Ranking sprzedaży pokrowców Krusell — kwiecień 2009

Dodano: 05.05.2009 Kategorie: Akcesoria - pozostałe, Akcesoria Nokia, Newsy Tagi: ,

krusell95136_1

Kole­jny miesiąc, a wraz z nim kole­jny rank­ing sprzedaży pokrow­ców wyko­nany przez szwedzką firmę, sprzeda­jącą właśnie akce­so­ria do komórek — Krusell.

Tym razem na pier­wsze miejsce wysunęła się Nokia 3109, która jest dostępna oczy­wiś­cie w naszym kraju. Pozy­cja tego mod­elu może tłu­maczyć wiele — po pier­wsze oznakę kryzysu na rynku — firmy zamaw­ia­jące tele­fony komórkowe starają się ciąć koszty, a co za tym idzie tną wydatki również na tele­fony komórkowe, wybier­a­jąc tańsze, alter­naty­wne mod­ele. Druga przy­czyna wysok­iej popytu na pokrowce do Nokii 3109 to aspekt typowo finan­sowy — model ten jest tani, łatwy i powiedzmy sobie szcz­erze — prosty, ale ład­nie wyglą­da­jący. Oczy­wiś­cie jeśli mamy do wyboru kilka mod­eli tele­fonów, zazwyczaj wybier­amy Nokię — wielu może się z tym nie zgodzić, ale dla wielu Nokia to firma utożsamiona przede wszys­tkim z wysoką jakoś­cią i porząd­nym wyko­naniem — z racji na to nie dziwi też, że 6 mod­eli spośród 10 przed­staw­ionych w poniższym zestaw­ie­niu w to właśnie Nokia.

Duży skok można zauważyć także przy Nokii 5800 Xpress­Mu­sic — z 8 miejsca (w zeszłym miesiącu) na 3 miejsce w tym miesiącu. Potwierdza to opinie, że 5800 XM to model antykryzysowy, a ostat­nie dane przed­staw­ione przez Nokię (mil­ion sprzedawanych Nokii 5800 Xpress­Mu­sic miesięcznie) nie są wys­sane z palca.

Oto Top 10 sprzedaży pokrow­ców wg. firmy Krusell za kwiecień 2009:

Zeemote JS1 — bezprzewodowy kontroler do gier dla Era G1 (video)

Dodano: 07.04.2009 Kategorie: Akcesoria - pozostałe, Android, HTC, Newsy Tagi: , , ,

g1-zeemote-20090406-500

Zeemote JS1 to bezprze­wodowy kon­troler do gier. Skierowany on jest głównie do pasjonatów gier, w których należy dosyć dużo oper­ować klaw­iaturą lub joy­stick­iem tele­fonu. Doty­chczas ten wspo­ma­gacz gier był wyko­rzys­tany w starszych mod­elach tele­fonów komórkowych. Tym razem pro­jek­tanci Zeemote JS1 dos­tosowali go na potrzeby najnowszego tele­fonu z Androi­dem — Era G1 (HTC Dream). Bezprze­wodowy Joy­stick łączy się z tele­fonem dzięki tech­nologii Bluetooth.

Poniższe video ukazuje przykład­owe funkcjonowanie Zeemote JS1 dla Era G1.

Motorola T325 Bluetooth – kolejny przenośny, bezprzewodowy głośnik

Dodano: 19.03.2009 Kategorie: Akcesoria - pozostałe, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , ,

Po pre­mierze głośnika Sony Eric­s­son MS500 swoją pre­mierę zapowiedział nowy bezprze­wodowy głośnik zapro­jek­towany przez Motorolę. Póki co jed­nak głośnik Motoroli jest zapowiedzią, a zostanie on wydany w najbliższych miesiącach.

Motorola w kon­struowa­niu głośnika T325 Blue­tooth skupiła się raczej na funkcji zestawu głośnomówiącego, niż na odt­warza­niu muzyki. Głośnik będzie miał za zadanie wspo­ma­ganie kom­fortu roz­mowy w niesprzy­ja­ją­cych do tego warunk­ach (np. pod­czas jazdy samochodem).

Motorola T325 Blue­tooth praw­dopodob­nie będzie współpra­cować z każdym tele­fonem wydanym przez Motorolę i wyposażonym w Blue­tooth. Cena będzie podana w najbliższych miesiącach.

Nowe głośniki bezprze­wodowe do tele­fonu komórkowego zaczyna być powoli tren­dem wśród pro­dukcji akce­soriów do komórek. Prak­ty­cznie w jed­nym cza­sie pojaw­iły się infor­ma­cję o pro­dukcji takich akce­soriów przez dwie wielkie firmy. Praw­dopodob­nie do tego grona w najbliższym cza­sie dołączy dal­sza część wiel­kich graczy na rynku tele­fonii komórkowej.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002