iPhone 6

iPhone 6

Szykuje się kole­jne wielkie święto dla wszys­t­kich fanów marki Apple – nad­chodzi wielkimi krokami iPhone 6. Jego nie­ofic­jalna przed pre­miera właśnie trwa w sieci, gdzie snują się różne domysły na temat tego kiedy, gdzie i w jakiej formie ma trafić do klien­tów iPhone 6?

Pier­wsza kwes­tia, która wyszła w ostat­nich dni­ach to sprawa pre­miery. Według wielu źródeł iPhone 6 miałby zostać zaprezen­towany przez ekipę Toma Cooka z Apple już 9 wrześ­nia, nato­mi­ast 19 wrześ­nia miałby trafić do sprzedaży. Praw­dopodob­nie sprzedaż nie wys­tar­tuje w tym samym cza­sie na całym glo­bie ale do tego już nas przyzwycza­iła firma z nad­gryzionym jabłkiem.

Bazu­jąc na wcześniejszych doniesieni­ach stwierdzić można, że iPhone 6 będzie wyz­nawał starą zasadę big­ger, stronger, faster czyli to co amerykanie kochają najbardziej. Nowy smart­fon ma mieć szyb­szy pro­ce­sor, cieńszą obu­dowę i więk­szy wyświ­et­lacz o przekąt­nej 4,7 cala.

Co więcej pod hasłem nowych mod­eli iPhone’a mają się kryć dwa urządzenia – jeden smart­fon 4,7 cala i drugi o przekąt­nej ekranu 5,5 cala. Takie wyświ­et­lacze będą wyma­gały także zwięk­szenia obję­tości baterii – o tym także pomyśleli inżynierowie Apple – pro­ponu­jąc baterię 2100mAh.

Obo­jęt­nie co by się nie dzi­ało w głowach fanów marki – iPhone 6 sprzeda się jak świeże bułeczki i co do tego chyba nikt nie ma wąt­pli­wości? A jeśli jeszcze je masz – pro­ponuje zakład o 1000 zł, że będzie kole­jny rekord

Ciekawe? Podziel się!