large-live-folder-collapsed_thumb_0CC5B49F

 

Na ofic­jal­nym blogu Microsoftu pojaw­iła się lista nowych funkcji, które zna­jdziemy w aktu­al­iza­cji GDR1 dla sys­temu Win­dows Phone 8.1.

Zaczni­jmy od tego, że Microsoft zamierza nauczyć Cor­tany - asys­tenta głosowego na wzór Siri — paru nowych języków. Trafi w wer­sji beta do użytkown­ików Chin i Wielkiej Bry­tanii, a w Indi­ach, Kanadzie i Aus­tralii pojawi się w wer­sji alfa. Oczy­wiś­cie, parę usprawnień zostanie dodanych do amerykańskiej Cortany.

wp_ss_20140712_0001_thumb_15246894

 

Dla nas z pewnoś­cią ważniejszą infor­ma­cją jest to, że w GDR1 zna­jdziemy tzw. Żywe Fold­ery. Są to fold­ery zna­j­du­jące się na ekranie głównym, które mogą być utwor­zone poprzez prze­ciąg­nię­cie jed­nego kafelka na drugi. Ich wygląd oraz sposób tworzenia prezen­tuje się dużo lep­iej od aplikacji Foldery.

RecentPlays_thumb_1C8F8C67

Kole­jne nowości to: przepro­jek­towana aplikacja Xbox Music, nowa kafelka Sklepu Win­dows Phone przed­staw­ia­jąca nazwy i ikony pop­u­larnych aplikacji. Aplikacja służąca do wysyła­nia wiado­mości SMS poz­woli na zaz­naczanie wielu SMS-ów oraz przekazy­wanie ich dalej. Nie­ofic­jalne infor­ma­cje wspom­i­nają także o inte­gracji z komu­nika­torem Face­booka. Apps Cor­ner to z kolei sposób na ukrycie niek­tórych funkcji smart­fona przed niepowołanymi użytkown­ikami. Oczy­wiś­cie, Microsoft zapew­nia także o wprowadze­niu kilku usprawnień związanych z bez­pieczeńst­wem i wydajnością.

Via/Via

Ciekawe? Podziel się!