Nokia SU-33W — obszerny test video

Dodano: 14.01.2010 Kategorie: Akcesoria Nokia, Newsy, Nokia, Opinie, testy, Video Tagi: , , ,

nokia-mobile-tv-receiver-su_33w

Nokia SU-33W to przenośny odbiornik telewizji mobil­nej. Jest to dodatek (akce­so­ria) do tele­fonów Nokia. Dzięki temu odbiornikowi już w tej chwili możemy odbierać syg­nał telewiz­yjny w kilku najwięk­szych mias­tach Pol­ski na ekranach swoich tele­fonów komórkowych. Daje on możli­wość oglą­da­nia pro­gramów telewiz­yjnych nadawanych w sys­temie DVB-H.

Choć telewizja mobilna fazę rozk­witu ma dopiero przed sobą, warto zobaczyć, jak dzi­ała to w prak­tyce. Bardzo wycz­er­pu­jącego testu dokonał użytkownik YouTube o nicku jakubd2, który dokonał testu odbiornika telewiz­yjnego Nokia SU-33W wraz z połącze­niem tele­fonu Nokia E75. Na teś­cie można zaob­ser­wować jakość odbier­anego syg­nału, funkcjonowanie urządzenia oraz kom­po­nenty wchodzące w skład zestawu odbiornika telewizji mobilnej.

Zapraszam do testu odbiornika Nokia SU-33W i tele­fonu Nokia E75.

Mobidapter — mobilny pendrive

Dodano: 22.05.2009 Kategorie: Akcesoria Nokia, Newsy, Video Tagi: , ,

Często zdarza się tak, że chcemy wysłać jakiś plik ze swo­jego tele­fonu na kom­puter. I co się okazuje, że jeśli nie mamy właśnie kabla USB do podłączenia tych dwóch urządzeń lub jeśli nie mamy obsługi Blue­tooth w tele­fonie lub kom­put­erze, albo PC nie slotu na karty pamięci. Mamy w tym momen­cie duży problem.

Z pomocą przy­chodzi Mobidapter, czyli mobilny adapter do przesyłu infor­ma­cji bezpośred­nio z komórki na naszego pendrive’a. Urządze­nie to wyko­rzys­tuje do tej czyn­ności slot kart pamięci w tele­fonie. W tym momen­cie rzuca się jedno pytanie — ile tele­fonów komórkowych ma już ukryty slot karty pamięci pod obudową?

Sądzę, że minusów tego adaptera jest więcej, jed­nakże jeśli komuś to nie przeszkadza urządze­nie jest w miarę prak­ty­czne. Zobacz jak to wszys­tko wygląda na video.

Ranking sprzedaży pokrowców Krusell — kwiecień 2009

Dodano: 05.05.2009 Kategorie: Akcesoria - pozostałe, Akcesoria Nokia, Newsy Tagi: ,

krusell95136_1

Kole­jny miesiąc, a wraz z nim kole­jny rank­ing sprzedaży pokrow­ców wyko­nany przez szwedzką firmę, sprzeda­jącą właśnie akce­so­ria do komórek — Krusell.

Tym razem na pier­wsze miejsce wysunęła się Nokia 3109, która jest dostępna oczy­wiś­cie w naszym kraju. Pozy­cja tego mod­elu może tłu­maczyć wiele — po pier­wsze oznakę kryzysu na rynku — firmy zamaw­ia­jące tele­fony komórkowe starają się ciąć koszty, a co za tym idzie tną wydatki również na tele­fony komórkowe, wybier­a­jąc tańsze, alter­naty­wne mod­ele. Druga przy­czyna wysok­iej popytu na pokrowce do Nokii 3109 to aspekt typowo finan­sowy — model ten jest tani, łatwy i powiedzmy sobie szcz­erze — prosty, ale ład­nie wyglą­da­jący. Oczy­wiś­cie jeśli mamy do wyboru kilka mod­eli tele­fonów, zazwyczaj wybier­amy Nokię — wielu może się z tym nie zgodzić, ale dla wielu Nokia to firma utożsamiona przede wszys­tkim z wysoką jakoś­cią i porząd­nym wyko­naniem — z racji na to nie dziwi też, że 6 mod­eli spośród 10 przed­staw­ionych w poniższym zestaw­ie­niu w to właśnie Nokia.

Duży skok można zauważyć także przy Nokii 5800 Xpress­Mu­sic — z 8 miejsca (w zeszłym miesiącu) na 3 miejsce w tym miesiącu. Potwierdza to opinie, że 5800 XM to model antykryzysowy, a ostat­nie dane przed­staw­ione przez Nokię (mil­ion sprzedawanych Nokii 5800 Xpress­Mu­sic miesięcznie) nie są wys­sane z palca.

Oto Top 10 sprzedaży pokrow­ców wg. firmy Krusell za kwiecień 2009:

Nokia SU-33W Mobile TV Receiver (video)

Dodano: 05.05.2009 Kategorie: Akcesoria Nokia, Nokia, Zapowiedzi Tagi: , ,

nokia-mobile-tv-receiver-su_33w

Wczo­raj pisałem o odbiorniku Nokia SU-33W Mobile TV Receiver, dzisiaj dodaje filmik przed­staw­ia­jący pracę telewizji mobil­nej na tele­fonie Nokia 5800 Xpress­Mu­sic. Jak można zauważyć jakość oglą­da­nia pro­gramów nie jest zła, a do tego dochodzi taki dodatek, jak: pro­gram TV.

Według mnie całkiem sym­pa­ty­czne i zachę­ca­jące do użytkowa­nia rozwiązanie. Oczy­wiś­cie w naszym kraju będzie trzeba trochę poczekać, ale chyba warto będzie.

Zapraszam do obe­jrzenia filmiku video zna­j­du­jącego się poniżej.

Nokia Mobile TV Receiver SU-33W — mobilna telewizja w telefonie (foto)

Dodano: 04.05.2009 Kategorie: Akcesoria Nokia, Newsy, Nokia Tagi: , ,

nokia-5800-and-nokia-mobile-tv-receiver-su-33w-01

Pomimo tego, że w Polsce dopiero niedawno został wyło­niony dostawca telewizji mobil­nej w Polsce to na zachodzie taka usługa jest już dostępna. Telewizja mobilna to z pewnoś­cią jedna z bardziej intrat­nych gałęzi roz­woju funkcjon­al­ności tele­fonii komórkowej w najbliższym cza­sie. Dzięki telewizji mobil­nej będziemy mogli oglą­dać telewizję gdzie chcemy i kiedy chcemy.

Niestety to odbioru telewizji będzie nam potrzebne dodatkowe urządze­nie — w przy­padku Nokii jest to Nokia Mobile TV Receiver SU-33W. Odbiornik ten jest kom­paty­bilny z 4 mod­e­lami tele­fonów — Nokia E75, Nokia N73, Nokia N85, a także model o którym ofic­jalna strona Nokii nie wspom­ina, ale jak można zobaczyć poniżej na tes­tach sprawnie sobie radzi — mowa tutaj o Nokii 5800 Xpress­Mu­sic.

Co daje Nam odbiornik telewizji mobil­nej Nokia SU-33W:

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002