senpai

Sam­sung zaprezen­tował dzisiaj nowy tablet dla oby­wa­teli Państwa Środka. Jego nazwa to Galaxy TabQ i nie jest demonem wydajności.

Nie ist­nieje tydzień, w którym Sam­sung nie zaprezen­towałby nowego urządzenia. Ta trady­cja tym razem została kon­tyn­uowana przez tablet Galaxy TabQ, który — niestety — trafił jedynie do Chińskiej Repub­liki Ludowej.

Sam­sung Galaxy TabQ odz­nacza się wyświ­et­laczem TFT o rozdziel­czości 720 x 1280 pik­seli, niez­nanym pro­ce­sorem o czterech rdzeni­ach i tak­towa­niu 1,2 GHz, aparatem głównym 8 Mpix i przed­nim 2 Mpix, slotem na karty microSD, aku­mu­la­torem 3 200 mAh, łącznoś­cią Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Blue­tooth 4.0 LE, GPS, GLONASS oraz 4G LTE.

Wymi­ary urządzenia to 191,8 x 99,7 x 8,9 mm, nato­mi­ast jego waga wynosi 250 g.

Niestety, nie zostały podane cena oraz ewen­tu­alna dostęp­ność w innych kra­jach. A szkoda, ponieważ z taką specy­fikacją moglibyśmy liczyć na naprawdę atrak­cyjną cenę, co dla pol­skiego klienta  jest nie bez znaczenia.

Via

Ciekawe? Podziel się!