Acer Switch 10 FHD
Jeszcze kilka­naś­cie miesięcy temu wszyscy rzu­cali się na tablety inter­ne­towe, które wyróż­ni­ały się dużym ekranem obsługi­wanym przez dotyk. Jed­nak teraz przyszła moda na tablety hybry­dowe. Cóż to takiego? Jest to połącze­nie dotykowego wyświ­et­lacza oraz fizy­cznej klaw­iatury. W prak­tyce może zastąpi lap­top, i dzięki temu tablety hybry­dowe są coraz pop­u­larniejsze. w Polsce mamy kilka mod­eli do wyboru…

W tej chwili klienci w Polsce mogą wybrać tablet hybry­dowych w różnych cenach i to niekoniecznie tylko topowych producentów

Acer switch 10

To jeden z najpop­u­larniejszych tabletów hybry­dowych, które można kupić w Polsce. Ja sam z niego korzys­tam i jestem bardzo zad­owolony z jego funkcjon­al­ności. Jedynie cza­sami wychodzi mi z przeglą­darki i muszę przestawić tablet w stan uśpi­enia. Ten błąd pojawi się tylko wtedy, gdy jest podłąc­zona klaw­iatura.

Acer Switch 10
wyróż­nia się 10,1-calowym ekranem o rozdziel­czości 1280x800 pik­seli. Jakość barw i kolorów jest naprawdę dobra, a i bez prob­lemu możemy z niego korzys­tać w słoneczne dni. Jest to możliwe dzięki zas­tosowa­niu tech­nologii IPS, która zapew­nia sze­rokie kąty widzenia oraz dobry kon­trast. Użytkownik do dys­pozy­cji ma sys­tem oper­a­cyjny Win­dows 8.1 wraz z roczną licencją na pakiet biurowy Office. Dzięki temu na table­cie możemy z powodze­niem uru­chomić plik Worda, Excela, Pow­ert­Pointa, czy PDF.

Praw­idłowe dzi­ałanie Acer Switch 10 zapew­nia 4-rdzeniowy pro­ce­sor Intel Atom Z3735F, układ graficzny Intel Graph­ics HD oraz 2 GB RAM. Na wszelkie dane jest 32 GB, ale do dys­pozy­cji jest także slot microSD. W samej klaw­iaturze może być jeszcze dysk twardy o 500 GB. Z powodze­niem na tym urządze­niu uru­chomimy gry.

Ale to nie koniec dodatkowych funkcji. Switch 10 w obu­dowie skrywa także kamerę 2 Mpix, Blue­tooth 4.0, WiFi, mini HDMI, microUSB oraz aku­mu­la­tor 5910 mAh. Klaw­iatura mocow­ana jest za pomocą zatrza­sków oraz mag­nesu. Uch­wyt jest mocny. W sprzedaży jest dostępna także wer­sja z 3G.

ASUS T100

ASUS T100

Jest to jeden z najpoważniejszych konkuren­tów dla Acer Switch. Tablet hybry­dowy ASUS T100 to naprawdę ciekawy sprzęt, który ma taki sam rozmiar ekranu. Wyświ­et­lacz IPS o przekąt­nej 10,1 cali obsługuje rozdziel­czość 1366x768 pik­seli. Sys­tem oper­a­cyjny to również Win­dows 8.1. Jego praw­idłowe funkcjonowanie zapewni 4-rdzeniowy pro­ce­sor Intel Atom Z3740 o częs­totli­wości tak­towa­nia zegara 1,3 GHz, układ graficzny Intel HD Graph­ics oraz 2 GB pamięci oper­a­cyjnej RAM. Na dane oraz aplikacje zarez­er­wowano 32 GB lub 64 GB, w zależności od wer­sji. Tablet obsługuje także slot microSD do 64 GB. W obu­dowie o wymi­arach 263 x 171 x 10.5 mm umieszc­zono także moduł WiFi, Blue­tooth, micro­HDMI, microUSB, jack 3.5 mm oraz aku­mu­la­tor litowo-polimerowy o pojem­ności 8060 MAh.

Allview WI10N

Allview WI10N

Allview to rumuńska marka sprzętu elek­tron­icznego, która kilka tygodni temu zade­bi­u­towała w Polsce. I od razu z wieloma urządzeni­ami, a kilka­naś­cie dni temu zaprezen­towano pier­wszy tablet hybry­dowy marki Allview. Jest to model Allview WI10N, który wyróż­nia się dopinaną klaw­iaturą. Jest to podobne rozwiązanie, co w Switch 10, czyli magnes oraz zatrza­ski. Dzięki temu ekran z klaw­iaturą naprawdę mocno się ze sobą trzyma.

Allview WI10N to również 10,1-calowy wyświ­et­lacz, który obsługuje rozdziel­czość 1280x800 pik­seli. Pro­du­cent zde­cy­dował się na zain­stalowanie sys­temu oper­a­cyjnego Win­dows 8.1 Bing z paki­etem biurowym Office 365 Per­sonal. Jest to roczna licencja.

