Jak założyć folię ochronną na wyświetlacz iPhone’a

Dodano: 26.03.2010 Kategorie: Akcesoria iPhone, iPhone, Video Tagi: ,

iphone-screen-protector

Wydawałoby się, że taka czyn­ność jak zakładanie folii ochron­nej na wyświ­et­lacz tele­fonu to bardzo prosta sprawa. Jed­nak z pominię­ciem kilku istot­nych kroków możemy już po chwili folię wyrzu­cić do kosza. Poniższe video w sposób instruk­tażowy pokazuje, jak poprawnie założyć folię ochronną na iPhone’a oraz jak przy­go­tować tele­fon do założe­nia takiej folii.

Tęczowa obudowa z kryształami Swarovskiego do iPhone’a

Dodano: 04.03.2010 Kategorie: Akcesoria iPhone, iPhone Tagi: ,

Kwes­tia tzw. case’ów czy też mówiąc po pol­sku — obu­dowy do tele­fonów iPhone to niekończąca się his­to­ria — pow­stało ich tysiące. Nie każdy posi­adacz tele­fon firmy Apple jest jed­nak skłonny by wymienić swoją obu­dowę na lep­szą, ład­niejszą i bardziej este­ty­czną. A co byś­cie powiedzieli gdyby była to lus­trzana obu­dowa z 50 krysz­tałkami Swarovskiego w tęc­zowym kolorze — zobacz­cie sami.

Powermat — mata ładująca wszystkie telefony (video)

Dodano: 18.02.2010 Kategorie: Akcesoria - pozostałe, Akcesoria iPhone, Akcesoria Nokia, Video Tagi: , ,

powermat

Dawid Gatti – pol­ski wysłan­nik na tar­gach w Barcelonie przy­go­tował ciekawy wywiad oraz prezen­tację urządzenia do bezprze­wodowego ład­owa­nia baterii w tele­fonie — Pow­er­mat. Rozwiązanie jest bardzo intere­su­jące i co najlep­sze, taka ład­owarka powinna być uni­w­er­sal­nym rozwiązaniem dla wszys­t­kich tele­fonów – jedna ład­owarka do wszys­t­kich mod­eli tele­fonów – to chyba wizja o której marzy każdy. Zapraszam do obe­jrzenia video relacji z MWC 2010.

iPad 3G z bliska

Dodano: 03.02.2010 Kategorie: Akcesoria iPhone, iPhone, Newsy, Video Tagi: , , ,

ipad-3g

iPad to nowy pro­dukt zaprezen­towany przez Apple – przez więk­szość zwany tabletem, przez garstkę ludzi rozwinię­tym urządze­niem z możli­woś­cią czy­ta­nia ebooków, korzys­ta­nia z Inter­netu poprzez WiFi, oglą­da­nia filmów w jakości HD itp. iPad ma być pro­duk­tem przeło­mowym – niczym wprowadze­nie pier­wszego iPhone’a czy Maca na rynek – czy tak będzie? Okaże się już w najbliższym czasie.

Póki co na świecie trwa szał infor­ma­cyjny doty­czący iPada – por­tale prześ­ci­gają się w kole­jnych infor­ma­c­jach na temat tabletu. iPad dostępny będzie w dwóch wer­s­jach – WiFi lub WiFi + 3G. Każdy z Nas raczej wie, na czym polega połącze­nie z siecią WiFi, dlat­ego też chci­ałbym nieco bardziej rozwinąć wątek na temat iPad 3G.

iPad 3G to droższa wer­sja tabletu od Apple – ceny rozpoczy­nają się od 629$ (16GB) poprzez wer­sję opty­malną  729$ (32GB) do naj­droższej wer­sji z pamię­cią 64GB – 829$. iPad 3G będzie umożli­wiał łącze­nie się z Inter­netem z wyko­rzys­taniem karty microSIM, którą dys­try­bucją zajmą się oper­a­torzy komórkowi. Tak więc dla lep­szego zobra­zowa­nia sytu­acji – jesteśmy w mieś­cie i dzi­ała Nam Inter­net bezprze­wodowy odbier­any poprzez WiFi, niestety zmuszeni jesteśmy prze­nieść się poza obręb miasta, gdzie nie odbiera sieć WiFi – wtedy z pomocą przy­chodzi możli­wość odbioru Inter­netu poprzez sieć 3G.

