m8-1

Posi­adacze HTC One z 2014 roku mogą aktu­al­i­zować swoje smart­fony do nowszego Androida 4.4.3 KitKat dzięki nowej aktu­al­iza­cji. Przez­nac­zona jest dla komórek z regionu europe­jskiego, więc doty­czy także Polski.

HTC nie zapom­ina o swoim flagowcu i wypuś­ciło aktu­al­iza­cję do nowszej wer­sji. Co prawda nie jest to najnowszy Android 4.4.4 KitKat, a nieco starszy 4.4.3 KitKat, lecz  tak naprawdę nie ma między nimi żad­nej różnicy (o czym za chwilę).

Wprowadza ona zmi­any obe­j­mu­jące opty­mal­iza­cję dzi­ała­nia trans­misji danych, sieci Wi-Fi oraz łączności Blue­tooth. Uak­tu­al­nione zostały aplikacje sys­te­mowe takie, jak gale­ria zdjęć, czy HTC Sync Man­ager. Funkcja Boom­sound oraz ekstremalne oszczędzanie energii dzi­ałają sprawniej. Co ciekawe, HTC zabrało się za włas­noręczne załatanie zabez­pieczeń, które zostały dodane przez Google w Androidzie 4.4.4, dzięki czemu w rzeczy­wis­tości mamy do czynienia z sys­te­mem o dokład­nie tej samej funkcjon­al­ności, co najnowszy KitKat.

Aktu­al­iza­cja dostępna jest z poziomu ustaw­ień sys­te­mowych i waży nieco ponad 600 MB. Numer wer­sji opro­gramowa­nia sys­temu po wyko­na­niu update’u to 2.22.401.4.

 

Ciekawe? Podziel się!