Za codzi­enną, praw­idłową prace odpowiada 4-rdzeniowy pro­ce­sor Intel Atom Z3735G o częs­totli­wości tak­towa­nia zegara 1,83 GHz, układ graficzny Intel HD Graph­ics oraz 1 GB RAM. Na dane oraz aplikacje przez­nac­zono 16 GB. oczy­wiś­cie taka ilość nie “powala na kolana”, ale do dys­pozy­cji jest także slot microSD oraz 1 TB danych w chmurze.

Użytkownik, który zde­cy­duje się na zakup Allview WI10N będzie miał do dys­pozy­cji port microUSB, jack 3.5 mm, WiFi 802.11 b/g/n, Blue­tooth 4.0. Do dys­pozy­cji są także dwie kamery 2 oraz 0,3 Mpix, Długą pracę tabletu hybry­dowego ma zapewnić aku­mu­la­tor o pojem­ności 6000 mAh.

Allview WI10N do najlże­jszych nie należy. Waga urządzenia to 625,7g oraz 1100 g z klawiaturą.

Col­orovo CityTab Supreme 10.1

Col­orovo CityTab Supreme 10.1 to tablet hybry­dowy marki Col­orovo, która należy do firmy ABC Data. Jest to jeden z pier­wszych tego typu urządzeń, które pojaw­iło się w sprzedaży w Polsce. Jego kon­strukcja jest nieco inna od konkurencji, bo oparta jest na etui, które można trochę złożyć i ustawić w taki sposób, aby tablet wyglą­dał jak lap­top. Jed­nak to rozwiązanie nie jest najlepsze.

Col­orovo CityTab Supreme 10.1 pracuje pod kon­trolą sys­temu oper­a­cyjnego Win­dows 8.1. Oczy­wiś­cie użytkownik otrzyma także dostęp do chmury oraz rocznej licencji na pakiet biurowy Office 365 Per­sonal. Wszys­tkie treści można redagować za pomocą klaw­iatury fizy­cznej oraz ekra­nowej. Ta pier­wsza zde­cy­dowanie lep­iej wypada w prak­tyce, ponieważ pozwala na znaczne szyb­sze pisanie.

Kluc­zowym ele­mentem tego urządzenia jest dotykowy wyświ­et­lacz IPS o przekąt­nej 10,1 cali i rozdziel­czości 1280x800 pik­seli. Jest to stan­dar­d­owe rozwiązanie, które spotkamy również u konkurencji. Moc obliczeniową zapew­nia 4-rdzeniowy pro­ce­sor Intel Atom Z3740D o częs­totli­wości tak­towa­nia do 1,5 Ghz, karta graficzna Intel HD Graph­ics oraz 2 GB RAM. Wbu­dowana pamięć wynosi 32 GB lub 64 GB, w zależności od wer­sji. Te dane można zapełnić plikami, ale także mate­ri­ałami zre­al­i­zowanymi za pomocą aparatu fotograficznego 2 Mpix oraz 5 Mpix. W obu­dowie Col­orovo CityTab Supreme 10.1 jest także WiFi (802.11 b/g/n), Blue­tooth 4.0 oraz obsługa modemów 3G.

GOCLEVER INSIGNIA 1010 BUSINESS

Goclever Insignia 1010 Business

Pro­dukt poz­nańskiej firmy tech­no­log­icznej to niemal taki sam model, jak Col­orovo CityTab Supreme 10.1. Kon­strukcja tabletu hybry­dowego Goclever Insignia 1010 Busi­ness jest iden­ty­czna, a sama specy­fikacja tech­niczna jest dokład­nie taka sama. Widać, że marki Col­orovo oraz Goclever kupiły to samo rozwiązanie. Wygląd jest dokład­nie taki sam.

Goclever Insignia 1010 Busi­ness to przede wszys­tkim 10,1-calowy ekran IPS o rozdziel­czości 1280x800 pik­seli. Praw­idłowe dzi­ałanie sys­temu oper­a­cyjnego Win­dows 8.1 zapew­nia 4-rdzeniowy pro­ce­sor Intel Atom Z3740D o tak­towa­niu zegara do 1,83 GHz, karta graficzna Intel HD Graph­ics oraz 2 GB RAM. Wbu­dowana pamięć wynosi 32 GB, ale do dys­pozy­cji jest także slot microSD oraz 1 TD danych w chmurze. Tablet współpracuje z kar­tami do 64 GB.

W obu­dowie tabletu Goclever Insignia 1010 Busi­ness umieszc­zono również kartę WiFi 802.11 b/g/n, Blue­tooth 4.0, microUSB, jack 3.5 mm, głośniki, modem 3G, wejś­cie OTG oraz aku­mu­la­tor o pojem­ności 80000 mAh. Według pro­du­centa ma poz­wolić na 6 godzin inten­sy­wnej pracy.

Ciekawe? Podziel się!