xiaomi-mi4

Xiaomi Mi 4 jest już świeżo po swo­jej pre­mierze. Prezen­tuje się fan­tasty­cznie. Jeszcze ta cena…

Xiaomi jest znane z wypuszcza­nia smart­fonów z najwyższej półki. Choć pochodzi z Chin, jakość jego smart­fonów stoi na najwyższym poziomie zarówno pod wzglę­dem  wyko­na­nia, jak i doboru podze­społów czy pro­jektu inter­fe­jsu. Nic dzi­wnego, że wiele osób uważa go za chińskie Apple.

Dzisiaj Xiaomi zgod­nie z obiet­ni­cami zaprezen­towało swo­jego nowego flagowca - Xiaomi Mi 4. Pod met­alową ramą obu­dowy tego smart­fona znaleźć można pro­ce­sor Snap­dragon 801 2,5 GHz, wyświ­et­lacz 5″ o rozdziel­czości Full HD, moduł LTE, 3 GB RAM-u, aparat przedni 8 Mpix, aparat główny 13 Mpix, aku­mu­la­tor o pojem­ności 3 080 mAh oraz 16 lub 64 GB pamięci wewnętrznej.

CEO Xiaomi, Lei Jun, zapew­nia dobry czas pracy na baterii. Jeśli wierzyć jego słowom, bez prob­lemu wytrzyma nawet pół­torej dnia dość akty­wnego użytkowa­nia. Sam pro­ces ład­owa­nia będzie prze­b­ie­gał wyjątkowo krótko — wystar­czy godz­ina, by naład­ować smart­fona do 60%.

Mi 4 co prawda posi­ada stalową ramę, lecz jego tylna obu­dowa została wyko­nana z plas­tiku i można ją zde­j­mować. Xiaomi planuje wypuszcze­nie wielu unikalnych klapek, w tym wyko­nanych z drewna.

Co z ceną? Za Xiaomi Mi 4 w wer­sji 16 GB zapłacimy jedynie 320$ (980 zł), nato­mi­ast za 64 GB 400$ (~1 225 zł). To niemal jak za darmo!

Via

Ciekawe? Podziel się!