Aktualizacja Aparatu Google dodaje możliwość zdalnego uwalniania migawki poprzez smartwatcha

Dodano: 10.07.2014 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Newsy Tagi: , , , ,

camera-Android-Wear

Najnowsza aktu­al­iza­c­ja aplikacji fotograficznej stwor­zonej przez Google pozwala na wykony­wanie zdjęć smart­fonem poprzez naciśnię­cie ekranu uprzed­nio sparowanego inteligent­nego zer­ag­ka.

Yo — najprostszy komunikator w historii

Dodano: 20.06.2014 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Newsy Tagi: , , ,

yo

Yo.

Z Launcher — Launcher na Androida stworzony przez… Nokię

Dodano: 19.06.2014 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Newsy, Nokia, Zapowiedzi Tagi: , ,

nokia-zlauncher
Nokia przed­staw­iła swój nowy pro­jekt — launch­er nazy­wa­ją­cy się Z Launch­er, stwor­zony z myślą o plat­formie Android. Intere­su­jące!

SwiftKey 5 dla Androida od teraz całkowicie za darmo

Dodano: 11.06.2014 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Newsy Tagi: , ,

SwiftKey-5-630x350

SwiftKey 5 to jed­na z najlep­szych aplikacji klaw­iatur dla sys­te­mu Android. Z pewnoś­cią każdego ucieszy to, że od dzisi­aj moż­na z niej korzys­tać całkowicie za dar­mo.

Euroflorist — internetowa kwiaciarnia na ekranie smartfona

Dodano: 03.06.2014 Kategorie: Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Aplikacje Windows Phone Tagi: , , , ,

florist

Euroflorist to aplikac­ja na smart­fony, która pozwala na zamówie­nie buki­etu kwiatów i wysłanie go na wskazany adres.

Nokia HERE może trafić na Androida i iOS

Dodano: 05.05.2014 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , ,

here-nokia

Nowy zarząd Nokii to nowe plany na przyszłość. Już ter­az może­my się o tym przekon­ać — wyglą­da na to, że w przyszłoś­ci usłu­gi Nokia HERE trafią w postaci aplikacji na sys­te­my oper­a­cyjne będące konkurencją dla Win­dows Phone’a 8.1.

Aplikacje Android, iPhone: Nudno – zagraj w 2048 – ta gra odmieni Twoje życie

Dodano: 20.04.2014 Kategorie: Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Gry, HTC, Huawei, iPhone, LG, Samsung, Sony Tagi: , ,

2048-android

Może to trak­tować dosłown­ie lub w przenośni ale gra 2048 rzeczy­wiś­cie odmieni Wasze życie – gra jest banal­nie pros­ta, zabi­ja wol­ny czas, niesamowicie wcią­ga a przy tym nie jest iry­tu­ją­ca i moty­wu­je do dal­szego dzi­ała­nia. Czym jest i jak się gra w 2048?

Programujesz aplikacje na Androida? Powinieneś pojawić się w tym miejscu!

Dodano: 15.03.2014 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Newsy, Nokia, Zapowiedzi Tagi: , ,

nokia-x-developers

Jak wiado­mo Nokia na ostat­nich tar­gach MWC w Barcelonie zaprezen­towała rodz­inę smart­fonów Nokia X, które będą bazować na sys­temie oper­a­cyjnym Android. Z racji wejś­cia w nowy (jak dla Nokii) sys­tem oper­a­cyjny, fir­ma postanow­iła zad­bać o edukację dewelop­erów w przys­tosowa­niu aplikacji pod smart­fony Nokia X.

CyanogenMod Installer zdjęty z Google Play

Dodano: 28.11.2013 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Newsy Tagi: , , , ,

CyanogenMod-Logo-700x450

Aplikac­ja Cyanogen­Mod Installer trafiła do Sklepu Play dwa tygod­nie temu, lecz już ter­az została ona usunię­ta ze sklepu z aplikac­ja­mi mobil­nego sys­te­mu Google’a. Dlaczego?

CyanogenMod Installer trafia do Google Play

Dodano: 13.11.2013 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Newsy Tagi: , ,

original

Cyanogen­Mod to najbardziej pop­u­lar­na nie­ofic­jal­na dys­try­buc­ja sys­te­mu Android. Od ter­az trafi do jeszcze szer­szego grona osób za sprawą aplikacji Cyanogen­Mod Installer, której zadaniem jest uproszcze­nie pro­ce­su insta­lacji.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002