Apple Watch – to nie kolejne one more big thing

Dodano: 10.09.2014 Kategorie: Akcesoria iPhone, Aplikacje iPhone, iPhone, Newsy Tagi: ,

apple-watch

One more thing – powiedzi­ał Tim Cook i wtedy zaprezen­tował coś nowego iZe­garek, czyli Apple Watch. Za nami kon­fer­enc­ja Apple, na której zaprezen­towane zostały aż trzy nowe pro­duk­ty – iPhone 6, iPhone 6 Plus oraz zegarek Apple Watch. Moż­na śmi­ało stwierdz­ić, że jeśli chodzi o nowe smart­fony to pre­miera odbyła się już dobry miesiąc temu a wczo­ra­jszy dzień był tylko ofic­jal­nym potwierdze­niem wszys­t­kich plotek. Skup­my się zatem na nowoś­ci­ach 🙂

Scentee pozwoli wywąchać powiadomienia

Dodano: 26.10.2013 Kategorie: Akcesoria - pozostałe, Akcesoria iPhone, Android, iPhone, Newsy Tagi: , ,

scentee

Korzys­ta­jąc ze smart­fonów uży­wamy wielu zmysłów: dotyku, wzroku, czy słuch. Japończykom udało się stworzyć małe urządze­nie, które pozwala na wyko­rzys­tanie jeszcze jed­nego: zapachu.

Zrób to sam: funkcyjne podstawki NFC pod telefon

Dodano: 16.06.2013 Kategorie: Akcesoria - pozostałe, Akcesoria iPhone, Akcesoria Nokia, Android, Newsy, Testy Dailymobile.pl Tagi: , ,

NFC to tech­nolo­gia pozwala­ją­ca na komu­nikację zbliże­niową pomiędzy urządze­niem wyposażonym w odpowied­ni czyt­nik a czipem NFC. Dziś pokaże­my Wam, jak niewielkim nakła­dem pra­cy wykon­ać własne pod­staw­ki pod tele­fon, które poz­wolą zau­tomaty­zować niek­tóre czyn­noś­ci.

Statyw do smartfonów Nokia N8, Nokia N9, Nokia Lumia 800

Dodano: 08.01.2012 Kategorie: Akcesoria iPhone, Akcesoria Nokia, iPhone, Nokia, Opinie, testy Tagi: , , , ,

Nokia N8 statyw

Jak­iś czas temu potrze­bowałem do swo­jej Nokii N8 staty­wu. Wybór padł na jeden z mod­eli dostęp­nych na aukcji inter­ne­towej. Statyw ten nada­je się do więk­szoś­ci nowoczes­nych smart­fonów i z pewnoś­cią nie jest on ogranic­zony tylko do mod­eli fińskiego pro­du­cen­ta. Oto kil­ka moich prze­myśleń doty­czą­cych tego właśnie staty­wu – zapraszam do dal­szej częś­ci wpisu.

iPhone jak prawdziwy aparat

Dodano: 04.01.2012 Kategorie: Akcesoria iPhone, iPhone, Zapowiedzi Tagi:

Aplikac­je do tworzenia i obrób­ki zdjęć częs­to w połącze­niu z aparatem w iUrządzeni­ach tworzą niesamowite, zapier­a­jące dech w pier­si zdję­cia pros­to z tele­fonu. Dla wielu fanów takiej formy uwiecz­ni­a­nia chwili ten gad­get to obow­iązkowy dodatek do ich smart­fona.

iPhone 4 White od dzisiaj w 26 krajach

Dodano: 28.04.2011 Kategorie: Akcesoria iPhone, iPhone, Newsy Tagi:

iPhone 4 white colour

Po długich speku­lac­jach kiedy pow­stanie, gdzie i czy w ogóle pow­stanie, fir­ma Apple zamy­ka usta wszys­tkim niedowiarkom – iPhone 4 w białej wer­sji kolorysty­cznej od dzisi­aj jest już dostęp­ny w 26 kra­jach. Czy znalazła się wśród nich Pol­s­ka?

iPad 2, jako najdroższy magnes na lodówkę [zdjęcia]

Dodano: 24.03.2011 Kategorie: Akcesoria iPhone, iPhone, Tablety Tagi:

iPad 2 Smart Cover

Jeśli macie wolne 499$ by wydać je na iPad’a 2, a do tego 39$ na tzw. Smart Cov­er, czyli najnowszą pokrowiec do iPad’a, wtedy może­cie w łatwy i szy­b­ki sposób zamienić swój tablet na magnes na lodówkę. Zobaczmy jak to wyglą­da i jak dzi­ała?

58 calowy stół podłączony do iPhone’a [video]

Dodano: 03.11.2010 Kategorie: Akcesoria iPhone, iPhone, Newsy, Video

Table connect for iPhone

58 calowy stół podłąc­zony do iPhone’a – to nie żart, to najnowszy pro­jekt dla fanów Apple i świetne narzędzie dla devel­op­erów aplikacji na iPhone’a. Stół może­my podłączyć pod iPhone’a 4, ale dzi­ała również z mod­elem 3GS wyposażonym w iOS4. Pon­ad­to nie jest to tylko ekran, który przesyła dane z tele­fonu na „stół”. Posi­a­da on niewąt­pli­wy plus – ekran jest dotykowy i może­my na nim pra­cow­ać tak samo jak na swoim tele­fonie. Zobacz­cie sami na demon­stracji video w dal­szej częś­ci wpisu.

iPhone 4 z fizyczną klawiaturą QWERTY już dostępny!

Dodano: 06.09.2010 Kategorie: Akcesoria iPhone, Galeria, iPhone, Newsy Tagi: , ,

iPhone 4 physical keyboard

Dla więk­szoś­ci z Nas wygląd zewnętrzny najnowszego iPhone’a jest rzeczy­wiś­cie unikalny, jed­nakże cały czas ist­nieje na świecie duża rzesza ludzi, którzy na siłę chcieli­by znaleźć w najnowszym jabłkowym smart­fonie fizy­cznej klaw­iatu­ry, która zep­suła­by całą jego unikalność. Jak się okazu­je, jest i na to rozwiązanie – właśnie zaprezen­towano fizy­czną klaw­iaturę QWERTY, którą może­my dołączyć do tele­fonu iPhone 4.

WildCharge — elegancka ładowarka dla wymagających

Dodano: 28.03.2010 Kategorie: Akcesoria - pozostałe, Akcesoria iPhone, iPhone, Newsy, Video Tagi: , ,

wildcharge-iphone

Wild­Charge to iście gadże­cia­rs­ka ład­owar­ka do urządzeń elek­tron­icznych, w tym tele­fonów iPhone. Prezen­tu­je się bardziej ele­gancko niż Pow­er­mat, ale za to jest nieco mniej funkcjon­al­na – obsługu­je tylko wybrane mod­ele tele­fonów i żeby z niej sko­rzys­tać musimy posi­adać spec­jal­ny pokrowiec na dany mod­el tele­fonu. Zobacz­cie sami na video.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002