LG G3 QuickCircle — akcesorium do smartfona, który oficjalnie jeszcze nie został pokazany

Dodano: 22.05.2014 Kategorie: Akcesoria - pozostałe, Android, LG, Newsy, Video Tagi: , , , , ,

LG_G3_QuickCircle_Case_Metallic_Black_500

Pre­miera  LG G3 jeszcze nie miała miejs­ca, lecz nie jest to żad­ną przeszkodą dla Kore­ańczyków, by już ter­az zaprezen­tować funkcjon­al­ny pokrowiec stwor­zony z myślą o tym tele­fonie.

Case dla Zupełnie Nowego HTC One to coś, czego jeszcze nie było

Dodano: 09.03.2014 Kategorie: Akcesoria - pozostałe, Android, HTC, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , ,

holeytc

@Evleaks udostęp­nił nowe zdję­cie, które przed­staw­ia spec­jal­nego case’a dla nad­chodzącego HTC One. Czegoś podob­ne­go nie widzi­ałem nigdy…

Scentee pozwoli wywąchać powiadomienia

Dodano: 26.10.2013 Kategorie: Akcesoria - pozostałe, Akcesoria iPhone, Android, iPhone, Newsy Tagi: , ,

scentee

Korzys­ta­jąc ze smart­fonów uży­wamy wielu zmysłów: dotyku, wzroku, czy słuch. Japończykom udało się stworzyć małe urządze­nie, które pozwala na wyko­rzys­tanie jeszcze jed­nego: zapachu.

Zrób to sam: funkcyjne podstawki NFC pod telefon

Dodano: 16.06.2013 Kategorie: Akcesoria - pozostałe, Akcesoria iPhone, Akcesoria Nokia, Android, Newsy, Testy Dailymobile.pl Tagi: , ,

NFC to tech­nolo­gia pozwala­ją­ca na komu­nikację zbliże­niową pomiędzy urządze­niem wyposażonym w odpowied­ni czyt­nik a czipem NFC. Dziś pokaże­my Wam, jak niewielkim nakła­dem pra­cy wykon­ać własne pod­staw­ki pod tele­fon, które poz­wolą zau­tomaty­zować niek­tóre czyn­noś­ci.

Jakie akcesoria będziemy mogli dokupić do Samsunga Galaxy S4?

Dodano: 16.03.2013 Kategorie: Akcesoria - pozostałe, Android, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Z myślą o swoim najważniejszym smart­fonie, Sam­sung wypuś­cił całą ser­ię nowych akce­soriów, jak np. wagi łazienkowe (to nie żart!). Przyjrzymy się im w tym tekś­cie.

HTC Mini — mała komórka jako akcesorium do smartfona?

Dodano: 27.01.2013 Kategorie: Akcesoria - pozostałe, Android, HTC, Newsy Tagi: , , , , , , ,

W Chi­nach pojaw­ił się pro­dukt przez­nac­zony wyłącznie na ten rynek. Jest to HTC Mini — bezprze­wodowa słuchawka, która wyglą­da jak przes­tarza­ła komór­ka. Czy to ma sens?

GameKlip — zmień telefon w przenośną konsolę!

Dodano: 07.08.2012 Kategorie: Akcesoria - pozostałe, Android, Gry, Video Tagi: , , , , ,

Granie na naszych smart­fonach za pomocą przy­cisków dotykowych nie należy do najwygod­niejszych rozwiązań. Z pomocą jed­nak nad­chodzi GameK­lip, urządze­nie genialne w swo­jej pros­to­cie.

Sposób na ekran dotykowy w rękawiczkach

Dodano: 24.11.2011 Kategorie: Akcesoria - pozostałe Tagi:

Zbliża się zima a wielu z nas posi­adaczy smart­fonów z dotykowym ekranem wyko­naneym w tech­nologii pojem­noś­ciowej nie chce zmarznąć w zimne dni. Prob­lem pojaw­ia się wtedy gdy chce­my ode­brać połącze­nie lub zro­bić z tele­fonem cokol­wiek innego mając założone rękaw­icz­ki.

WildCharge — elegancka ładowarka dla wymagających

Dodano: 28.03.2010 Kategorie: Akcesoria - pozostałe, Akcesoria iPhone, iPhone, Newsy, Video Tagi: , ,

wildcharge-iphone

Wild­Charge to iście gadże­cia­rs­ka ład­owar­ka do urządzeń elek­tron­icznych, w tym tele­fonów iPhone. Prezen­tu­je się bardziej ele­gancko niż Pow­er­mat, ale za to jest nieco mniej funkcjon­al­na – obsługu­je tylko wybrane mod­ele tele­fonów i żeby z niej sko­rzys­tać musimy posi­adać spec­jal­ny pokrowiec na dany mod­el tele­fonu. Zobacz­cie sami na video.

Powermat — mata ładująca wszystkie telefony (video)

Dodano: 18.02.2010 Kategorie: Akcesoria - pozostałe, Akcesoria iPhone, Akcesoria Nokia, Video Tagi: , ,

powermat

Daw­id Gat­ti – pol­s­ki wysłan­nik na tar­gach w Barcelonie przy­go­tował ciekawy wywiad oraz prezen­tację urządzenia do bezprze­wodowego ład­owa­nia baterii w tele­fonie — Pow­er­mat. Rozwiązanie jest bard­zo intere­su­jące i co najlep­sze, taka ład­owar­ka powin­na być uni­w­er­sal­nym rozwiązaniem dla wszys­t­kich tele­fonów – jed­na ład­owar­ka do wszys­t­kich mod­eli tele­fonów – to chy­ba wiz­ja o której marzy każdy. Zapraszam do obe­jrzenia video relacji z MWC 2010.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002