samsung_galaxy_s5_1

Sam­sung wypuś­cił aktu­al­iza­cję sys­te­mową dla swo­jego flagowego smart­fona, Galaxy S5. Obec­nie trafiła wyłącznie dla europe­jskiego regionu.

Sam­sung Galaxy S5 w wer­sji SM-G900F otrzy­mał właśnie aktu­al­iza­cję sys­te­mową o nazwie XXU1ANG2. Nie zmienia ona wer­sji Androida na nowszą i wciąż jest oparta na Androidzie 4.4.2 KitKat. Składa się z dwóch plików pobier­anych jeden po drugim: pier­wszy waży 194 MB, a drugi już zaled­wie jeden megabajt.

Aktu­al­iza­cja nie dodaje żad­nych nowych funkcji, lecz użytkown­icy Sam­sunga Galaxy S5 dostrzegli zauważalny wzrost wyda­jności. Po upda­cie przewi­janie ekranów prze­b­iega sprawniej, a czyt­nik linii papi­larnych dzi­ała skuteczniej, nie wyświ­et­la­jąc tylu błędów w odczycie.

Użytkownik Sam­sunga powinien otrzy­mać komu­nikat infor­mu­jący o dostęp­ności nowej aktu­al­iza­cji. W przy­padku jego braku bez prob­lemu można ręcznie sprawdzić jej dostęp­ność za pomocą menu ustaw­ień. Warto zwró­cić uwagę, że na razie aktu­al­iza­cja trafiła jedynie do posi­adaczy europe­jskiego wari­antu Galaxy S5 w odmi­anie SM-G900F.

Via

Ciekawe? Podziel się!