unnamed

Na trzy najbardziej liczące się plat­formy pojaw­iła się jedna z najbardziej wyczeki­wanych gier — Mod­ern Com­bat 5: Black­out. Jest to FPS o niezwykle dynam­icznej akcji.

Piąta odsłona pier­ws­zoosobowej strze­laniny wresz­cie trafiła na urządzenia mobilne. Pre­miera odbyła się jed­nocześnie na trzech plat­for­mach: Androidzie, iOS-ie oraz Win­dows Phone 8.

Mod­ern Com­bat 5: Black­out to FPS mocno inspirowany grami z serii Call of Duty. Pozwala wcielić się w żołnierza amerykańs­kich sił spec­jal­nych wykonu­jącego oper­acje mające na celu zaprowadzić porządek na świecie. Głównym wro­giem tym razem jest tajem­niczy psy­chopata mający na celu sianie ter­roru. Fabuła do odkry­w­czych co prawda nie należy, lecz to nie jest najważniejsze — liczy się przede wszys­tkim dynamizm akcji, emocjonu­jące poje­dynki ogniowe oraz fan­tasty­czna grafika.

screen480x480

Do tego dochodzi świetny tryb wieloosobowy, który jest w stanie zapewnić mnóstwo godzin dobrej zabawy. Gra ofer­uje wiele try­bów roz­gry­wki mul­ti­player, wśród których zna­j­dują się zarówno te oparte na współpracy, jak i indy­wid­u­al­nej walce prze­ci­wko innym grac­zom. Wraz z kole­jnymi poziomami doświad­czenia odblokowywane są różnego rodzaju ele­menty wyposaże­nia, w tym nowa broń.

screen480x480 (1)

Co naj­ciekawsze, gra nie posi­ada żad­nych wewnętrznych transakcji. Jest to bardzo dobra wiado­mość dla osób żąda­ją­cych spraw­iedli­wych starć sieciowych. W zamian za to grac­zom przyjdzie zapłacić wyższą cenę samej aplikacji, która wynosi 23 zł.

Link do sklepu Android

Link do sklepu Win­dows Phone

Link do sklepu iOS

 

Ciekawe? Podziel się!