Dragon Dictation – transkrypcja głosowa dla iPhone’a – darmowa i użyteczna

Dodano: 09.12.2009 Kategorie: Akcesoria iPhone, Aplikacje iPhone, iPhone, Newsy, Video Tagi: ,

dragon-dictation-1dragon-dictation-3

Dragon Dic­ta­tion to świetna aplikacja, która przez­nac­zona na tele­fony iPhone 3G i iPhone 3GS. Opisu­jąc krótkie zas­tosowanie tej aplikacji można powiedzieć, że dzi­ała ona na zasadzie zapisy­wa­nia głosu w formie tek­stowej. Tak więc – uruchami­amy aplikację Dragon Dic­ta­tion i następ­nie nagry­wamy swój głos, a pro­gram przek­sz­tałca głos w tekst i to co przed chwilą powiedzieliśmy możemy zobaczyć na ekranie naszego iPhone’a. Oprócz funkcjon­al­ności aplikacji, jest dodatkowy plus – aplikację można pobrać za darmo na swój tele­fon z .

Telefon iPhone jako kostium dla człowieka?

Dodano: 26.10.2009 Kategorie: Akcesoria iPhone, iPhone, Video Tagi: ,

iPhone-Costume

Pier­wszy na świecie “dzi­ała­jący” kostium dla człowieka, który jest przed­staw­iony jako tele­fon iPhone. Na pomysł stworzenia takiego iPhone’a wpadli Reko Rivera i John Savio, którzy stworzyli właśnie takie nadzwycza­jny model “chodzącego tele­fonu”. A oto specy­fikacja kostiumu iPhone — ekran 42 cale (niczym najnowsza Nokia:), bate­ria 1.5 godziny w try­bie uży­wa­nia. Oczy­wiś­cie “chodzący iPhone” jest połąc­zony poprzez złącze USB z rzeczy­wistym tele­fonem iPhone. Zobacz­cie sami jak wygląda tego rodzaju telefon.

iRing — biżuteria dla posiadaczy telefonu iPhone

Dodano: 06.10.2009 Kategorie: Akcesoria iPhone, Galeria, iPhone, Newsy Tagi: , ,

iRing-for-iPhone-1

iRing to kon­cepcja biżu­terii stwor­zona na spec­jalne zamówie­nie firmy Apple. Ma to być pewnego rodzaju gadżet, który będą mogli wyko­rzys­tać w sposób bardzo funkcjon­alny posi­adacze tele­fonów iPhone oraz odt­warza­czy muzy­cznych iPod. iRing, czyli tłu­macząc na pol­ski iPierś­cionek to nic innego jak łącznik blue­tooth pomiędzy tym urządze­niem a naszym iPhone’m. Za pomocą iRing będziemy mogli dos­tosować nasz odt­warzacz muzy­czny w tele­fonie — proste prawda.

iPhone I.D. Case — coś dla biznesmenów

Dodano: 01.10.2009 Kategorie: Akcesoria iPhone, iPhone, Video Tagi: , ,

iPhone I.D. Case to pokrowiec przez­nac­zony do tele­fonów iPhone 3G / 3GS. Szcz­erze mówiąc nie wiem dokład­nie czy taki case różni się czymś od nor­mal­nych pokrow­ców, oprócz tego, że umieścimy w nim wiz­ytówki lub też karty banko­ma­towe. Pokrowiec to raczej gadżet i uzu­pełnie­nie kolekcji pokrow­ców do swo­jego iPhone’a — jeśli ktoś kolekcjonuje.

iPhone I.D. Case pomieści dwie karty płat­nicze lub też wiz­ytówki. Pon­adto obu­dowa będzie chronić tylną, a także przed­nią część tele­fonu, która jak wiem, zwłaszcza w iPhone’ie podatna jest na wszelkiego rodzaju zarysowania.

Warto chyba jed­nak zobaczyć na video, jak przed­stawia się taki “unikalny” pokrowiec do “niezwykłego” telefonu.

iPhone: BioLogic Bike Mount — zabezpieczy Twojego iPhone’a

Dodano: 24.09.2009 Kategorie: Akcesoria iPhone, iPhone, Newsy, Video Tagi: , , ,

Biologic_BikeMount_for_iPhone_biologic

Bio­Logic Bike Mount to wodoo­d­porna i odporna na wstrząsy obu­dowa do tele­fonu iPhone. Oczy­wiś­cie przez­nac­zona jest dla row­erzys­tów. Myślę, że nie tylko dla ekstremal­nych row­erzys­tów jeżdżą­cych po górach — na pol­s­kich dro­gach można znaleźć takie góry na jezdni, że nie jeden alpin­ista by się przestraszył.

iPhone 3G / 3GS w wersji Hello Kitty

Dodano: 18.09.2009 Kategorie: Akcesoria iPhone, Galeria, Newsy Tagi: , ,

iphone-3gs-hello-kitty-14

Hello Kitty to motyw prze­jaw­ia­jący się w wielu for­mach i na wielu płaszczyz­nach. Twórcy tzw. casów (obu­dowy) do tele­fonów zade­cy­dowali, że warto byłoby stworzyć obu­dowę z wzor­nictwem Hello Kitty na iPhone’ie. Efekty możemy zobaczyć sami.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002