Motorola-logo

Według nowych doniesień kole­jnym smart­fonem należą­cym do linii urządzeń Nexus zostanie pro­dukt Motoroli.

Motorola co prawda nie stworzyła jeszcze ani razu smart­fona oznac­zonego jako Nexus. Może to zaskaki­wać. A to z powodu, że Motorola przez kilka lat była w rękach Google’a. Co prawda Motorola Moto X była twor­zona w ścisłej współpracy z pozostałymi odd­zi­ałami giganta z Moun­tain View, lecz nie została przy­dzielona do linii Nexus. Inaczej ma być z jed­nym z przyszłych smart­fonów tej firmy.

Do Inter­netu prze­dostały się infor­ma­cje na temat Motoroli Shamu (nazwa tym­cza­sowa). Rzekomo taki smart­fon miałby posi­adać wyświ­et­lacz o przekąt­nej 5,9″, czyt­nik linii papi­larnych oraz topowe podze­społy staw­ia­jące ją w ścisłej czołówce najwyda­jniejszych komórek. Wcześniej ist­nie­nie Motoroli Shamu potwierdził log błędu sys­te­mowego pochodzący z tzw. bug track­era. Jego treść brzmi następu­jąco: aosp_shamu-userdebug L MASTER.M03400 1078 test-keys.

Warto dodać, że w tym roku ma zostać zaprezen­towany również tablet należący do linii Nexus pro­dukcji tajwańskiego HTC.

 Via

 

Ciekawe? Podziel się!