Apple Watch – to nie kolejne one more big thing

Dodano: 10.09.2014 Kategorie: Akcesoria iPhone, Aplikacje iPhone, iPhone, Newsy Tagi: ,

apple-watch

One more thing – powiedzi­ał Tim Cook i wtedy zaprezen­tował coś nowego iZe­garek, czyli Apple Watch. Za nami kon­fer­enc­ja Apple, na której zaprezen­towane zostały aż trzy nowe pro­duk­ty – iPhone 6, iPhone 6 Plus oraz zegarek Apple Watch. Moż­na śmi­ało stwierdz­ić, że jeśli chodzi o nowe smart­fony to pre­miera odbyła się już dobry miesiąc temu a wczo­ra­jszy dzień był tylko ofic­jal­nym potwierdze­niem wszys­t­kich plotek. Skup­my się zatem na nowoś­ci­ach 🙂

Pozostałe wiadomości

iPhone 6 ze świecącym logiem Apple?

Dodano: 10.06.2014 Kategorie: iPhone, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Boitier-iPhone-6-Front

Kole­jny wyciek zdjęć obu­dowy iPhone’a 6 wskazu­je na to, że otrzy­ma świecące logo z tyłu obu­dowy. Fajny bajer czy zbęd­ny dodatek?

Apple zaprezentowało iOS 8

Dodano: 03.06.2014 Kategorie: iPhone, Newsy Tagi: , , ,

140602155130-sot-apple-unveils-ios-8-00002630-story-tablet

Pod­czas kon­fer­encji WWDC Apple przed­staw­iło kole­jną wer­sję sys­te­mu oper­a­cyjnego dla swoich urządzeń mobil­nych. Została oznac­zona cyfrą 8 i wprowad­zone przez nią zmi­any nie są tak duże, jak w przy­pad­ku iOS‑a 7.

Apple wykupiło Beats za 3 miliardy dolarów

Dodano: 29.05.2014 Kategorie: iPhone, Newsy Tagi: ,

beats

Beats, słyn­ny pro­du­cent sprzę­tu audio, został prze­ję­ty przez Apple za kwotę 3 mil­iardów dolarów.

Touch ID trafi do wszystkich nowych smartfonów i tabletów Apple’a

Dodano: 27.05.2014 Kategorie: iPhone, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

iphone5s

Touch ID, czyli czyt­nik linii papi­larnych wbu­dowany w przy­cisk Home znany z iPhone’a 5S trafi do wszys­t­kich tegorocznych smart­fonów i tabletów Apple’a.

Samsung, LG i Apple rozważają wykorzystanie szafirowego szkła w wyświetlaczach smartfonów

Dodano: 24.05.2014 Kategorie: Android, iPhone, LG, Newsy, Samsung Tagi: , , ,

sapphire

Szafirowe szkło to taki rodzaj szkła, który cechu­je się zdu­miewa­ją­co dużą odpornoś­cią. Na tyle dużą, że pan­ele Goril­la Glass wypada­ją przy nim po pros­tu bla­do. Sam­sung, LG i Apple zas­tanaw­ia­ją się nad jego uży­ciem w swoich smart­fonach.

Apple sprzedało już 500 milionów iPhone’ów

Dodano: 26.03.2014 Kategorie: iPhone, Newsy Tagi: , , , , ,

iphonez

iPhone’a moż­na kochać lub nien­aw­idz­ić, lecz każdy przyz­na, że jest to rodz­i­na smart­fonów, która w 2007 roku zmieniła zasady gry. Ter­az, w sie­dem lat po pre­mierze pier­wszego z nich sprzedało się już pon­ad 500 tele­fonów komórkowych Apple’a.

Plotka: Apple w przyszłym roku pokaże większego iPada

Dodano: 23.12.2013 Kategorie: iPhone, Newsy, Tablety, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

213

Na razie Apple ofer­u­je table­ty w dwóch rozmi­arach: z ośmio- i dziesię­ciocalowym ekranem. Plot­ka głosi, że w przyszłym roku ta fir­ma zaprezen­tu­je kole­jnego, więk­szego iPa­da.

iPad Air i iPad Mini 2 — tablety Apple’a ewoluują

Dodano: 25.10.2013 Kategorie: iPhone, Newsy, Tablety Tagi: , , , ,

wireless_hero

Apple zaprezen­towało światu dwa nowe iPady - jeden z nich to Mini 2, a dru­gi to iPad Air. O ile w przy­pad­ku pier­wszego nikt nie powinien mieć wąt­pli­woś­ci co do Co takiego się kry­je pod tą nową nazwą?

Złoty Samsung Galaxy S4 — skoro Apple ma to i Samsung chce mieć

Dodano: 25.09.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: ,

Samsung Galaxy S4 Gold edition

W sieci pojaw­iły się pier­wsze zdję­cia złotego Sam­sun­ga Galaxy S4. Przy­pom­ni­jmy, że dwa tygod­nie temu Apple zapowiedzi­ało swój nowy mod­el iPhone 5S, który dostęp­ny jest także w wer­sji złotej. Jak wyni­ka z obserwacji: co ma Apple, chce mieć i Sam­sung. Jed­nak to nie wszys­tko na tem­at mod­elu Sam­sung Galaxy S4 Gold otóż…

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002