­fony na którym będą mogli grać we wkur­zone ptaki. Po długim cza­sie, wielu aktu­al­iza­c­jach oraz mnóstwa różnych wer­sji doczekaliśmy się nowej części gry umiejs­cowionej w kosmosie.

Nowa odsłona iOS przyniesie integrację z facebookiem [Plotka]

Dodano: 07.03.2012 Kategorie: Aplikacje iPhone, iPhone, Newsy Tagi: , , , ,

Dziwi fakt braku funkcji jaką jest inte­gracja face­booka z urządza­ni­ami z iOS, jest jed­nak szansa że usługa ta pojawi się już niebawem w najnowszej odsłonie sys­temu od Apple. 

Apple dziękuje wszystkim!

Dodano: 03.03.2012 Kategorie: Aplikacje iPhone, iPhone, Newsy, Tablety Tagi: , ,

Długo oczeki­wana chwila 25 mil­iar­dowego pobra­nia aplikacji z App­Store dosłownie kilka chwil temu dokon­ała się.To his­to­ryczne wydarze­nie w którym udział wzięli wszyscy ci, którzy choć raz w życiu pobrali cokol­wiek ze sklepu z aplikac­jami dla urządzeń mobil­nych Apple’a. Każdej tej jed­nos­tce z osobna Apple składa ogromne podziękowania.

TVN Player [Recenzja]

Dodano: 04.02.2012 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, iPhone, Recenzje, Testy Dailymobile.pl Tagi: , , ,

Kole­jna, Pol­ska aplikacja ofer­u­jąca dar­mowy dostęp do wielu pro­gramów, filmów i seri­ali od dłuższego czasu sztur­muje urządzenia z Androi­dem oraz iOS. Czy warto posi­adać ją w spisie swoich zain­stalowanych aplikacji? Odpowiedź na te pytanie zna­jdziecie w pełnym rozwinię­ciu wpisu. 

Beta mobilnego Steam’a wystartowała [Galeria]

Dodano: 27.01.2012 Kategorie: Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Gry Tagi: , , ,

Beta testy aplikacji Steam znanej prawie wszys­tkim grac­zom na całym świecie wys­tar­towała właśnie dla urządzeń z Androi­dem oraz iOS. Czym tak naprawdę jest mobilna wer­sja Steam’a i co zro­bić by ją zdobyć? Zapraszam do przeczy­ta­nia wpisu!

Instagram dla Windows Phone? [Plotka]

Dodano: 23.01.2012 Kategorie: Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Winodws Phone 7 Tagi: , ,

Insta­gram, aplikacja bijąca reko­rdy pop­u­larności w App­Store, oczeki­wana przez sze­rokie grono użytkown­ików sys­temu Android. Praw­dopodob­nie prędzej pojawi się na tele­fonach z sys­te­mem Win­dows Phone 7 niż na użadzeni­ach z Androidem.

Jailbreak Untethered dla urządzeń z procesorem A5

Dodano: 21.01.2012 Kategorie: Aplikacje iPhone, iPhone, Newsy, Tablety Tagi: , , , ,

Jail­break Unteth­ered po długim cza­sie dostępny również dla wszys­t­kich użytkown­ików najnowszych zabawek od Apple. Z pewnoś­cią ucieszy wielu posi­adaczy iPada 2 z najnowszym opro­gramowaniem iOS 5 oraz  użytkown­ików iPhone’a 4S.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002