bang

 

Wraz z pre­mierą Nokii Lumia 530 został zaprezen­towany intere­su­jący głośnik , który umili słuchanie muzyki ze smart­fona np. w cza­sie podróży.

Coloud Bang (inna nazwa: Nokia MD-1C) to nowe akce­so­rium stwor­zone z myślą o smart­fonach Nokii. Jest to mały głośnik pozwala­jący na głośniejsze i czyst­sze odt­warzanie muzyki, niż za pośred­nictwem głośnika wbu­dowanego w telefon.

Coloud Bang wyróż­nia się przede wszys­tkim przy­jem­nym dla oka designem i małymi wymi­arami. Nie jest to z pewnoś­cią sprzęt dla audiofila, lecz typowego użytkown­ika powinien całkowicie zad­owolić. Wbu­dowany aku­mu­la­tor 680 mAh pozwala na odsłuchi­wanie muzyki przez 8 godzin. Kilka głośników może zostać ze sobą połąc­zonych, dając dźwięk przestrzenny. Dostępne kolory to: czarny, zielony, pomarańczowy.

Coloud-Bang-MD-1C

 

Wymi­ary MD-1C to: 75mm x 51mm. Waga wynosi 96 g, nato­mi­ast kabel charak­teryzuje się dłu­goś­cią 17 cm. Głośniki są w stanie odt­worzyć dźwięki o częs­totli­wości od 200 do 15 000 Hz (co wyk­lucza zas­tosowanie go do odsłuchu muzyki opartej na basie) z maksy­malną głośnoś­cią 94 dB mier­zoną w odległości pół metra.

Nie naj­gorzej prezen­tuje się cena głośnika. Wynosi 19 €, czyli nieco mniej niż 80 zł.

Via

Ciekawe? Podziel się!