nokiax

Nokia X, Nokia XL oraz Nokia X+ otrzy­mały nową aktu­al­iza­cję sys­temu oznac­zoną numerem 1.2. Warto się nią zain­tere­sować, gdyż wnosi sporo nowych funkcji.

Co prawda Microsoft całkiem niedawno ogłosił, że kole­jnych smart­fonów z serii Nokia X już nie będzie, lecz na szczęś­cie nie postanowił rzu­cić tej serii urządzeń w niepamięć. Pier­wsza gen­er­acja komórek Nokii z Androi­dem otrzy­mała nową aktu­al­iza­cję sys­te­mową pod­wyższa­jącą wer­sję opro­gramowa­nia do numeru 1.2.
 

 
Update wnosi całkiem sporo nowości znanych z Nokii X2. Najwięk­szą nowoś­cią jest tutaj funkcja o nazwie App Switcher pozwala­jąca na szyb­sze i wygod­niejsze przełączanie się między aplikac­jami. Dodane zostały nowe aplikacje i usługi Microsoftu, jak Out­look, OneDrive lub OneNote. Parę poprawek dostał sklep z aplikac­jami, a pręd­kość dzi­ała­nia uległa poprawie.

Aktu­al­iza­cja jest gotowa do pobra­nia poprzez menu sys­te­mowe i waży ponad 100 MB.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!